Eu:n tuomioistuimen tuomio opintotuen saamista koskevassa asiassa

19.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yhdistetyissä asioissa C‑523/11 ja C-585/11 ennakkoratkaisua olivat pyytäneet Verwaltungsgericht Hannover (Saksa) ja Verwaltungsgericht Karlsruhe (Saksa)

Asiassa oli pyydetty ennakkoratkaisua siitä, onko unionin oikeus esteenä sellaiselle kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan opintotuen saaminen toisessa jäsenvaltiossa suoritettaville opinnoille evätään yksinomaan siitä syystä, että opiskelijalla, joka on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, ei ole ollut opintojen alkaessa vakinaista asuinpaikkaa vähintään kolmen vuoden ajan siinä jäsenvaltiossa, josta hän on lähtöisin?
 

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

SEUT
20 ja SEUT 21 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä
sellaiselle jäsenvaltion säännöstölle, jossa toisessa jäsenvaltiossa
suoritettaviin opintoihin yli vuodeksi myönnettävälle opintotuelle on
asetettu yksi ainoa edellytys eli liittovaltion opintotukilain
(Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung
(Bundesausbildungsförderungsgesetz)), sellaisena kuin se on muutettuna
liittovaltion opintotukilain muuttamisesta 1.1.2008 annetulla 22.
lailla, 16 §:n 3 momentissa säädetyn kaltainen edellytys, jonka mukaan
hakijalla on oltava ollut kyseisessä laissa tarkoitettu vakinainen
asuinpaikka Saksassa vähintään kolmen vuoden ajan ennen mainittujen
opintojen aloittamista.


Linkki asiakirjoihin

Asiaa koskeva tiedote n:o 94/2013

: 18 päivänä heinäkuuta 2013

Unionin tuomioistuimen tuomio yhdistetyissä asioissa C-523/11, C-585/11

Prinz

Euroopan kansalaisuus

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments