Työryhmä valmistelemaan edustajakannedirektiivin täytäntöönpanoa

26.4.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotusta EU:n edustajakannedirektiivin täytäntöönpanon edellyttämäksi lainsäädännöksi.

Edustajakannedirektiivin tavoitteena on edistää kuluttajien oikeuksia suojaavan lainsäädännön noudattamista jäsenvaltioissa. Tähän pyritään varmistamalla, että kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on ainakin yksi tehokas menettely, joka mahdollistaa, että niin sanottu oikeutettu yksikkö voi nostaa edustajakanteen kuluttajien oikeuksia rikkonutta elinkeinonharjoittajaa vastaan kuluttajien yhteisten etujen suojaamiseksi.

Oikeutetuiksi yksiköiksi voitaisiin nimetä kuluttajajärjestö tai viranomainen, joka voisi nostaa kanteen kuluttajaryhmän puolesta, jolloin yksittäiset kuluttajat eivät joutuisi toimimaan asiassa yksin.

Edustajakanteen tarkoituksena on parantaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä kärsimistään menetyksistä silloin, kun elinkeinonharjoittaja on rikkonut kuluttajan oikeuksia suojaavaa lainsäädäntöä. Edustajakannemenettelyssä tulee voida vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä menetyksestä tai vahingosta, joka kuluttajille on elinkeinonharjoittajan menettelystä aiheutunut. EU:n edustajakannedirektiivillä pyritään turvamaan kuluttajien oikeudet koko unionin alueella.

Edustajakannedirektiivi on merkittävästi laajempi kuin Suomessa tällä hetkellä voimassa oleva ryhmäkannelaki. Ryhmäkannelain mukaan vain kuluttaja-asiamies voi nostaa kanteen kuluttajista muodostuvan ryhmän puolesta. 

Työryhmän toimikausi kestää vuoden 2022 tammikuun loppuun. EU:n edustajakannedirektiivi tuli voimaan vuoden 2020 lopulla. Jäsenvaltioiden on annettava direktiivin edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään joulukuussa 2022.

Työryhmä valmistelemaan edustajakannedirektiivin täytäntöönpanoa

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments