Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.3.2023 Oikeusuutiset

Edunvalvontavaltuutetulla valtuus hakea päämiehelleen lähestymiskieltoa, jos päämies ei kykene asiaa itse ymmärtämään

KKO:2023:21 Lähestymiskielto – Edunvalvontavaltuutus – Puhevalta – Asiavaltuus – Oikeudenkäyntimenettely – Tutkimatta jättäminen A oli valtuuttanut B:n edustamaan itseään omaisuuttaan koskevissa ja muissa taloudellisissa asioissa sekä sellaisissa henkilöään koskevissa asioissa, joiden merkitystä hän ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä. Edunvalvontavaltuutettu B:n valtuuttama asianajaja oli pyytänyt lähestymiskiellon määräämistä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/edunvalvontavaltuutetulla-valtuus-hakea-paamiehelleen-lahestymiskieltoa-jos-paamies-ei-kykene-asiaa-itse-ymmartamaan/
17.1.2022 Lausunnot

Lausunto asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa

Lausuntopyyntönne: KA/27845/07.01.01.01.00/2021 Lausuntopyyntö asianajosalaisuuden tulkinnasta valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien tehtävissä kertyvissä arkistolain perusteella pysyvästi säilytettävissä (arkistoitavissa) asiakirjatiedoissa Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa, ja esittää pyydettynä lau­suntona seuraavaa. Yleistä asianajosalaisuudesta Asianajajista annetun lain (496/1958) 5 c §:ssä on säädetty asianajajan salassapitovelvollisuudesta eli asianajosalaisuudesta, jota on täsmennetty asianajajia edellä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/01/lausunto-asianajosalaisuuden-tulkinnasta-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiirien-tehtavissa-kertyvissa-arkistolain-perusteella-pysyvasti-sailytettavissa-arkistoitavissa-asiakirjatiedoissa/
9.2.2021

Oikeusvaltion edunvalvontaa Euroopassa

Eurooppalaisten asianajajaliittojen yhteistyöelin on Euroopan asianajajaliittojen neuvosto CCBE (Conseil des barreaux européens). Minulla on ilo johtaa toista vuotta Suomen delegaatiota CCBE:ssä. Tässä järjestössä toimiminen on tärkeää, sillä sen kautta voimme vaikuttaa etukenossa esimerkiksi perus- ja ihmisoikeuksiin vaikuttavaan sääntelyyn. CCBE:n täysjäseniä ovat Euroopan talousalueen valtioiden ja Sveitsin asianajajaliitot. Liitännäisjäseninä ja tarkkailijoina…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/oikeusvaltion-edunvalvontaa-euroopassa/
29.1.2021 Lausunnot

Lausunto oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Suomen Asianajajaliiton lausunto oikeusministeriön lausuntopyyntöön 9.12.2020 VN/4142/2020 Valmisteltu Asianajajaliiton oikeusavun asiantuntijaryhmässä 27.1.2021 Kannatatteko Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista ja nykyisistä oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä luopumista? Asianajajaliitto kannattaa viraston perustamista ja oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä luopumista.  Viraston perustaminen mahdollistaa oikeusapu- ja edunvalvontatoimen nykyistä tehokkaamman ja yhdenmukaisemman kehittämisen sekä toimintojen nykyistä paremman resurssoinnin. Oikeusavun hakijoiden…

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/lausunto-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta/
9.12.2020 Oikeusuutiset

Ehdotus oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta lausunnolle

Oikeusministeriön teettämässä selvityksessä ehdotetaan, että Suomeen perustetaan oikeusapu- ja edunvalvontavirasto. Uusi virasto huolehtisi siitä, että laadukkaita oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja on saatavissa riittävästi ja yhdenvertaisesti koko maassa. Nykyään näitä tehtäviä hoitaa kuusi oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Oikeusministeriö pyytää nyt lausuntoja selvityksestä.  Selvityshenkilönä toimineen varatuomari Juhani Jokisen mukaan viraston…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/ehdotus-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta-lausunnolle/
21.9.2020 Oikeusuutiset

KHO katsoi, ettei edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiselle ollut esitetty riittävää selvitystä

KHO: Holhoustoimen edunvalvonta – Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen – Valtuuttajan vastustamisen merkitys  A oli allekirjoittamassaan edunvalvontavaltakirjassa valtuuttanut B:n edustamaan itseään taloudellisissa asioissa sekä sellaisissa henkilöään koskevissa asioissa, joiden merkitystä A ei kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta on käytettävä. B oli maistraatille tekemässään hakemuksessa pyytänyt, että maistraatti vahvistaisi edellä mainitun A:n allekirjoittaman…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/kho-katsoi-ettei-edunvalvontavaltuutusken-vahvistamiselle-ollut-esitetty-riittavaa-selvitysta/
26.5.2020 Oikeusuutiset

Myöhemmässä edunvalvontavaltakirjassa valtuutettu ei voinut valittaa päätöksestä, jolla aiemman valtuutuksen perusteella toinen oli määräty edunvalvontavaltuutetuksi

Turun HAO: Valitusoikeus – Asianosainen – Edunvalvontavaltuutus – Edunvalvontavaltuutuksen peruuttaminen – Uusi edunvalvontavaltuutus Asiassa oli kysymys siitä, voiko edunvalvontavaltakirjan vahvistamista koskevasta päätöksestä valittaa henkilö, joka on nimetty valtuutetuksi vahvistetun valtakirjan tekemisen jälkeen annetussa ja sen kanssa ristiriidassa olevassa uudessa valtakirjassa, kun uusi valtakirja on annettu ennen aikaisemmin annetun valtakirjan vahvistamista.…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/myohemmassa-edunvalvontavaltakirjassa-valtuutettu-ei-voinut-valittaa-paatoksesta-jolla-aiemman-valtuutuksen-perusteella-toinen-oli-maaraty-edunvalvontavaltuutetuksi/
17.3.2020 Oikeusuutiset

Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta selvitys

Oikeusministeriö on asettanut selvityshenkilön selvittämään oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen laatii varatuomari Juhani Jokinen. Hankkeen tavoitteena on selvittää aiempaa tarkemmin valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Edellisen kerran oikeusministeriö selvitti viraston perustamista vuonna 2017. Viraston toiminnan periaatteita ja organisointimalleja on kuitenkin tarpeen arvioida nyt tarkemmin. Lisäksi talous- ja velkaneuvonta on tullut…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta-selvitys/
15.2.2019 Lausunnot

Lausunto Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista koskevasta selvityksestä

Dnro 80/2018   www.lausuntopalvelu.fi   Lausuntopyyntönne: VN/6624/2018, 17.12.2018 LAUSUNTO OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAVIRASTON PERUSTAMISTA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ 1. Selvityksessä ehdotetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Kannatatteko yhden viraston perustamista?   Suomen Asianajajaliitto kannattaa viraston perustamista.   Uuden viraston perustaminen mahdollistaa oikeusapu- ja edunvalvontatoimen nykyistä tehokkaamman kehittämisen. Oikeusavun hakijoiden kannalta esitetty organisaatio tuottaisi nykyistä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/lausunto-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamista-koskevasta-selvityksesta/
18.12.2018 Oikeusuutiset

Ehdotus oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Oikeusministeriössä hoidettavat keskushallinnon tehtävät siirtyisivät perustettavalle virastolle. Oikeusministeriön asettamat selvitysmiehet esittävät valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen mukaan uudistus keventäisi hallintoa ja mahdollistaisi palveluiden yhtenäistämisen. Ehdotuksen mukaan tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavat keskushallinnon tehtävät, kuten muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto sekä toimitilahallinto, siirtyisivät perustettavalle virastolle. Keskushallinnosta vastaisi oikeusapu- ja edunvalvontavirasto ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/ehdotus-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta/