Vähemmistövaltuutettu: Ihmiskaupparaportti: Seksikaupassa tapahtuvaan ihmiskauppaan ei puututa

23.9.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Prostituutiossa ja muussa seksikaupassa tapahtuvaan ihmiskauppaan puututaan Suomessa heikosti. Tämä käy ilmi Kansallisen ihmiskaupparaportoijan toisesta laajasta tutkimusraportista, joka luovutettiin eduskunnalle 10.9

Kertomuksessa kiinnitetään erityistä huomiota seksuaaliseen
hyväksikäyttöön liittyvään ihmiskauppaan ja haasteisiin sen
tunnistamisessa rikosprosessissa.

Kansallinen ihmiskaupparaportoija toteaa keräämänsä laajan (paritus- ja
ihmiskauppajutut 2009-kesä 2013) esitutkinta- ja tuomioistuinaineiston
perusteella, että seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa
on huomattavasti enemmän kuin mihin on onnistuttu puuttumaan.
Mahdollisia ihmiskaupan uhreja ei ohjata avun piiriin, ja ihmiskaupan
piirteitä sisältävää seksuaalista hyväksikäyttöä tutkitaan, syytetään ja
tuomitaan pääasiassa parituksena.

Ihmiskaupan vastaisessa työssä on päästy eteenpäin viime vuosina. Tämä
myönteinen kehitys näkyy etenkin työperäiseen ihmiskauppaan
puuttumisessa. Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä ihmiskaupassa
tilanne on toinen.

– Tilanne ei ole ratkaisevasti muuttunut niiden kymmenen vuoden aikana,
kun ihmiskauppa on ollut rikos-laissa omana rikoksena. Tutkimuksemme
osoittaa, että väkivalta ja hyväksikäyttö prostituutiossa ja muussa
seksikaupassa jäävät edelleen tunnistamatta ja selvittämättä. Tämän
vuoksi uhrit eivät saa apua, ja hyväksikäyttäjät jäävät rankaisematta.
Ihmiskauppaa tapahtuu silmiemme edessä, mutta tähän rikollisuuteen ei
puututa, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet sanoo.

Viranomaiset ja kansalaisjärjestöt voisivat tunnistaa useampia
ihmiskaupan uhreja sekä paljastaa ja tutkia useampia ihmiskaupparikoksia
jos voimavarat ohjattaisiin tehokkaammin esimerkiksi rikosten
selvittämiseen. Raportti korostaa myös, ettei ihmiskauppa ole ainoastaan
ulkomaalais- tai rikoksentorjuntakysymys. Merkittävä osa uhreista on
suomalaisia nuoria naisia ja tyttöjä, jotka tarvitsevat nykyistä
vahvempia sosiaali- ja terveyspalveluja.

– Osalla viranomaisista ei edelleenkään ole käytössään selkeää
lainsäädäntöä tai toimintaohjeita. Päättäjien tulisi asettaa
ihmiskauppaan puuttuminen viranomaisten työn tärkeäksi tavoitteeksi.
Tähän tarvitaan poliittista tahtoa, ohjausta ja rahaa, ylitarkastaja
Venla Roth sanoo.

Suomelta puuttuu toimintaohjelma ihmiskaupan ennalta ehkäisemiseksi,
vaikka EU:n ihmiskauppadirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot ehkäisemään
ihmiskauppaa ja puuttumaan myös ihmiskauppaa aiheuttavaan kysyntään.

– Kysynnän vähentämiseksi on puututtava tehokkaammin seksin ostoon,
joka luo markkinat seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvälle
ihmiskaupalle. Hallituksen täytyy luoda toimenpiteitä myös työperäisen
ihmiskaupan ja Suomen sisäisen ihmiskaupan ehkäisemiseksi, Eva Biaudet
sanoo.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments