Euroopan komissio: Euroopan kansalaisuus: EU:n takaamat oikeudet tunnetaan entistä paremmin, mutta tietoa halutaan lisää

19.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n kansalaisuus otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Euroopan komission tänään julkaiseman tuoreen Eurobarometri-kyselyn mukaan eurooppalaiset ovat laajalti tietoisia oikeuksistaan, mutta eivät aina tunne tarkkaan niiden sisältöä

Kyselyyn vastanneista 81 prosenttia tiesi olevansa EU:n kansalaisia oman kansalaisuutensa lisäksi (ks. liite). Kuitenkin vain 36 prosenttia tunsi olevansa hyvin perillä oikeuksista, joita EU:n kansalaisuuteen kuuluu. Parhaiten eurooppalaiset tuntevat oikeutensa liikkua vapaasti (88 %) ja vedota EU:n toimielimiin (89 %). Kaksi kolmasosaa (67 %) on sitä mieltä, että henkilöiden vapaa liikkuvuus EU:n alueella hyödyttää heidän kotimaataan taloudellisesti.


 


Kysely liittyy Euroopan parlamentin ja Euroopan komission tänään järjestämään kuulemistilaisuuteen, jossa aiheena ovat eurooppalaisten oikeudet. Keskustelut antavat virikkeitä erityisesti komission seuraavaan EU:n kansalaisuutta koskevaan katsaukseen, jolla pyritään poistamaan esteitä, joita EU:n kansalaiset kohtaavat käyttäessään oikeuksiaan. Katsauksessa, joka on määrä esittää 8. toukokuuta, tehdään aloitteita, joilla pyritään tekemään näistä oikeuksista todellisuutta osana Euroopan kansalaisten teemavuotta 2013. Lisäksi siinä käsitellään niitä 25 toimenpidettä, jotka sisältyivät vuonna 2010 tehtyyn ensimmäiseen Euroopan unionin kansalaisuutta koskevaan katsaukseen (ks. IP/10/1390 ja MEMO/10/525), ja selvitetään, mitä EU:n kansalaisten tiellä olevia esteitä on kolmen viime vuoden aikana purettu.


 


Kuten oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava komission varapuheenjohtaja Viviane Reding totesi, ”Eurooppalaiset arvostavat oikeuksiaan unionin kansalaisina ja ovat niistä entistä paremmin perillä. Voimme kuitenkin tehdä vielä enemmän auttaaksemme kansalaisia käyttämään oikeuksiaan ja saadaksemme ihmiset paremmin mukaan Euroopan unionin päätöksentekoon”. Reding aikoo osallistua kansalaisten kanssa käytäviin keskusteluihin, joita järjestetään tänä Euroopan kansalaisten teemavuotena eri puolilla unionia. ”Haluan kuulla, millaisia oikeuksiin liittyviä huolia ja ajatuksia kansalaisilla on. Haluan tietää, miten voimme parantaa tilannetta ja millaisena kansalaiset näkevät Euroopan tulevaisuuden. Eurooppaa ei voida rakentaa ilman eurooppalaisten suoraa panosta. Sen vuoksi olemme perusteellisesti muuttamassa tapaa, jolla EU:ssa tehdään politiikkaa, jotta kansalaisilla olisi suora mahdollisuus vaikuttaa.”


 


Eurobarometri-kyselyssä Euroopan unionin kansalaisuudesta eurooppalaisilta kysyttiin heidän asemastaan ja oikeuksistaan EU:n kansalaisina. Kaiken kaikkiaan vastaajat olivat tietoisia useimmista EU:n kansalaisen oikeuksista, kuten mahdollisuudesta vedota EU:n toimielimiin (89 %), vapaasta liikkuvuudesta (88 %), syrjimättömyydestä kansalaisuuden perusteella (82 %), diplomaatti- ja konsuliviranomaisten antamasta suojelusta (79 %) ja mahdollisuudesta osallistua kansalaisaloitteeseen (73 %). Yli kolmannes vastaajista (36 %) katsoi olevansa hyvin perillä näistä oikeuksista. Tämä merkitsee 5 prosenttiyksikön lisäystä vuoteen 2007 verrattuna. Kuitenkin vain 24 prosenttia katsoo olevansa hyvin perillä siitä, mitä pitää tehdä, jos heidän EU-oikeutensa eivät toteudu.


 


Kaikissa EU:n 27 jäsenvaltiossa ehdoton enemmistö uskoo, että vapaa liikkumisoikeus tuo heidän kotimaalleen taloudellisesta hyötyä.


 


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments