Generic filters
Exact matches only
23.4.2024 Oikeusuutiset

KHO purki oikeusministeriön hakemuksesta Sinimustaliike ry:n rekisteröinnin puolueeksi

KHO:2024:63 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Yhdistyksen rekisteröinti puolueeksi – Kansanvaltaisten periaatteiden noudattaminen – Yhdistymisvapaus – Euroopan ihmisoikeussopimus Korkein hallinto-oikeus purki oikeusministeriön hakemuksesta oikeusministeriön päätöksen, jolla yhdistys oli rekisteröity puolueeksi. Yhdistyksen yleisohjelman muuttaminen rekisteröintivaiheessa hyväksyttävään muotoon oli tapahtunut erehdyttämistarkoituksessa puoluerekisteröinnin saamiseksi. Tämän vuoksi ja koska yhdistyksen sääntöjen ei voitu katsoa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kho-purki-oikeusministerion-hakemuksesta-sinimustaliike-ryn-rekisteroinnin-puolueeksi/
22.4.2024 Lausunnot

Lausunto työryhmämietinnöstä Avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttäminen

Oikeusministeriö   Dnro L2024-17   Lausuntopyyntönne: VN/26964/2022, 12.3.2024 TYÖRYHMÄMIETINTÖ AVIOLIITTOON PAKOTTAMISEN RANGAISTAVUUDEN SELKEYTTÄMINEN   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua oikeusministeriön työryhmämietinnöstä ”Avioliittoon pakottamisen rangaistavuuden selkeyttäminen”. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    Yhtenä Asianajajaliiton sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja lausuntoja antamalla sekä aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-tyoryhmamietinnosta-avioliittoon-pakottamisen-rangaistavuuden-selkeyttaminen/
18.4.2024 Lausunnot

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Oikeusministeriö   Dnro L2024-14   Lausuntopyyntönne: VN/25634/2023, 7.3.2024 HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI KONKURSSIPESIEN HALLINNON VALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksestä laiksi konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa:    Taustaa ja tavoitteet Lainsäädännön muutoksen taustalla olevista tarkoituksista ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-hallituksen-esityksesta-eduskunnalle-laiksi-konkurssipesien-hallinnon-valvonnasta-annetun-lain-muuttamisesta/
18.4.2024 Oikeusuutiset

Arviointineuvosto etäyhteyksien käytöstä oikeudenkäynneissä: riskejä tulee tarkentaa

Etäyhteyksien edistämistä oikeudenkäynnissä koskeva esitysluonnos on tiivis kokonaisuus, josta ilmenee hyvin keskeiset ehdotukset. Ehdotetut muutokset arvioidaan vähäisiksi, mutta periaatteellisesti merkittäviksi. Etäyhteyden vaikutuksia ja riskejä päätöksentekoon tulee vielä konkretisoida. Ehdotetuilla muutoksilla lisättäisiin etäyhteyksien käyttömahdollisuuksia yleisissä tuomioistuimissa, markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa ja sujuvoitettaisiin näin oikeudenkäyntejä. Esitys tekisi mahdolliseksi tuomarille osallistua etäyhteyksillä oikeudenkäyntiin. Lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/arviointineuvosto-etayhteyksien-kaytosta-oikeudenkaynneissa-riskeja-tulee-tarkentaa/
17.4.2024 Oikeusuutiset

KKO:n jäsenen virkaan esitetään ma. oikeusneuvos Kaarlo Hakamiestä ja käräjätuomari Heli Melanderia

Kor­kein oi­keus esit­tää, että jä­se­nen vir­kaan ni­mi­te­tään KKO:n mää­rä­ai­kai­nen oi­keus­neu­vos Kaar­lo Ha­ka­mies ja kä­rä­jä­tuo­ma­ri Heli Me­lan­der. Hakamies on työskennellyt KKO:n määräaikaisena jäsenenä 1.1.2023 alkaen. Sitä ennen hän on toiminut hovioikeudenneuvoksena, käräjätuomarina, korkeimman oikeuden esittelijänä, oikeusministeriön erityisasiantuntijana, syyttäjänä ja rikostarkastajana sekä yliopistotutkijana. Koulutukseltaan Hakamies on oikeustieteen tohtori. Melander on toiminut käräjätuomarina…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/kkon-jasenen-virkaan-esitetaan-ma-oikeusneuvos-kaarlo-hakamiesta-ja-karajatuomari-heli-melanderia/
16.4.2024 Oikeusuutiset

Sananvapautta turvaava direktiivi SLAPP-kanteista hyväksytty – mm. vakuusvelvoite oikeudenkäyntikuluista, torjutaan forumshoppingia

Direktiivi julkiseen keskusteluun osallistuvien henkilöiden suojelemiseksi perusteettomilta, vaientamistarkoituksessa nostetuilta oikeuskanteilta hyväksyttiin Euroopan parlamentissa 27.2.2024 ja EU:n neuvostossa 19.3.2024. Direktiivin täytäntöönpano edellyttää Suomelta lakimuutoksia. Uudella direktiivillä suojellaan julkista osallistumista harjoittavia henkilöitä perusteettomilta tai aiheettomilta kanteilta. Se velvoittaa antamaan tuomioistuimille ja kanteiden kohteille välineitä häirintätarkoituksessa nostettuja kanteita, eli niin sanottuja SLAPP-kanteita (Strategic Lawsuit…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/sananvapautta-turvaava-direktiivi-slapp-kanteista-hyvaksytty-mm-vakuusvelvoite-oikeudenkayntikuluista-torjutaan-forumshoppingia/
11.4.2024 Oikeusuutiset

Työryhmä valmistelemaan pienten riita-asioiden menettelyä häätö- ja huoneenvuokra-asioissa

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus pienten riita-asioiden menettelyksi. Uutta yksinkertaistettua oikeudenkäyntimenettelyä on tarkoitus soveltaa häätöä ja huoneenvuokraa koskevissa riita-asioissa. Uudistus on osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaa.  Uudistuksen tavoitteena on parantaa oikeuden saatavuutta. Samalla tavoitteena on, että asianosaisen oikeudenkäyntikuluriski olisi matala. Työryhmän toimikausi päättyy toukokuussa 2025.…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/tyoryhma-valmistelemaan-pienten-riita-asioiden-menettelya-haato-ja-huoneenvuokra-asioissa/
9.4.2024 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä

Oikeusministeriö   Dnro L2024-10   Lausuntopyyntönne: VN/19658/2023, 28.2.2024 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI ASETUKSENANTOVALTUUSSÄÄNTELYN PÄIVITTÄMISEKSI OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä hallituksen esityksestä asetuksenantovaltuussääntelyn päivittämiseksi oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä. Pyydettynä lausuntona Asianajajaliitto esittää seuraavaa.    Yleiset huomiot Asianajajaliiton yhtenä sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-asetuksenantovaltuussaantelyn-paivittamiseksi-oikeusministerion-hallinnonalan-lainsaadannossa/
8.4.2024 Oikeusuutiset

VM hanke: Edesmenneen omaisen asioiden vaivaton hoito

Valtiovarainministeriö on asettanut ohjelman edesmenneen omaisen asioiden vaivattoman hoidon edistämiseksi. Ohjelman tavoitteena on varmistaa läheisen kuolemaan liittyvien asioiden sujuva hoitaminen digitalisoimalla tarvittavia asiakirjoja ja edistämällä automaatiota tehostaen siten viranomaisten prosesseihin ja käsittelyihin liittyviä suoritteita. Ohjelma perustuu pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaan hallituskauden aikana toteutetaan hankkeita, joilla digitalisoidaan elämäntapahtumien tai…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/edesmenneen-omaisen-asioiden-vaivaton-hoito/
25.3.2024 Oikeusuutiset

Salon, Kauhavan ja Utsjoen istuntopaikat lakkautetaan

Oikeusministeriö on antanut asetuksen, jolla lakkautetaan käräjäoikeuksien istuntopaikat Salossa, Kauhavalla ja Utsjoella. Lisäksi asetuksessa määritellään Lapin käräjäoikeuden Inarin istuntopaikka kuntatasolla aikaisemman taajamatason sijaan.  Asetuksen taustalla on Tuomioistuinviraston esitys, joka perustui käräjäoikeuksien omiin aloitteisiin. Asetusluonnos oli lausuntokierroksella, joka päättyi 23.2.2024. Asetus astuu voimaan 1.9.2024. Tiedote

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/salon-kauhavan-ja-utsjoen-istuntopaikat-lakkautetaan/