Generic filters
Exact matches only
5.10.2022 Oikeusuutiset

Seminaari rikosprosessin kehittämisestä ihmiskaupparikoksissa 28.10.2022

Oikeusministeriö ja Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta järjestävät kahteen tutkimushankkeeseen liittyvän seminaarin, jonka tarkoituksena on arvioida, miten ihmiskaupan, parituksen ja seksikaupan kohteen hyväksikäyttöä saataisiin rikos- ja rikosprosessioikeudellisesti paremmin tunnistettua ja torjuttua. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa on laadittu kaksi selvitystä, joista toinen liittyy ihmiskauppaa ja sen lähirikoksia koskevaan soveltamiskäytäntöönLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/seminaari-rikosprosessin-kehittamisesta-ihmiskaupparikoksissa-28-10-2022/
8.3.2022 Oikeusuutiset

Tutkimus: Ihmiskauppasäännösten soveltamisessa on haasteita ja soveltamiskäytäntö on epäyhtenäistä läpi rikosprosessin

Helsingin yliopiston tutkijaryhmä on selvittänyt ihmiskaupparikoksen ja sen lähirikosten soveltamiskäytäntöä. 4. maaliskuuta julkaistun tutkimuksen mukaan ihmiskauppaa koskevan rikoksen luonteen ymmärtämisessä sekä sitä koskevan lainsäädännön tarkoituksen ja sisällön hahmottamisessa on vielä parantamisen varaa. Tutkimuksessa havaittiin myös muun muassa, että työperäistä ihmiskauppaa ei aina osata tutkia talousrikoksena, minkä seurauksena oikeushenkilö ei useinkaan…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/tutkimus-ihmiskauppasaannosten-soveltamisessa-on-haasteita-ja-soveltamiskaytanto-on-epayhtenaista-lapi-rikosprosessin/
25.2.2022 Oikeusuutiset

Ihmiskauppaa tutkineen hankkeen tulosten julkistamisseminaari 4.3.2022

Ihmiskauppaan ja sen lähirikoksiin perehtynyt tutkimushanke esittelee tutkimustuloksensa ja toimenpidesuosituksensa päätösseminaarissa perjantaina 4.3.2022. Ihmiskauppaa ja sen lähirikosten soveltamiskäytäntöä käsittelevä laaja VN Teas-tutkimushanke on saatettu päätökseen. Tulokset esitellään päätösseminaarissa, joka järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa perjantaina 4.3.2022 klo 9.30­–13.00. Professori Sakari Melanderin johtama tutkimusryhmä on syventynyt alitutkittuun aiheeseen, sillä Suomessa ei ole…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/ihmiskauppaa-tutkineen-hankkeen-tulosten-julkistamisseminaari-4-3-2022/
28.12.2021 Oikeusuutiset

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Poliisilla vaikeuksia tunnistaa ihmiskaupparikokset

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen mukaan poliisilla on vaikeuksia tunnistaa ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistö esitutkinnassa. Tämä näkyy muun muassa poliisin suorittamissa ihmiskauppaan liittyvissä esitutkinnoissa viivästymisinä. Poliisihallituksen on ryhdyttävä moniin toimiin, joissa se luo esitutkinnan suorittamiselle sellaiset edellytykset, että ne eivät viivästy kohtuuttomasti. Keväällä 2021 julkaistussa lehtijutussa kerrottiin esimerkkejä poliisin ihmiskauppatutkinnoista ja niissä ilmenneistä puutteista.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/12/apulaisoikeuskansleri-mikko-puumalainen-poliisilla-vaikeuksia-tunnistaa-ihmiskaupparikokset/
20.8.2021 Oikeusuutiset

Ihmiskauppaan syyllistyneen saamasta hyödystä ei ollut riittävää selvitystä, jotta sen määrä olisi voitu vahingonkorvauksena arvioida

KKO:2021:59 Oikeudenkäyntimenettely – Rikosasia – Vahingonkorvaus – Todistelu Ihmiskauppa – Törkeä ihmiskauppa Törkeästä ihmiskaupasta tuomitun A:n oli katsottu saattaneen samassa taloudessa asuneen B:n korvausta vastaan tapahtuneisiin seksuaalisiin tekoihin ja näin seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. B vaati A:lta vahingonkorvausta saamatta jääneestä ansiosta siltä osin kuin seksuaalipalveluilla saadut varat olivat menneet yksinomaan A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2021/08/ihmiskauppaan-syyllistyneen-saamasta-hyodysta-ei-ollut-riittavaa-selvitysta-jotta-sen-maara-olisi-voitu-vahingonkorvauksena-arvioida/
19.12.2014 Oikeusuutiset

OM: Ihmiskauppaan liittyviin säännöksiin tarkistuksia ensi vuoden alusta

Rikoslain ihmiskauppaa ja paritusta koskevat rangaistussäännökset täsmentyvät vuoden 2015 alusta. Lainmuutoksilla selvennetään rajanvetoa ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten välillä Esimerkiksi painostamista koskeva tekotapa on siirretty paritussäännöksestä ihmiskauppasäännökseen. Painostamista sisältävät teot katsotaan jatkossa ihmiskaupaksi eikä paritukseksi. Alle 18-vuotiaan parittamista on arvioitava lähtökohtaisesti ihmiskaupparikoksena. Parituksen kohteena olleen henkilön asema rikosprosessissa paranee. Hänelle voidaan esitutkintaa…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/om-ihmiskauppaan-liittyviin-saannoksiin-tarkistuksia-ensi-vuoden-alusta/
23.9.2014 Oikeusuutiset

Vähemmistövaltuutettu: Ihmiskaupparaportti: Seksikaupassa tapahtuvaan ihmiskauppaan ei puututa

Prostituutiossa ja muussa seksikaupassa tapahtuvaan ihmiskauppaan puututaan Suomessa heikosti. Tämä käy ilmi Kansallisen ihmiskaupparaportoijan toisesta laajasta tutkimusraportista, joka luovutettiin eduskunnalle 10.9 Kertomuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvään ihmiskauppaan ja haasteisiin sen tunnistamisessa rikosprosessissa. Kansallinen ihmiskaupparaportoija toteaa keräämänsä laajan (paritus- ja ihmiskauppajutut 2009-kesä 2013) esitutkinta- ja tuomioistuinaineiston perusteella, että seksuaaliseen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/vahemmistovaltuutettu-ihmiskaupparaportti-seksikaupassa-tapahtuvaan-ihmiskauppaan-ei-puututa/
27.7.2014 Oikeusuutiset

Helsingin Uutiset: Ihmiskauppa yleistyy – tuomioita harvoin

Pääkaupunkiseudulla on viime vuosina ollut useita laajoja rikosvyyhtejä, joissa epäillään ihmiskauppaa Työperäisen ihmiskaupan tapainen toiminta yleistyy pääkaupunkiseudulla. Muutaman vuoden sisällä on paljastunut jo useita törkeitä hyväksikäyttötapauksia. Ihmiskauppaepäilyjä on useita, mutta vain harvasta saadaan tuomio tai edes aloitetaan rikosprosessia. –  Meille tulee vuosittain 10–20 sellaista tapausta, jossa epäillään ihmiskauppaa. Mutta tämä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/helsingin-uutiset-ihmiskauppa-yleistyy-tuomioita-harvoin/
13.8.2013 Oikeusuutiset

MTV3.fi: Karu tilanne: Ihmiskauppa EU:n laajuinen ongelma

Muun muassa viime viikonloppuna Espanjan ja Ranskan poliisit purkivat kiinalaisia henkilöitä salakuljettaneen rikollisringin. He pidättivät molemmissa maissa yhteensä 75 ihmistä Kiinalaiset oli tarkoitus salakuljettaa Eurooppaan, Yhdysvaltoihin ja Turkkiin. Rikollisliigan uskotaan veloittaneen väärennetyistä henkilödokumenteista ja reitin järjestämisestä salakuljetetuilta 40 000–50 000 euroa henkilöä kohti. Työläitä tutkia Vyyhdin purkaminen oli työn takana.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/mtv3-fi-karu-tilanne-ihmiskauppa-eun-laajuinen-ongelma/
22.4.2024 Lausunnot

Lausunto työryhmämietinnöstä Avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttäminen

Oikeusministeriö   Dnro L2024-17   Lausuntopyyntönne: VN/26964/2022, 12.3.2024 TYÖRYHMÄMIETINTÖ AVIOLIITTOON PAKOTTAMISEN RANGAISTAVUUDEN SELKEYTTÄMINEN   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua oikeusministeriön työryhmämietinnöstä ”Avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttäminen”. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    Yhtenä Asianajajaliiton sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja lausuntoja antamalla sekä aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-tyoryhmamietinnosta-avioliittoon-pakottamisen-rangaistavuuden-selkeyttaminen/