Generic filters
Exact matches only
11.6.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Vakuuden palauttaminen ja kiinteistön kunto vuokrasuhteen päättyessä

Kuluttajariitalautakunta: Vuokravakuus – Lattian vauriot  Vuokralainen vuokrasi maanvuokrasopimuksella vuokranantajalta Ristiinassa sijaitsevan 1 400 m2:n suuruisen kiinteistön, jolla sijaitsee 120 m2:n suuruinen omakotitalo sekä autokatos/varastorakennus. Osapuolet sopivat vuokran määräksi 800 euroa kuukaudessa ja vakuudeksi 1 600 euroa. Vuokrasuhde alkoi 15.3.2011 ja päättyi 30.1.2020. Osapuolten kesken on erimielisyyttä siitä, onko vuokranantajalla ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kril-vakuuden-palauttaminen-ja-kiinteiston-kunto-vuokrasuhteen-paattyessa/
6.6.2024 Oikeusuutiset

Kuluttaja-asiamies hakee maksuun luottoyhtiö Santanderille määrättyä 100 000 euron uhkasakkoa

Santander Consumer Finance Oy on kuluttaja-asiamiehen selvitysten perusteella rikkonut sille vuonna 2013 määrättyä kuluttaja-asiamiehen kieltoa. Vuonna 2024 toteutetussa Santanderin autorahoituksen mainonnassa on jätetty ilmoittamatta olennaisia luottosopimuksen ehtoja koskevia tietoja. Kun kaikkia tietoja ei ilmoiteta mainonnassa lainmukaisesti, kuluttajat eivät voi vertailla eri luottoyhtiöiden autorahoituksen hintoja. Uhkasakon maksuunpanon lisäksi kuluttaja-asiamies vaatii, että…

https://asianajajaliitto.fi/2024/06/kuluttaja-asiamies-hakee-maksuun-luottoyhtio-santanderille-maarattya-100-000-euron-uhkasakkoa/
31.5.2024 Lausunnot

Lausunto kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevasta raportista

Oikeusministeriö   Dnro L2024-25   Lausuntopyyntönne: VN/25911/2023, 15.4.2024 LAUSUNTO KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN TOIMINNAN KEHITTÄMISTARPEITA KOSKEVASTA SELVITYSHENKILÖN RAPORTISTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeita koskevasta selvityshenkilön raportista.   Yhtenä Asianajajaliiton sääntömääräisenä tehtävänä on seurata oikeuskehitystä maassa ja lausuntoja antamalla sekä aloitteita tekemällä tarjota kokemuksensa yhteiskunnan käytettäväksi. Asianajajaliiton oikeuspoliittisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/lausunto-kuluttajariitalautakunnan-toiminnan-kehittamistarpeita-koskevasta-raportista/
29.5.2024 Tiedotteet

Hakuilmoitus: Asianajajaliiton valiokunnat ja asiantuntijaryhmät toimikaudelle 2024–2026

Asianajajaliiton hallitus valitsee elokuussa 2024 seuraavaksi kahdeksi vuodeksi jäsenet valiokuntiin ja asiantuntijaryhmiin. Valiokuntien tarkoituksena on avustaa hallitusta valiokuntien toimialan mukaisissa asioissa. Valiokunnan tehtävänä on seurata oman toimialansa asioita, toimia kyseisen sektorin asiantuntijaryhmänä ja tehdä aloitteita hallitukselle toimialaansa koskevista asioista. Hallitus määrää keskuudestaan valiokunnille puheenjohtajat. Asiantuntijaryhmien tehtävänä on toimia Asianajajaliiton oikeudenalakohtaisen…

https://asianajajaliitto.fi/2024/05/hakuilmoitus-asianajajaliiton-valiokunnat-ja-asiantuntijaryhmat-toimikaudelle-2024-2026/
8.4.2024 Oikeusuutiset

Selvitys tarjoaa ehdotuksia kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämiseen

Kuluttajariitalautakunnan toiminnan kehittämistarpeista on julkaistu selvitys. Kehitystyön tavoitteena on lyhentää kuluttajariita-asioiden käsittelyaikoja ja parantaa siten kuluttajien oikeusturvaa.  Selvitys sisältää useita ehdotuksia lautakunnan menettelytapojen kehittämiseksi muun muassa tehostamalla valmistelua ja asettamalla määräaika valituksen tekemiselle. Lautakunnan sisäisiä menettelytapoja koskevien ehdotusten lisäksi esitetään kartoitettavaksi mahdollisuutta sijoittaa kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta samaan organisaatioon. Kuluttajaneuvonta antaa…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/selvitys-tarjoaa-ehdotuksia-kuluttajariitalautakunnan-toiminnan-kehittamiseen/
28.3.2024 Oikeusuutiset

Asuntokaupassa annettu väärä tieto ei ollut vaikutuksellinen – ei hyvitystä

KRIL: Asuntokauppa – Annetut tiedot  Ostajat ostivat 17.12.2020 päivätyllä kauppakirjalla myyjiltä asunto-osakeyhtiön osakkeet, jotka oikeuttavat hallitsemaan yhtiön 4h+k+s käsittävää 89,5+17,5 m2 kokoista asuinhuoneistoa. Asunnon velaton hinta oli 534 000 euroa. Huoneiston hallinta siirtyi ostajille 31.1.2021. Asuinrakennus oli rakennettu vuonna 1995. Osapuolilla on kiistaa asunnon alakerran lattiamateriaalista annetuista tiedoista. Ostajat vaativat…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/asuntokaupassa-annettu-vaara-tieto-ei-ollut-vaikutuksellinen-ei-hyvitysta/
28.3.2024 Oikeusuutiset

Kuluttajariitalautakunta arvioi vuokranantajan oman työn arvoa vuokravakuuden palauttamisasiassa

KRIL: Vakuusmaksu – Oman työn arvo  Vuokralainen vuokrasi 2.12.2020 päivätyllä määräaikaisella vuokrasopimuksella vuokranantajalta 14.12.2020-31.8.2021 väliseksi määräajaksi asuinhuoneiston. Vuokraksi sovittiin 760 euroa kuukaudessa. Vuokralainen maksoi 1 520 euron vakuuden sopimusehtojen täyttymisen turvaamiseksi. Vuokrasuhteen päätyttyä vuokranantaja pidätti vakuudesta 548,66 euroa kylpyhuoneen laatan lohkeamisen vuoksi. Asiassa on riitaa vakuuden pidättämisen perusteista. Vuokralainen vaatii…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kuluttajariitalautakunta-arvioi-vuokranantajan-oman-tyon-arvoa-vuokravakuuden-palauttamisasiassa/
22.2.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Kuluttajariitalautakunta voi käsitellä suomalaiskuluttajan virolaisyritystä vastaan tekemän hakemuksen

KRIL: Lokasäiliö – Annetut tiedot – Oikeuspaikkaehto  Lokasäiliö ja siitä annetut tiedot. Myyjän käyttämän oikeuspaikkaehdon merkitys Ostaja teki kesällä 2018 urakoitsijan kanssa suullisen sopimuksen siitä, että urakoitsija toimittaa ostajan omakotitalokiinteistölle myyjän myymän 10 m2:n vetoisen jätesäiliön ja asentaa sen maan alle. Ostaja valitsi myyjän toimittaman säiliön itse perehdyttyään myyjän internetsivustoon…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kril-kulutajariitalautakunta-voi-kasitella-suomalaiskuluttajan-virolaisyritysta-vastaan-tekeman-hakemuksen/
19.2.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Myyjän vastuu käytetyn auton korjaustarpeesta

KRIL: Käytetty auto – Myyjän vastuu  Kuluttaja osti 11.1.2023 myyjäliikkeeltä vuonna 2015 käyttöönotetun Tesla Model S auton 43 888 eurolla. Auton matkamittarin lukema oli kaupantekohetkellä 223 000 kilometriä. Kauppaa rahoitettiin osamaksusopimuksella. Kuluttaja vaatii myyjäliikkeeltä hyvityksenä 1 037,40 euroa. Vaatimus perustuu kaupan kohteessa ilmenneeseen korjaustarpeeseen ja siihen sisältyy 230 euroa tuulilasin…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kril-myyjan-vastuu-kaytetyn-auton-korjaustarpeesta/
19.2.2024 Oikeusuutiset

KRIL: Vuokralainen viivytteli ludeongelmaan puuttumista ja oli velvollinen korvaamaan osan torjuntakuluista

KRIL: Korvausvaatimus ludetorjunnasta – Tuholaistorjunta -Korvausvastuu Vuokralainen vuokrasi 23.1.2014 päivätyllä toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella vuokranantajalta 2h+K käsittävän 59 m2 asuinhuoneiston. Vuokraksi sovittiin vuokrasuhteen alkaessa 623,28 euroa kuukaudessa. Vuokrasuhde alkoi 1.2.2014. Asiassa on kyse siitä, oliko vuokralainen korvausvastuussa vuokranantajalle ludetorjunnasta aiheutuneista kustannuksista. Lautakunnan ratkaisu Kuluttajariitalautakunta suosittaa, että vuokranantaja luopuu perimästä vuokralaiselta…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/kril-vuokralainen-viivytteli-ludeongelmaan-puuttumista-ja-oli-velvollinen-korvaamaan-osan-torjuntakuluista/