Markkinaoikeus pyytää EU-tuomioistuimelta ennakkoratkaisua kuluttajan puhelinasioinnin tarjoamisesta maksullisesta puhelinnumerosta

17.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kuluttajansuoja-asia; Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukainen ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle

 
Asiassa on arvioitavana se, onko MiGame Oy menetellyt tehtyyn kulutushyödykesopimukseen liittyvään puhelinasiointiin käytettävissä olevan maksullisen valtakunnallisen palvelunumeron ilmoittamisessa kuluttajia suojaavien säännösten vastaisesti ja onko menettelyn jatkaminen tai uudistaminen kiellettävä. Asiassa on erityisesti kysymys siitä, miten kuluttajan oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/7/EY kumoamisesta 25.10.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/83/EU 21 artiklaa on tulkittava useamman puhelinnumeron ilmoittamisen ja hyväksyttävän perushinnan osalta määriteltäessä sitä, miltä osin ja miten menettelyn jatkaminen tai uudistaminen on mahdollisesti kiellettävä.
 
Kuluttaja-asiamies on 20.8.2019 vireille tulleella hakemuksellaan vaatinut markkinaoikeutta kieltämään MiGame Oy:tä sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa se kuluttajan kanssa tekemäänsä kulutushyödykesopimusta koskevaa puhelinasiointia varten tarjoaa puhelinnumeroa, jonka käyttämisestä kuluttajalta peritään hänen liittymäsopimuksensa mukaisen hinnan ylittäviä kuluja tai kuluja, jotka ylittävät kuluttajansuojalain 2 luvun 14 §:ssä tarkoitetun laskennallisen perushinnan.
 
  • Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys koskee sitä, voiko elinkeinonharjoittaja direktiivin 2011/83 21 artiklan mukaisesti joissakin olosuhteissa ja jollakin tavalla ilmoittaa kuluttajille sekä perushintaisen puhelinnumeron että perushinnan ylittävän palvelunumeron.
  • Toinen ennakkoratkaisukysymys koskee sitä, onko direktiivin 21 artiklaa tulkittava siten, että elinkeinonharjoittaja ei voi tarjota sopimusasiointiin – tai ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen annettavasta vastauksesta riippuen mahdollisesti muutenkaan – muita kuin maantieteellisten lanka- tai matkapuhelinten standardinumeroita tai kuluttajille maksuttomia puhelinnumeroita.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments