Ehdotus oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta lausunnolle

9.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön teettämässä selvityksessä ehdotetaan, että Suomeen perustetaan oikeusapu- ja edunvalvontavirasto. Uusi virasto huolehtisi siitä, että laadukkaita oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja on saatavissa riittävästi ja yhdenvertaisesti koko maassa.

Nykyään näitä tehtäviä hoitaa kuusi oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä. Oikeusministeriö pyytää nyt lausuntoja selvityksestä. 

Selvityshenkilönä toimineen varatuomari Juhani Jokisen mukaan viraston perustaminen sopisi yhteen valtion virastorakennetta koskevien linjausten kanssa. 

Virastoon siirtyisivät tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavat keskushallinnon tehtävät. Ministeriö huolehtisi jatkossakin alaa koskevasta strategisesta ja taloudellisesta ohjauksesta sekä säädösvalmistelusta.

Uuteen virastoon ehdotetaan perustettavaksi hallinnon, talouden ja kehittämisen vastuualueet sekä oikeusavun ja edunvalvonnan toimialajohtajien toiminnot. Talous-  ja velkaneuvonta säilyisi oikeusaputoimistojen yhteydessä. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ja kuluttajariitalautakunnan keskushallintotehtäviä ei esitetä siirrettäviksi virastoon.

Selvityksen mukaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustaminen merkitsisi arviolta noin 2,5 miljoonan euron vuotuista lisärahoitustarvetta.

Selvityksestä voi antaa lausuntoja 29.1.2021 saakka. 

Ehdotus oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta lausunnolle

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments