Valtakunnansyyttäjänvirasto: Törkeä veropetos, ne bis in idem -estevaikutus

6.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kihlakunnansyyttäjä oli katsonut epäiltyä törkeää veropetosta koskevassa asiassa, että ne bis in idem -estevaikutuksen vuoksi asiassa ei voi nostaa syytettä sellaisten erien osalta, jotka olivat vero-oikeudellisesti vanhentuneet

Apulaisvaltakunnansyyttäjä arvioi asian toisin.
Apulaisvaltakunnansyyttäjä viittasi päätöksessään korkeimman oikeuden
ratkaisuun KKO:2013:59, jonka mukaan estevaikutuksen syntyminen
edellyttää, että veromenettelyssä käytetään veronkorotusta koskevaa
päätösvaltaa. Lisäksi apulaisvaltakunnansyyttäjä viittasi korkeimman
oikeuden ratkaisuun KKO 2012:106, jonka mukaan verotuspäätöstä ei ole
tehty, eikä estettä syytteen tutkimiselle arvonlisäveron osalta ole
olemassa tilanteessa, jossa jälkiverotusta ei ole voitu toimittaa
vanhentumisaikojen puitteissa. Apulaisvaltakunnansyyttäjä on suorittanut
uuden syyteharkinnan ja määrännyt syytteen nostettavaksi törkeästä
veropetoksesta.

Syytteen sisältö tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä kiinnitti kihlakunnansyyttäjän huomiota
vallitsevan oikeuskäytännön tuntemiseen ja sen huomioon ottamiseen
syyteharkinnassa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments