Edunvalvontavaltuutus tuli vahvistaa, vaikka valtuuttaja oli kuultaessa halunnut valtuutetuksi muun kuin valtuutuksessa nimetyn henkilön

14.11.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:105 Holhoustoimen edunvalvonta – Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen – Valtuutettu – Valtuuttajan valtuutetun henkilöä koskevan lausuman merkitys

Asiassa oli ratkaistavana, oliko Digi- ja väestötietovirasto voinut hylätä edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevan hakemuksen sillä perusteella, että valtuuttaja oli hakemukseen liittyvien kuulemisten yhteydessä ilmaissut haluavansa edunvalvojaksi eri tahoja kuin sen henkilön, jonka hän oli edunvalvontavaltuutukseen nimennyt valtuutetukseen.

Kun asiassa ei Digi- ja väestötietoviraston päätöksen perusteella ollut kysymys edunvalvontavaltuutuksen peruutuksesta, eikä edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain 24 §:n 2 momentissa ollut säädetty vahvistamisen esteeksi sitä, että edunvalvonnan tarpeessa oleva henkilö esittää häntä kuultaessa valtuutetuksi toista henkilöä, Digi- ja väestötietovirasto ei ollut voinut mainitsemillaan perusteilla hylätä edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista koskevaa hakemusta.

Äänestys 3-2 perusteluista

KHO:2023:105

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments