Tapaturma poikettaessa työmatkalla hammashoitolaan ei ollut työtapaturma

30.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VakO: Työtapaturma – Työmatka – Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä – Korvaussuojan piiri

A oli lähtenyt töistä kotiin ja poikennut matkalla hammashoitolaan lapsensa oikomishoitoon. Tapaturma oli sattunut A:n tavanomaisella työmatkareitillä ennen poikkeamista hammashoitolaan. Vakuutusoikeus katsoi, että tavanomaiselta työmatkareitiltä tehtyä poikkeamaa, jonka on katsottava noin kaksinkertaistaneen A:n työmatkaan tavanomaisesti kuluvan ajan, on pidettävä ajallisesti huomattavana. Näin ollen matkaa, jonka aikana A:n tapaturma on sattunut, ei voida enää pitää työstä johtuvana. Koska tapaturma ei ole sattunut työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetulla tavalla työpaikan ja asunnon välisellä matkalla, vaan matkalla työpaikalta hammashoitolaan, A:lla ei ole oikeutta työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisiin korvauksiin. Äänestysratkaisu (4–1).

VakO 21262:2021(L)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments