Generic filters
Exact matches only
24.7.2014 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Kansalaisuushakemusten määrä kasvoi alkuvuonna huomattavasti

Tammi-kesäkuussa Suomen kansalaisuutta haki 6 103 henkilöä. Hakemusten määrä on 40 prosenttia suurempi kuin alkuvuonna 2013, jolloin kansalaisuutta haki 4 340 henkilöä Maahanmuuttovirasto laski kansalaisuushakemusten hintoja vuoden alussa. Se todennäköisesti vaikuttaa kansalaisuushakemusten määrän nousuun. Kansalaisuuden suurin hakijaryhmä oli venäläiset, jotka jättivät 1 227 hakemusta (1–6/2013: 1 014). Toiseksi eniten kansalaisuutta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/maahanmuuttovirasto-kansalaisuushakemusten-maara-kasvoi-alkuvuonna-huomattavasti/
3.7.2014 Oikeusuutiset

Kansalaisuudeton länsisaharalainen sai oleskeluluvan inhimillisistä syistä.

KHO:2014:117 Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Oleskelulupa – Yksilöllinen inhimillinen syy – Käännyttäminen – Polisario – Länsi-Sahara – Marokko – Algeria – Kansalaisuus – Ihmisoikeudet Maahanmuuttovirasto oli hylännyt kansalaisuudeltaan tuntemattoman, Länsi-Saharan alueella syntyneen mutta pakolaisleirillä Algeriassa lähes koko elämänsä asuneen muutoksenhakijan kansainvälistä suojelua ja oleskelulupaa koskevan hakemuksen sekä päättänyt käännyttää…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/kansalaisuudeton-lansisaharalainen-sai-oleskeluluvan-inhimillisista-syista/
20.5.2014 Oikeusuutiset

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus: Euroopan kansalaisuus, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen, syrjimättömyys – kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto

Unionin kansalaiset, joilla ei ole taloudellista toimintaa ja jotka oleskelevat toisen jäsenvaltion alueella – Jäsenvaltion säännöstö, jonka mukaan kyseiset henkilöt eivät voi saada erityisiä maksuihin perustumattomia rahaetuuksia, jos heidän oleskeluoikeutensa perustuu yksinomaan SEUT 20 artiklaan Sozialgericht Leipzigin tekemät ennakkoratkaisukysymykset Kuuluvatko asetuksen N:o 883/2004 4 artiklan henkilölliseen soveltamisalaan henkilöt, jotka eivät…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-euroopan-kansalaisuus-sosiaaliturvajarjestelmien-yhteensovittaminen-syrjimattomyys-kansalaisuuteen-perustuvan-syrjinnan-kielto/
28.3.2014 Oikeusuutiset

EU:n tuomioistuimen tuomio: Euroopan kansalaisuus

Unionin kansalaisuus – Syrjintäkiellon periaate – Siviilioikeudenkäynneissä noudatettava kieliä koskeva järjestelmä Landesgericht Bozen (Italia) oli esittänyt  seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen: ”Onko SEUT 18 ja SEUT 21 artiklan tulkinta esteenä käsiteltävässä asiassa riidanalaisten kaltaisten sellaisten kansallisten säännösten soveltamiselle, joissa oikeus käyttää saksan kieltä Bolzanon maakunnassa sijaitsevissa tuomioistuimissa vireillä olevissa siviilioikeudellisissa menettelyissä myönnetään ainoastaan…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/eun-tuomioistuimen-tuomio-euroopan-kansalaisuus/
5.2.2014 Oikeusuutiset

Euroopan komissio kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön yhteiset säännöt toisessa EU-maassa vankilaan joutuvien tuomittujen tai syytettyjen kohtelusta

Noin puolet EU:n 28 jäsenvaltiosta on ottanut käyttöön jäsenvaltioiden yksimielisesti hyväksymät vankeusrangaistuksia ja tutkintavankeutta koskevat säännöt, todetaan Euroopan komission tänään julkaisemassa kertomuksessa Kertomuksessa tarkastellaan kolmea EU:n puitepäätöstä, jotka koskevat 1) vankien siirtämistä, 2) ehdollista vankeutta ja vankeusrangaistukselle vaihtoehtoisia seuraamuksia sekä 3) eurooppalaista valvontamääräystä. Puitepäätösten nojalla vankeustuomio, ehdonalaispäätös tai vaihtoehtoinen seuraamus…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/euroopan-komissio-kehottaa-jasenvaltioita-ottamaan-kayttoon-yhteiset-saannot-toisessa-eu-maassa-vankilaan-joutuvien-tuomittujen-tai-syytettyjen-kohtelusta/
25.7.2013 Oikeusuutiset

Maahanmuuttovirasto: Seksuaalisen hyväksikäytön uhrien määrä kasvanut ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä

Joutsenon vastaanottokeskuksen koordinoimaan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on otettu 1.1.–30.6.2013 yhteensä 24 henkilöä, joista yksi on alaikäinen. Enemmistö, 16 henkilöä, auttamisjärjestelmän piiriin otetuista asiakkaista on ollut seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja Seksuaalisen hyväksikäytön uhreja on ollut tänä keväänä aikaisempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellisen paljon. 1.1.–30.6.2012 auttamisjärjestelmään otettiin viisi seksuaalisesti hyväksikäytettyä ihmiskaupan uhria…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/maahanmuuttovirasto-seksuaalisen-hyvaksikayton-uhrien-maara-kasvanut-ihmiskaupan-uhrien-auttamisjarjestelmassa/
19.7.2013 Oikeusuutiset

Eu:n tuomioistuimen tuomio opintotuen saamista koskevassa asiassa

Yhdistetyissä asioissa C‑523/11 ja C-585/11 ennakkoratkaisua olivat pyytäneet Verwaltungsgericht Hannover (Saksa) ja Verwaltungsgericht Karlsruhe (Saksa) Asiassa oli pyydetty ennakkoratkaisua siitä, onko unionin oikeus esteenä sellaiselle kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan opintotuen saaminen toisessa jäsenvaltiossa suoritettaville opinnoille evätään yksinomaan siitä syystä, että opiskelijalla, joka on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, ei ole ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/eun-tuomioistuimen-tuomio-opintotuen-saamista-koskevassa-asiassa/
30.5.2013 Oikeusuutiset

OM: EU:ssa halutaan yksinkertaistaa asiakirjojen muodollisia hyväksymismenettelyjä

Valtioneuvosto lähetti tänään 30.5. eduskunnalle EU:n komission tekemän ehdotuksen asetukseksi, jolla yksinkertaistettaisiin tiettyjen yleisten asiakirjojen hyväksymistä rajat ylittävissä tilanteissa Tavoitteena on vähentää muodollisuuksien aiheuttamaa oikeudellista epävarmuutta, kustannuksia ja pitkällisiä menettelyjä. Asetus sisältäisi myös suojatoimet, joilla estetään väärennettyjen asiakirjojen käyttö.   Asetusta sovellettaisiin ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin asiakirjoihin, joilla on…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/om-eussa-halutaan-yksinkertaistaa-asiakirjojen-muodollisia-hyvaksymismenettelyja/
19.2.2013 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Euroopan kansalaisuus: EU:n takaamat oikeudet tunnetaan entistä paremmin, mutta tietoa halutaan lisää

EU:n kansalaisuus otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Euroopan komission tänään julkaiseman tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan eurooppalaiset ovat laajalti tietoisia oikeuksistaan, mutta eivät aina tunne tarkkaan niiden sisältöä Kyselyyn vastanneista 81 prosenttia tiesi olevansa EU:n kansalaisia oman kansalaisuutensa lisäksi (ks. liite). Kuitenkin vain 36 prosenttia tunsi olevansa hyvin perillä oikeuksista, joita EU:n…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/euroopan-komissio-euroopan-kansalaisuus-eun-takaamat-oikeudet-tunnetaan-entista-paremmin-mutta-tietoa-halutaan-lisaa/