Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.3.2015 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Markkinoilta vedettiin vuonna 2014 tuhansia vaarallisia tuotteita kuluttajien suojelemiseksi

Euroopan komission tänään julkaisemien tilastojen mukaan lähes 2 500 tuotetta todettiin vuonna 2014 vaarallisiksi kuluttajille. Näitä tuotteita – kaikkea leluista moottoriajoneuvoihin – ei päästetty EU:n markkinoille tai ne vedettiin sieltä pois Komissio ja EU:n jäsenvaltiot ovat jo 12 vuoden ajan tehneet yhteistyötä varmistaakseen Euroopan markkinoilla olevien kulutustavaroiden turvallisuuden. Tässä on…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/euroopan-komissio-markkinoilta-vedettiin-vuonna-2014-tuhansia-vaarallisia-tuotteita-kuluttajien-suojelemiseksi/
19.12.2014 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Velkojien on osoitettava, että he ovat täyttäneet ennalta sopimusvelvoitteensa antamalla tietoja ja tarkistamalla lainansaajien luottokelpoisuuden

Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Kulutusluotto – Direktiivi 2008/48/EY – Velvollisuus tietojen antamiseen ennen sopimuksen tekoa – Velvollisuus arvioida luotonottajan luottokelpoisuus – Todistustaakka – Todistelusäännöt Tehokkuuden periaate vaarantuisi, mikäli katsottaisiin, että velallisilla olisi  todistustaakka siitä, että velkojat eivät ole täyttäneet velvoitteitaan. Ennakkoratkaisupyynnön oli esittänyt tribunal d’instance d’Orléans (Ranska).Ennakkoratkaisupyyntö koski kulutusluottosopimuksista ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/eun-tuomioistuimen-tuomio-velkojien-on-osoitettava-etta-he-ovat-tayttaneet-ennalta-sopimusvelvoitteensa-antamalla-tietoja-ja-tarkistamalla-lainansaajien-luottokelpoisuuden/
8.12.2014 Oikeusuutiset

Väitetyllä luotonvälityksellä ei voitu kiertää pikavippejä koskevia kuluttajansuojalain pakottavia säännöksiä

RHO:2014:7 Velkomus Korko Kuluttajansuoja Oikeudenkäyntimenettely Hovioikeus totesi, että kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset ovat kuluttajan suojaksi pakottavaa oikeutta, joten sillä seikalla, että kantaja oli ehdoissaan määritellyt toimintansa luotonvälitykseksi luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä olevien jäsentensä välillä, jota kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n korkokattosäännös ei koske, ei ollut asiassa ratkaisevaa merkitystä. —…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/vaitetylla-luotonvalityksella-ei-voitu-kiertaa-pikavippeja-koskevia-kuluttajansuojalain-pakottavia-saannoksia/
24.6.2014 Oikeusuutiset

OM: Kuluttaja-asiamiehen toimivaltuudet pohdintaan

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän selvittämään kuluttaja-asiamiehen käytössä olevan keinovalikoiman toimivuutta ja mahdollisia uudistamistarpeita Työryhmä arvioi myös, onko aluehallintoviranomaisten toimintamahdollisuuksia kuluttajansuoja-asioissa tarvetta kehittää eräiltä osin. Tavoitteena on varmistaa, että kuluttajansuojalainsäädäntöä noudatetaan tehokkaasti. Näin voidaan sekä edesauttaa kuluttajien oikeuksiin pääsyä että turvata tasapuoliset kilpailuedellytykset markkinoilla. Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalain ja usean muun kuluttajia…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/om-kuluttaja-asiamiehen-toimivaltuudet-pohdintaan/
3.6.2014 Oikeusuutiset

Finlex: Kuluttajansuoja muuttuu 13. kesäkuuta muun muassa verkkokaupassa

Erityisesti koti- ja etämyyntiä koskevilla kuluttajansuojasääntelyn muutoksilla pannaan täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa Merkittävimmät muutokset koskevat kuluttajan peruuttamisoikeutta sekä elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteita. Kuluttajan oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus laajenee nykyisestä. Kuluttajalla on muun muassa oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa silloinkin, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/finlex-kuluttajansuoja-muuttuu-13-kesakuuta-muun-muassa-verkkokaupassa/
14.3.2014 Oikeusuutiset

Euroopan parlamentti: Parlamentin jäsenet äänestivät pakettimatkalaisten oikeuksien parantamisesta

Internetin kautta pakettimatkoja varaavien lomalaisten oikeuksia tulee vahvistaa, totesivat parlamentin jäsenet keskiviikon äänestyksessä Uusilla pakettimatkoja koskevilla säännöillä halutaan varmistaa, etteivät lomalaiset jää pulaan, mikäli lentoyhtiö tai matkanjärjestäjä ajautuu konkurssiin matkan aikana. Lisäksi säännöissä tarkennetaan matkustajien oikeuksia poikkeustilanteissa ja hintojen ja aikataulujen muuttuessa. Tällä hetkellä voimassa olevat pakettimatkoja koskevat säännöt ovat…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/euroopan-parlamentti-parlamentin-jasenet-aanestivat-pakettimatkalaisten-oikeuksien-parantamisesta/
17.2.2014 Oikeusuutiset

Eduskunnan kirjasto: Tietoyhteiskuntakaari on lisätty Lakihankkeiden tietopaketit – LATI -palveluun

Uudella tietoyhteiskuntakaarella toteutetaan sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus Tietoyhteiskuntakaarella halutaan varmistaa, että sähköisen viestinnän palveluja on saatavilla kaikkialla Suomessa. Kuluttajansuoja paranee tietoyhteiskuntakaaren myötä. Myös yksityisyyden suojaan ja tietoturvaan on lakiehdotuksessa kiinnitetty erityistä huomiota. Tietopakettiin on koottu hankkeeseen liittyvää valmisteluaineistoa, uutisaineistoa, oikeusvertailevaa aineistoa ja kirjallisuutta. Tietopakettia tullaan täydentämään hankkeen edetessä. Lisätietoa

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/eduskunnan-kirjasto-tietoyhteiskuntakaari-on-lisatty-lakihankkeiden-tietopaketit-lati-palveluun/
30.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Verkkokaupan kuluttajansuoja muuttuu ensi kesänä

Erityisesti koti- ja etämyyntiä koskevilla kuluttajansuojasääntelyn muutoksilla pannaan täytäntöön kuluttajan oikeuksia koskeva EU-direktiivi. Sääntelyn yhtenäistämisen EU-alueella arvioidaan helpottavan varsinkin rajat ylittävää verkkokauppaa Tasavallan presidentti vahvisti uudistuksen tänään 30. joulukuuta. Muutokset tulevat voimaan 13. kesäkuuta 2014. Merkittävimmät muutokset koskevat kuluttajan peruuttamisoikeutta sekä elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvoitteita. Kuluttajan oikeus peruuttaa koti- ja etämyyntisopimus laajenee…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-verkkokaupan-kuluttajansuoja-muuttuu-ensi-kesana/
24.7.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Uudet maksupalvelusäännöt kuluttajien ja kauppiaiden hyödyksi

Euroopan komissio on hyväksynyt lainsäädäntöpaketin, johon kuuluvat uusi maksupalveludirektiivi ja korttipohjaisten maksutapahtumien siirtohintoja koskeva asetusehdotus Tarkistettu maksupalveludirektiivi tuo EU:n maksumarkkinoille uusia tärkeitä elementtejä ja parannuksia: Edullisten verkkomaksupalvelujen käytöstä tulee helpompaa ja turvallisempaa, koska maksupalveludirektiivin soveltamisalaan sisällytetään uusia ns. maksutoimeksiantopalveluja. Nämä ovat myyjän ja ostajan pankin välisiä palveluja, jotka mahdollistavat edulliset…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/euroopan-komissio-uudet-maksupalvelusaannot-kuluttajien-ja-kauppiaiden-hyodyksi/
11.6.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio suosittaa ryhmäkanteiden sallimista oikeussuojan parantamiseksi

Euroopan komissio on tänään antanut suosituksen yhteisten periaatteiden soveltamisesta ryhmäkanteisiin ja muihin ns. kollektiivisiin oikeussuojakeinoihin EU-maissa Suosituksen tavoitteena on parantaa kansalaisten ja yritysten suojaa EU:n lainsäädäntöön perustuvien oikeuksien loukkauksia vastaan. Periaatteiden soveltaminen on jäsenvaltioille vapaaehtoista. Suosituksen avulla pyritään varmistamaan, että jäsenvaltioissa on käytössä kollektiivisia oikeussuojakeinoja johdonmukaisesti kautta linjan, kuitenkin niin,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/euroopan-komissio-suosittaa-ryhmakanteiden-sallimista-oikeussuojan-parantamiseksi/