Työryhmä ajantasaistamaan edunvalvontalainsäädäntöä

13.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus edunvalvontaa ja edunvalvontavaltuutusta koskevan lainsäädännön ajantasaistamiseksi. Hanke sisältyy pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan.

Työryhmän tehtävänä on selvittää, miten holhoustoimesta annettuun lakiin sisältyvää edunvalvojan toiminnan valvontaa koskevaa sääntelyä voitaisiin tarkistaa. Tarkoituksena on arvioida esimerkiksi edunvalvojien tilivelvollisuuteen ja holhousviranomaisen lupaa edellyttäviin toimiin liittyvän sääntelyn ajanmukaisuutta. Samalla on huolehdittava siitä, että muutoksilla ei heikennetä edunvalvonnassa olevien henkilöiden oikeusturvaa.  

Lisäksi työryhmän tehtävänä on selvittää edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain soveltamisessa ilmenneet lainmuutostarpeet. Mahdollisuus edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen on ollut voimassa vuodesta 2007. 

Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2024 loppuun. Työryhmän jäsenenä on mm. asianajaja Pontus Baarman,

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments