OM: Ihmiskauppaan liittyviin säännöksiin tarkistuksia ensi vuoden alusta

19.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikoslain ihmiskauppaa ja paritusta koskevat rangaistussäännökset täsmentyvät vuoden 2015 alusta. Lainmuutoksilla selvennetään rajanvetoa ihmiskaupparikosten ja paritusrikosten välillä

Esimerkiksi painostamista koskeva tekotapa on siirretty
paritussäännöksestä ihmiskauppasäännökseen. Painostamista sisältävät
teot katsotaan jatkossa ihmiskaupaksi eikä paritukseksi. Alle
18-vuotiaan parittamista on arvioitava lähtökohtaisesti
ihmiskaupparikoksena.

Parituksen kohteena olleen henkilön asema
rikosprosessissa paranee. Hänelle voidaan esitutkintaa varten määrätä
avustaja riippumatta siitä, onko hänet katsottu asianomistajaksi.
Parituksen kohteelle voidaan määrätä myös tukihenkilö esitutkintaa ja
oikeudenkäyntiä varten. Avustajan ja tukihenkilön palkkio ja korvaus
maksetaan valtion varoista.

Oikeushenkilön rikosoikeudellinen
vastuu kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä laajenee siten, että
oikeushenkilö eli yritys tai yhteisö voidaan tuomita myös tästä
rikoksesta yhteisösakkoon. Lisäksi liiketoiminnassa kiskonnantapaiseen
työsyrjintään syyllistynyt voidaan määrätä liiketoimintakieltoon.

Lisätietoa 
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments