Generic filters
Exact matches only
12.6.2017 Oikeusuutiset

KKO:lta merkittävä ennakkopäätös rangaistuksen mittaamisesta talousrikosjutussa

KKO:2017:41 Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Työeläkevakuutusmaksupetos – Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Rikokseen osallisuus – Avunanto Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Yhteinen rangaistus – Yhteisen rangaistuksen mittaaminen – Koventamisperusteet Hovioikeus oli tuominnut vastaajan rangaistukseen avunannosta törkeään veropetokseen, törkeään kirjanpitorikokseen ja törkeään työeläkevakuutusmaksupetokseen. Kysymys rangaistuksen mittaamisesta. KKO:2017:41

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/kkolta-merkittava-ennakkopaatos-rangaistuksen-mittaamisesta-talousrikosjutussa/
23.11.2015 Oikeusuutiset

Kaleva.fi: Tunnustaminen lyhentänyt tuomioita kolmanneksen

Tunnustamisoikeudenkäynneistä tuli mahdollisia vuoden alussa. Lännen median mukaan menettelyä oli käytetty lokakuun loppuun mennessä 25 kertaa Tunnustaminen alensi rangaistuksia kaikissa tapauksissa. Lisäksi useassa tapauksessa teosta muuten seuraamassa ollut ehdoton rangaistus muuttui ehdolliseksi. – Keskimäärin tuomion vähennys on ollut kolmasosan luokkaa. Se on hyvin maltillinen ja lain hengen mukainen vähennys, valtionsyyttäjä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/kaleva-fi-tunnustaminen-lyhentanyt-tuomioita-kolmanneksen/
6.11.2015 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjänvirasto: Törkeä veropetos, ne bis in idem -estevaikutus

Kihlakunnansyyttäjä oli katsonut epäiltyä törkeää veropetosta koskevassa asiassa, että ne bis in idem -estevaikutuksen vuoksi asiassa ei voi nostaa syytettä sellaisten erien osalta, jotka olivat vero-oikeudellisesti vanhentuneet Apulaisvaltakunnansyyttäjä arvioi asian toisin. Apulaisvaltakunnansyyttäjä viittasi päätöksessään korkeimman oikeuden ratkaisuun KKO:2013:59, jonka mukaan estevaikutuksen syntyminen edellyttää, että veromenettelyssä käytetään veronkorotusta koskevaa päätösvaltaa. Lisäksi…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/valtakunnansyyttajanvirasto-torkea-veropetos-ne-bis-in-idem-estevaikutus/
9.3.2015 Oikeusuutiset

Avunantoa veropetokseen ei voitu tutkia kun samasta asiasta oli määrätty veronkorotus

I-SHO:2014:12 Törkeä veropetos Rikokseen osallisuus – Avunanto Henkilökohtainen verotus Ne bis in idem Syytteen teonkuvauksen mukaan A oli tahallaan edistänyt B:n tekemää törkeää veropetosta, kun A:n vastuulla oli laadittu A:n omistaman osakeyhtiön nimissä C Oy:lle osoitettuja vääriä ja harhaanjohtavia laskuja yhteensä 56.108,60 euron arvosta laskuttamalla palkkoja alihankintakuluina, mikä oli aiheuttanut…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/avunantoa-veropetokseen-ei-voitu-tutkia-kun-samasta-asiasta-oli-maaratty-veronkorotus/
12.12.2014 Oikeusuutiset

KKO ei pura aiempia ne bis in idem -ratkaisuja heinäkuussa 2013 tehdyn uuden linjauksen johdosta

Uusi perustuslain tulkinta ei johda takautuvaan vaikutukseen. KKO:n jäsenet eivät olleet esteellisiä, vaikka olivat osallistuneet purettavaksi haetun asian aiempaan käsittelyyn. Tiedote: Korkein oikeus ei poista eikä pura lainvoimaisia veropetostuomioita ne bis in idem -kiellon muuttunutta tulkintaa edeltävältä ajalta KKO:2014:95 Ylimääräinen muutoksenhaku – Lainvoiman saaneen tuomion purkaminenVeropetos – Törkeä veropetos Ne…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/kko-ei-pura-aiempia-ne-bis-in-idem-ratkaisuja-heinakuussa-2013-tehdyn-uuden-linjauksen-johdosta/
5.7.2014 Oikeusuutiset

Veronkorotus esti salakuljetussyytteen

KKO:2014:51 Veropetos – Törkeä veropetos Salakuljetus Ne bis in idem A ja B olivat tuoneet Suomeen suuria määriä nuuskaa, minkä johdosta heille vaadittiin rangaistusta salakuljetuksesta. A:lle ja B:lle oli määrätty samoihin nuuskaeriin liittyen veronkorotuksia, koska he olivat laiminlyöneet täyttää nuuskan kaupallisesta maahantuonnista seuraavan valmisteverotusta koskevan ilmoitusvelvollisuuden. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/07/veronkorotus-esti-salakuljetussyytteen/
27.6.2014 Oikeusuutiset

Valtava Anton-kuittikauppajuttu palautettiin hovioikeuteen

KKO:2014:46 Veropetos – Törkeä veropetos Lainvoima – Osittainen lainvoima Muutoksenhaku Oikeudenkäyntimenettely – Jutun palauttaminen Syytteen mukaan rakennustöitä tehneet henkilöt A – D (useita kymmeniä henkilöitä) ja neljän osakeyhtiön toiminnasta vastanneet henkilöt X – Z (useita henkilöitä) olivat sopineet siitä, että rakennustyöt oli tehty yhtiöiden nimissä ja laskutettu yhtiöiden toimesta. Rakennustöistä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/valtava-anton-kuittikauppajuttu-palautettiin-hovioikeuteen/
9.5.2014 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Syyttäjä ratkaisi 72 000 asiaa vuonna 2013

Vuonna 2013 syyttäjä ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan 72 000 rikosoikeudellista asiaa, mikä on 7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin Syyteratkaisuun syyttäjä päätyi 55 100 asiassa eli 77 prosentissa ratkaisuista. Syytteiden määrä laski 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vastaajien lukumäärä syyteratkaisuissa oli 73 700. Syyttäjällä päättyneitä juttuja oli 16 800, joista suurin osa oli syyttämättä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/tilastokeskus-syyttaja-ratkaisi-72-000-asiaa-vuonna-2013/
18.12.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi veropetosrikoksen yms. rangaistuksen mittaamista koskevaa ennakkopäätöstä

KKO:2013:93 Veropetos – Törkeä veropetos Kirjanpitorikos – Törkeä kirjanpitorikos Työeläkevakuutusmaksupetos – Törkeä työeläkevakuutusmaksupetos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen A:n syyksi oli luettu törkeä veropetos, törkeä kirjanpitorikos ja törkeä työeläkevakuutusmaksupetos. A oli maksanut niin sanottuja pimeitä palkkoja X Oy:n työntekijöille yhteensä noin 1,2 miljoonaa euroa. X Oy oli välttänyt arvonlisäveroja, ennakonpidätyksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kkolta-kaksi-veropetosrikoksen-yms-rangaistuksen-mittaamista-koskevaa-ennakkopaatosta/
18.12.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta tarkentava tulkinta lis pendens ja ne bis in idem -tilanteesta.

KKO:2013:92 Veropetos – Törkeä veropetos Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen Ne bis in idem A:n syyksi oli luettu kaksi törkeää veropetosta, kirjanpitorikoksen ja törkeän kirjanpitorikoksen käsittävä rikos, törkeä työeläkevakuutusmaksupetos ja törkeä velallisen epärehellisyys. A oli maksanut niin sanottuja pimeitä palkkoja X Oy:n työntekijöille yhteensä noin 1,6 miljoonaa euroa. X Oy…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/kkolta-tarkentava-tulkinta-lis-pendens-ja-ne-bis-in-idem-tilanteesta/