Oikeusapu, yleinen edunvalvonta sekä talous- ja velkaneuvonta uuteen Oikeuspalveluvirastoon

9.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että oikeusavun, yleisen edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palvelut kootaan uuteen Oikeuspalveluvirastoon. Uuden viraston on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2025 alussa.

Uudistuksen tavoitteena on palvella oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan asiakkaita nykyistä yhtenäisemmin, laadukkaammin ja saavutettavammin. Palvelujen yhtenäinen kehittäminen helpottuu, kun tuki- ja hallintopalvelut tuotetaan keskitetysti. 

Esityksen mukaan nykyiset kuusi oikeusapu- ja edunvalvontapiiriä lakkaisivat ja niiden tehtävät siirtyisivät uudelle virastolle. Lisäksi oikeusministeriössä hoidetut oikeusapu- ja edunvalvontapiirien keskushallintotehtävät siirtyisivät uudelle virastolle. Ministeriöön jäisi jatkossa vain virastoa koskeva säädösvalmistelu ja strateginen suunnittelu.

Oikeusapu- ja edunvalvontatoimistot palvelevat asiakkaita myös jatkossa

Asiakkaita palvelevien toimistojen tehtäviin ei uudistuksessa esitetä muutoksia, vaan oikeusavun, edunvalvonnan sekä talous- ja velkaneuvonnan palveluja tarjotaan asiakkaille myös jatkossa samoilla perusteilla kuin nykyisin. Uudistuksessa ei myöskään esitetä toimipaikkoihin muutoksia. 

Uudistuksessa tuki- ja hallintopalvelut kootaan yhteen, mikä tuo muutoksia tukipalvelu- ja hallintohenkilöstön tehtäviin. Uuden viraston tukipalvelu- ja hallintohenkilöstön on tarkoitus toimia monipaikkaisesti eri puolilla maata. Tällä hetkellä oikeusapu- ja edunvalvontapiireissä työskentelee kaikkiaan noin 1 200 henkilöä.

Lakien on tarkoitettu tulevan voimaan vuoden 2025 alussa, jolloin myös uuden viraston on määrä aloittaa toimintansa. Virastouudistusta valmistelemaan on asetettu hankeryhmä, joka vastaa viraston perustamisen suunnittelusta, valmistelusta ja toimeenpanosta.

Virastoa valmisteltiin jo viime hallituskaudella, mutta se keskeytettiin rahoituksen puutteen vuoksi. Tuolloin saatu lausuntopalaute lakiluonnoksesta on kuitenkin otettu huomioon nyt annetussa hallituksen esityksessä.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments