Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uutta lainsäädäntöä edustajakannemenettelyn luomiseksi

16.2.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajansuojaa EU:ssa vahvistetaan – työryhmän ehdotus lausunnolle

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa uutta lainsäädäntöä edustajakannemenettelyn luomiseksi. Menettelyllä pyritään parantamaan kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä, jos kuluttajanoikeuksia on rikottu. Uudistuksella on tarkoitus panna täytäntöön EU:n edustajakannedirektiivi.

Edustajakanteella voidaan vaatia elinkeinonharjoittajan toimintatavan kieltämistä sekä hyvitystä menetyksestä tai vahingosta, joka kuluttajille on aiheutunut. Edustajakanteita olisivat työryhmän mukaan hyvitysvaatimuksia koskevat ryhmäkanteet sekä kieltotoimenpiteitä koskevat edustajakanteet. Tarkoituksena on parantaa kuluttajien mahdollisuuksia saada hyvitystä kärsimistään menetyksistä silloin, kun elinkeinonharjoittaja on rikkonut kuluttajan oikeuksia suojaavaa lainsäädäntöä.

Työryhmän ehdotuksen mukaan niin sanottu oikeutettu yksikkö voi panna vireille kanteen kuluttajien puolesta. Oikeutettu yksikkö voi olla joko kuluttajajärjestö tai viranomainen, joka voi nostaa kanteen kuluttajaryhmän puolesta. Tällöin yksittäiset kuluttajat eivät joudu toimimaan asiassa yksin. 

Työryhmän ehdotuksen mukaan järjestöille tulee mahdollisuus hankkia ulkopuolista rahoitusta ryhmäkanteiden rahoittamiseksi, jolloin niillä olisi paremmat mahdollisuudet kanteiden nostamiseen ja kuluttajansuojan edistämiseen.

Edustajakanteella laaja soveltamisala
Direktiivin mukaisesti edustajakanne voidaan nostaa kuluttajakaupan lisäksi muun muassa rahoituspalveluja, matkustusta ja matkailua, energia- ja ympäristöalaa, televiestintää sekä tietosuojaa koskevissa asioissa. Soveltamisala on näin ollen laajempi kuin nykyisellä ryhmäkanteella.

Työryhmän ehdotuksen mukaan ryhmäkanteet on tarkoitus käsitellä nykyiseen tapaan yleisissä tuomioistuimissa. Kieltotoimenpiteitä koskevia edustajakanteita taas käsittelisi markkinaoikeus.

Esitykseen sisältyy Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Kuluttajaliiton sekä Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien eriävät mielipiteet.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden kesäkuussa. Työryhmän ehdotukseen voi antaa lausunnon Lausuntopalvelu.fi:ssä 31.3.2022 asti.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments