Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.3.2020 Oikeusuutiset

Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta selvitys

Oikeusministeriö on asettanut selvityshenkilön selvittämään oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen laatii varatuomari Juhani Jokinen. Hankkeen tavoitteena on selvittää aiempaa tarkemmin valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Edellisen kerran oikeusministeriö selvitti viraston perustamista vuonna 2017. Viraston toiminnan periaatteita ja organisointimalleja on kuitenkin tarpeen arvioida nyt tarkemmin. Lisäksi talous- ja velkaneuvonta on tullut…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta-selvitys/
15.2.2019 Lausunnot

Lausunto Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista koskevasta selvityksestä

Dnro 80/2018   www.lausuntopalvelu.fi   Lausuntopyyntönne: VN/6624/2018, 17.12.2018 LAUSUNTO OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAVIRASTON PERUSTAMISTA KOSKEVASTA SELVITYKSESTÄ 1. Selvityksessä ehdotetaan oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Kannatatteko yhden viraston perustamista?   Suomen Asianajajaliitto kannattaa viraston perustamista.   Uuden viraston perustaminen mahdollistaa oikeusapu- ja edunvalvontatoimen nykyistä tehokkaamman kehittämisen. Oikeusavun hakijoiden kannalta esitetty organisaatio tuottaisi nykyistä…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/lausunto-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamista-koskevasta-selvityksesta/
18.12.2018 Oikeusuutiset

Ehdotus oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisesta

Oikeusministeriössä hoidettavat keskushallinnon tehtävät siirtyisivät perustettavalle virastolle. Oikeusministeriön asettamat selvitysmiehet esittävät valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen mukaan uudistus keventäisi hallintoa ja mahdollistaisi palveluiden yhtenäistämisen. Ehdotuksen mukaan tällä hetkellä oikeusministeriössä hoidettavat keskushallinnon tehtävät, kuten muun muassa talous- ja henkilöstöhallinto sekä toimitilahallinto, siirtyisivät perustettavalle virastolle. Keskushallinnosta vastaisi oikeusapu- ja edunvalvontavirasto ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/ehdotus-oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamisesta/
21.2.2017 Oikeusuutiset

Oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista selvitetään

Tähän mennessä erillisvirastoina Valtakunnansyyttäjänvirasto, Rikosseuraamuslaitos ja Valtakunnanvoudinvirasto. Tuomioistuinvirasto on perusteilla. Oikeusministeriö on asettanut kaksi selvitysmiestä selvittämään valtakunnallisen oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamista. Selvityksen tekevät oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja Esa Kyllästinen ja varatuomari Christer Lundström. Selvitys tehdään tämän vuoden loppuun mennessä. Selvitysmiehet arvioivat oikeusapu- ja edunvalvontaviraston perustamisen vaikutuksia. Selvityksessä käsitellään muun muassa…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/oikeusapu-ja-edunvalvontaviraston-perustamista-selvitetaan/
22.2.2016 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä

Dnro 08/2016 Lausuntopyyntönne: OM 7/33/2015, OM025:00/2015, 9.2.2016 LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VALTION OIKEUSAPU- JA EDUNVALVONTAPIIREISTÄ Suomen Asianajajaliitto (jatkossa ”Asianajajaliitto”) esittää lausuntonaan seuraavaa: Niiltä osin kuin Asianajajaliitto on aiemmin antanut lausunnon valtion oikeusaputoimistojen rakenneuudistuksesta (OM:n mietintöjä ja lausuntoja 25/2014), nyt esitetty luonnos lakiesitykseksi on oikeusapu- ja edunvalvontapiirien rakenteen osalta pääosin…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-valtion-oikeusapu-ja-edunvalvontapiireista/
15.2.2016 Oikeusuutiset

Oikeusasiamieheltä kahdet moitteet edunvalvonta-asioissa

Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen on antanut Itä-Suomen maistraatille ja Kainuun yleiselle edunvalvonnalle moitteet holhousasioissa. Maistraatti oli ryhtynyt selvittämään kantelijan ja hänen puolisonsa edunvalvonnan tarvetta selvästi perusteettoman ilmoituksen nojalla.Oikeusasiamies katsoi maistraatin puuttuneen aiheettomasti asianosaisten perusoikeutena turvattuun yksityisyyden suojaan ja itsemääräämisoikeuteen. Yleinen edunvalvoja taas oli laiminlyönyt päämiehensä kuulemisen ennen tämän asunnon suursiivousta,…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/oikeusasiamiehelta-kahdet-moitteet-edunvalvonta-asioissa/
21.2.2015 Oikeusuutiset

Itä-Suomen HaO arvioi toimivaltaansa ja edunvalvonnan ja edunvalvontavaltuutuksen suhdetta.

Itä-Suomen HAO: Edunvalvontavaltuutus -Edunvalvoja – Itsemääräämisoikeus – Vähimmän puuttumisen periaate – Luottamuksensuoja – Olosuhteiden muuttuminen Käräjäoikeus oli antanut edunvalvojan määräyksen B:n taloudellisia asioita koskien. Edunvalvojan määräys ei ollut sen esteenä, että hallinto-oikeus saattoi antaa ratkaisun siitä, onko A sopiva toimimaan B:n edunvalvontavaltuutettuna taloudellisten asioiden osalta. Hallinto-oikeus vahvisti, että A ei…

https://asianajajaliitto.fi/2015/02/ita-suomen-hao-arvioi-toimivaltaansa-ja-edunvalvonnan-ja-edunvalvontavaltuutuksen-suhdetta/
19.11.2014 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies: Holhoustoimen edunvalvontapalveluiden ulkoistamisesta yhdenvertaisuusongelmia

Oikeusasiamies esittää oikeusministeriölle toimenpiteitä Eduskunnan oikeusasiamiehen Petri Jääskeläisen mukaan yleisessä edunvalvonnassa olevien henkilöiden eli päämiesten yhdenvertaisuus ei toteudu, kun ulkoistetussa edunvalvonnassa edunvalvontapalkkioon lisätään arvonlisävero. Oikeusasiamies tutki edunvalvonnan ulkoistamista omana aloitteenaan. Oikeusaputoimistot ovat viime vuosina enenevästi ostaneet yleisen edunvalvonnan palveluita erilaisilta palveluntuottajilta, kuten kunnilta, asianajotoimistoilta ja muilta yksityisiltä yrityksiltä. Sittemmin korkein…

https://asianajajaliitto.fi/2014/11/oikeusasiamies-holhoustoimen-edunvalvontapalveluiden-ulkoistamisesta-yhdenvertaisuusongelmia/
3.7.2013 Oikeusuutiset

OM: Asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista

Asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Kuitenkin 31.12.2014 saakka Turun oikeusapupiirissä on Kankaanpäänoikeusaputoimisto, jonka toimipaikat sijaitsevat Ikaalisissa, Kankaanpäässä ja Parkanossa ja Turun oikeusaputoimisto, jonka toimipaikka sijaitsee Turussa sekä Vaasan oikeusapupiirissä Porin oikeusaputoimisto, jonka toimipaikat sijaitsevat Harjavallassa, Huittisissa, Kokemäellä, Merikarvialla, Porissa ja Säkylässä. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/om-asetus-oikeusapupiireista-seka-oikeusaputoimistojen-toimipaikoista-ja-edunvalvonta-alueista/
18.10.2023 Lausunnot

Lausunto edunvalvojan palkkion suuruudesta annetun VN:n asetuksen muuttamisesta

Oikeusministeriölle Dnro L2023-49 Lausuntopyyntönne: VN/23401/2023, 15.9.2023 LAUSUNTO EDUNVALVOJAN PALKKION SUURUUDESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa. Millaisia vaikutuksia esitetyllä muutoksella olisi toimintaanne? Asianajajat tuottavat edunvalvontapalveluita käytännössä kahdessa eri muodossa: Ostopalveluna oikeusaputoimistoille, joissa asianajajat tai asianajotoimistojen työntekijät toimivat yleisinä edunvalvojina. Yksityisenä edunvalvontapalveluna, jolloin joko edunvalvonnan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/lausunto-edunvalvojan-palkkion-suuruudesta-annetun-vnn-asetuksen-muuttamisesta/