Lausuntokierroksella: Lunastuslain korvausperusteisiin ehdotetaan muutoksia

6.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa ehdotetaan muutoksia lunastuslain korvausperusteisiin.

Muutosten tarkoituksena on parantaa lunastettavan omaisuuden haltijan asemaa ja varmistaa perustuslaissa turvatun täyden korvauksen vaatimuksen toteutuminen.

Oikeusministeri Leena Meri on tyytyväinen, että pitkään valmisteltu uudistus on saatu lausuntokierrokselle. 
– Odotamme mielenkiinnolla eri tahojen arvioita ehdotetuista muutoksista. Tulemme lukemaan huolella saadun lausuntopalautteen esitystä viimeisteltäessä, sanoo Meri.

Lausuntokierroksella olevan esityksen mukaan lunastuskorvauksen määräämisen perusteita koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, että lunastettavasta omaisuudesta tulisi määrätä käyvän hinnan sijasta sen markkina-arvoa vastaava täysi korvaus. Markkina-arvon mukaan määrätylle korvaukselle tulisi lisäksi suorittaa 25 prosentin suuruinen korotus. 

Markkina-arvon määrittäminen voisi perustua nykyistä monipuolisemmin erilaisten arviointimenetelmien hyödyntämiseen. Lunastuslaista kumottaisiin asemakaavoituksesta johtuvan arvon leikkaamista koskevat säännökset. Niin sanotun asunto- ja elinkeinotakuun soveltamisalaa esitetään laajennettavaksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Lausuntoja voi antaa 16.8.2024 asti. 

Linkki lausuntopalveluun

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments