Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.9.2022 Oikeusuutiset

Nosturin asennuksen tehnyt yhtiö tuomittiin yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta kun nosturia sittemmin käyttänyt oli loukkaantunut työtapaturmassa

KKO:2022:52 Työrikos – Työturvallisuusrikos – Oikeushenkilön rangaistusvastuu – Yhteisösakko A Oy oli B Oy:n toimeksiannosta asentanut B Oy:n teettämässä työssä käyttöön tulevan nosturin kuorma-autoon. Työturvallisuuslain 58 §:ssä säädettyjen asentajan velvollisuuksien katsottiin soveltuvan A Oy:n tekemään asennustyöhön, joka oli tehty A Oy:n omissa toimitiloissa. 15. Työturvallisuuslain 58 §:ää voidaan edellä esitetyin…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/nosturin-asennuksen-tehnyt-yhtio-tuomittiin-yhteisosakkoon-tyoturvallisuusrikoksesta-kun-nosturia-sittemmin-kayttanyt-oli-loukkaantunut-tyotapaturmassa/
31.12.2020 Oikeusuutiset

AOA moittii verohallintoa huonosta hallinnosta sen pomputettua pesänselvittäjää lukuisilla sekavilla korjauskehotuksilla

Kantelija toimi syksyllä 2018 edesmenneen henkilön kuolinpesän pesänselvittäjänä. Hän huolehti syksyllä henkilön henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusta ilman ongelmia, koska tulorekisteri-ilmoitukset tulivat käyttöön vasta vuoden 2019 alusta. Yhdelle työntekijälle maksettiin kuitenkin lisäkorvauksia 7.3.2019, joten tästä palkasta tuli tehdä ilmoitus tulorekisteriin. Koska kantelija oli palkkalaskennassa käyttänyt ulkopuolista ammattikirjanpitäjää, tämä täytti ensimmäisen palkkatie-toilmoituksen tulorekisterin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/aoa-moittii-verohallintoa-huonosta-hallinnosta-sen-pomputettua-pesanselvittajaa-lukuisilla-sekavilla-korjauskehotuksilla/
28.12.2017 Oikeusuutiset

Masennus katsottiin todennäköisesti neljä vuotta aiemman tapaturman seuraukseksi

KKO:2017:96 Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys A:n vasemman käden pikkusormen kärkijäsen oli jouduttu 25.5.2009 sattuneen työtapaturman seurauksena amputoimaan. Pikkusormeen oli kehittynyt CRPS II -kipuoireyhtymä, jonka seurauksena A:lla oli ollut kroonistuneita intensiivisiä kipuoireita. A:lla oli sittemmin 14.2.2013 diagnosoitu keskivaikea masennus. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla masennuksen katsottiin todennäköisesti olevan seurausta työtapaturmasta ja siten…

https://asianajajaliitto.fi/2017/12/masennus-katsottiin-todennakoisesti-nelja-vuotta-aiemman-tapaturman-seuraukseksi/
21.12.2016 Oikeusuutiset

KKO: Syy-yhteyttä työtapaturmaan ei ollut. Kyse todennäköisesti rappeumasta.

KKO:2016:93 Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys A:n ollessa irrottamassa suurikokoista ja painavaa ikkunaa se oli alkanut kaatua. A oli ottanut ikkunan vastaan oikealla kädellään, jolloin olkapäästä oli kuulunut rusahdus ja siinä oli tuntunut kipua. Kysymys olkapään kiertäjäkalvosimen jänteen repeämän syy-yhteydestä tapaturmaan. KKO:2016:93

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/kko-syy-yhteytta-tyotapaturmaan-ei-ollut-kyse-todennakoisesti-rappeumasta/
1.4.2016 Oikeusuutiset

Ennakkopäätös tuomion oikeusvoimasta uudessa oikeudenkäynnissä

KKO:2016:26 Oikeusvoima Osakeyhtiö – Osakeyhtiön purkautuminen A oli nostanut purkautunutta osakeyhtiötä X Oy:tä vastaan kanteen, jossa hän oli vaatinut vahvistettavaksi, että X Oy oli velvollinen suorittamaan hänelle korvauksia työtapaturmasta aiheutuneen vamman pahentumisen vuoksi. A:n kanne oli hyväksytty. Purkautumishetkellä X Oy:n ainoa osakkeenomistaja oli ollut Y Oy, jolle purkautuneen X Oy:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/ennakkopaatos-tuomion-oikeusvoimasta-uudessa-oikeudenkaynnissa/
26.2.2016 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus vahvisti syy-yhteyden ilman kuvantamistutkimuksissa todettuja poikkeavia löydöksiä

VakO: Tapaturmakorvaus – Syy-yhteys (juttu ratkaistu jo 2014, mutta julkaistu helmikuussa 2016) Vaikka A:lle tapaturman jälkeen tehdyissä pään kuvantamistutkimuksissa ei ole todettu traumaan viittaavia poikkeavia löydöksiä, vakuutusoikeus katsoo, että hänelle on työtapaturmassa saadun sähköiskun seurauksena syntynyt aivovamma. Tähän viittaavat tapaturman jälkeinen sekavuus ja muistinmenetys. Lisäksi A:lle tapaturman jälkeen kehittynyt neuropsykologinen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/vakuutusoikeus-vahvisti-syy-yhteyden-ilman-kuvantamistutkimuksissa-todettuja-poikkeavia-loydoksia/
23.5.2015 Oikeusuutiset

Vakuutusoikeus arvioi aivovamman syy-yhteyttä onnettomuuteen

Vakuutusoikeus näyttää kehittäneen perustelu- ja menettelytapojaan useiden korkeimman oikeuden ennakkopäätösten johdosta. Tämä juttu oli palautettu KKO:sta suullisen käsittelyn toimittamista varten. 13.3.2015 VakO 1690:2014 Tapaturmakorvaus – Tapaturmaeläke – Syy-yhteys – Aivovamma Kysymys neuropsykologiseksi nimetyn oireiston syy-yhteydestä työtapaturmaan ja oikeudesta tapaturmaeläkkeeseen. Esitiedot A oli 12.12.2008 ollut autokolarissa ja vakuutuslaitos oli maksanut hänelle…

https://asianajajaliitto.fi/2015/05/vakuutusoikeus-arvioi-aivovamman-syy-yhteytta-onnettomuuteen/
14.5.2014 Oikeusuutiset

Valtioneuvoston viestintäosasto: Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus työtapaturman perusteella maksettavan haittarahan tasa-arvosäännösten mukaisuudesta

Unionin tuomioistuimen julkisasiamies Juliane Kokott antaa torstaina 15. toukokuuta ratkaisuehdotuksensa korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön asiassa C-318/13, X Asiassa on kyse työtapaturman perusteella maksettavan haittarahan suuruuden määrittämisestä. Kun haittaraha maksetaan kertakorvauksena, miehelle suoritettava korvaus muodostuu pienemmäksi kuin saman ikäisen ja muutoin vastaavassa tilanteessa olevan naisen korvaus. KHO kysyy, onko tämä miesten ja…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/valtioneuvoston-viestintaosasto-julkisasiamiehen-ratkaisuehdotus-tyotapaturman-perusteella-maksettavan-haittarahan-tasa-arvosaannosten-mukaisuudesta/
23.12.2013 Oikeusuutiset

Tapaturman aiheuttama työkyvyn alentuma jatkui raskauden aikana.

KKO:2013:99 Tapaturmakorvaus A:lle on 7.7.1997 sattuneesta työtapaturmasta tulleiden tapaturmavammojen jälkitilana kehittynyt CRPS II -tyyppinen neuropaattinen kiputila, jonka vuoksi A oli työssä ollessaan joutunut käyttämään särkylääkkeitä. A oli sittemmin tullut raskaaksi, minkä vuoksi hän ei raskauden aikana ollut voinut käyttää särkylääkitystä. Vakuutusyhtiö eväsi enemmän tapaturmavakuutuslain mukaisen korvauksen A:n raskauden aikana, koska…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/tapaturman-aiheuttama-tyokyvyn-alentuma-jatkui-raskauden-aikana/
7.6.2013 Oikeusuutiset

Voidaanko miehille maksaa pienempi tapaturmakorvaus kuin naisille, koska heidän odotetaan kuolevan naisia varhemmin?

KHO:2013:105 Ennakkoratkaisupyyntö unionin tuomioistuimelle – Naisten ja miesten tasa-arvoinen kohtelu – Työtapaturman johdosta suoritettava korvaus – Elinajanodote Työtapaturmassa vammautuneelle X:lle oli suoritettu tapaturmavakuutuslain mukainen haittaraha kertakaikkisena korvauksena. Korvaus oli kansalliseen lainsäädäntöön perustuvien laskentaperusteiden nojalla laskettu siten, että laskennassa oli otettu huomioon muun ohella miesten tilastollisesti naisia lyhyempi elinikä. Laskentaperusteista oli…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/voidaanko-miehille-maksaa-pienempi-tapaturmakorvaus-kuin-naisille-koska-heidan-odotetaan-kuolevan-naisia-varhemmin/