EU:n tuomioistuimen tuomio: Euroopan kansalaisuus

28.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Unionin kansalaisuus – Syrjintäkiellon periaate – Siviilioikeudenkäynneissä noudatettava kieliä koskeva järjestelmä

Landesgericht
Bozen (Italia) oli esittänyt  seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko
SEUT 18 ja SEUT 21 artiklan tulkinta esteenä käsiteltävässä asiassa
riidanalaisten kaltaisten sellaisten kansallisten säännösten
soveltamiselle, joissa oikeus käyttää saksan kieltä Bolzanon maakunnassa
sijaitsevissa tuomioistuimissa vireillä olevissa siviilioikeudellisissa
menettelyissä myönnetään ainoastaan Bolzanon maakunnassa asuville
Italian kansalaisille mutta ei myös muiden unionin jäsenvaltioiden
kansalaisille siitä riippumatta, asuvatko he Bolzanon maakunnassa?”


Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT
18 ja SEUT 21 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä
pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle,
jossa annetaan oikeus käyttää tietyn jäsenvaltion sellaisissa
tuomioistuimissa vireille saatetuissa siviiliasioissa, jotka sijaitsevat
kyseisen valtion tietyllä maantieteellisellä alueella, muuta kieltä
kuin kyseisen valtion virallista kieltä ainoastaan kyseisen valtion
kansalaisille, jotka asuvat mainitulla alueella.

Linkki asiaan C-322/13

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments