OM: EU:ssa halutaan yksinkertaistaa asiakirjojen muodollisia hyväksymismenettelyjä

30.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Valtioneuvosto lähetti tänään 30.5. eduskunnalle EU:n komission tekemän ehdotuksen
asetukseksi, jolla yksinkertaistettaisiin tiettyjen yleisten asiakirjojen hyväksymistä rajat ylittävissä tilanteissa

Tavoitteena on vähentää muodollisuuksien aiheuttamaa oikeudellista epävarmuutta, kustannuksia ja pitkällisiä menettelyjä. Asetus sisältäisi myös suojatoimet, joilla estetään väärennettyjen asiakirjojen käyttö.

 


Asetusta sovellettaisiin ainoastaan EU:n jäsenvaltioiden viranomaisten antamiin asiakirjoihin, joilla on todistusvoima muun muassa seuraavissa asioissa: syntymä, kuolema, nimi, avioliitto, vanhemmuus, asuinpaikka, kansalaisuus, kiinteistöt, yrityksen oikeudellinen muoto sekä merkinnätön rikosrekisteriote. Näitä asioita koskeva asiakirja olisi hyväksyttävä ilman laillistamista tai niin sanottua apostille-todistusta, kun se esitetään toisen jäsenvaltion viranomaiselle.


 


Jäsenvaltioiden tulisi nimetä keskusviranomaiset, jotka vastaisivat toistensa tietopyyntöihin silloin, kun olisi syy epäillä jonkin asiakirjan aitoutta. Käyttöön otettaisiin lisäksi monikieliset vakiolomakkeet, joilla voitaisiin vahvistaa tarvittavat tiedot edellä mainituissa asetuksen kattamissa asioissa, siis esimerkiksi koskien syntymää, kuolemaa, avioliittoa tai yritysmuotoa. Lomakkeita voitaisiin käyttää vapaaehtoisesti kansallisten asiakirjojen kanssa rinnakkain tai niiden vaihtoehtona. Käännöksiä ei tarvittaisi.


 


Uudistus merkitsisi sitä, että muussa EU-maassa annettu asetuksen tarkoittama asiakirja hyväksyttäisiin Suomessa ilman laillistamista. Samalla tavoin suomalaiset vastaavat asiakirjat hyväksyttäisiin toisissa jäsenvaltioissa sellaisinaan. Tämä vähentäisi apostille-todistuksia antavien maistraattien työtä.


 


Valtioneuvosto suhtautuu ehdotukseen myönteisesti: ehdotus helpottaisi kansalaisten ja yritysten toimintaa ja säästäisi kustannuksia.


 


Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments