Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
18.6.2022 Oikeusuutiset

Hämeen poliisien matka Helsinkiin turvaamaan valtiovierailua ei ollut kokonaisuudessaan työaikaa

Työtuomioistuin TT 2022:41 Lepoaika – Matka-aika – Työaika Kysymys siitä, oliko poliisin Jouha-yksikön matka-aika Hämeen pääpoliisiasemalta Lahdesta Helsinkiin erääseen työvierailuun liittyvään turvaamistehtävään luettava työajaksi. Asiassa ei esitetty riittävää selvitystä siitä, että koko matka-aikaa olisi tullut pitää varsinaisena työsuorituksena kaikille yksikön jäsenille. Kanne hylättiin. (Ään.) TT 2022:41

https://asianajajaliitto.fi/2022/06/hameen-poliisien-matka-helsinkiin-turvaamaan-valtiovierailua-ei-ollut-kokonaisuudessaan-tyoaikaa/
16.5.2022 Oikeusuutiset

Työmatkalla hotellin pihalla tapahtunut kaatuminen ei ollut työtapaturma

VakO: Työtapaturma – Työtehtävästä johtuva matkustaminen – Korvaussuojan piiri A oli lentotyövuorojen välissä yöpynyt muun miehistön kanssa hotellin päärakennuksen vieressä sijaitsevassa erillisessä hotellin majoitusrakennuksessa. A oli kaatunut hotellirakennusten välissä olevalla piha-alueella ja murtanut ranteensa, kun hän oli aamulla ollut siirtymässä hotellin päärakennukseen, jonka edestä miehistönkuljetusauton oli määrä hakea miehistö lentokentälle.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/tyomatkalla-hotellin-pihalla-tapahtunut-kaatuminen-ei-ollut-tyotapaturma/
8.11.2021 Oikeusuutiset

Työterveyslääkärin luota kotiin mentäessä sattunut vahinko oli työtapaturma

VakO: Työtapaturma – Työmatka – Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä – Korvaussuojan piiri A oli mennyt työpäivänsä jälkeen käymään työterveyshuollon toimipisteessä lääkärillä, minkä jälkeen hänelle sattui vahinkotapahtuma kotimatkalla tavanomaisella työmatkareitillään. Vakuutusoikeus katsoi, että tavanomaiselta työmatkareitiltä poikkeamista lääkärissä käynnin johdosta voitiin pitää vähäisenä, kun otettiin huomioon, että poikkeaminen oli ollut kestoltaan lyhyt ja…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/tyoterveyslaakarin-luota-kotiin-mentaessa-sattunut-vahinko-oli-tyotapaturma/
27.1.2021 Oikeusuutiset

VakO: Postissa asioiminen ei ole rinnastettavissa työtapaturma- ja ammattitautilaissa tarkoitetulla tavalla lasten päivähoitoon viemiseen tai ruokakaupassa käyntiin

VakO 2306:2019 Työtapaturma – Työmatka – Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä – Korvaussuojan piiri Postissa asioimista ei voida pitää sellaisena työmatkareitiltä poikkeamisen syynä, joka olisi rinnastettavissa työtapaturma- ja ammattitautilain 23 §:n 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla lasten päivähoitoon viemiseen tai ruokakaupassa käyntiin. VakO 2306:2019

https://asianajajaliitto.fi/2021/01/vako-postissa-asioiminen-ei-ole-rinnastettavissa-tyotapaturma-ja-ammattitautilaissa-tarkoitetulla-tavalla-lasten-paivahoitoon-viemiseen-tai-ruokakaupassa-kayntiin/
13.12.2019 Oikeusuutiset

Työmatkalla huoltoasemalle poikkeamisen aikana tapahtunut tapaturma korvattiin työtapaturmana

Vakuutusoikeus: Työtapaturma – Työmatka – Vähäinen poikkeaminen matkareitiltä – Korvaussuojan piiri A kaatui huoltoaseman ulko-oven edessä olevalle portaalle, kun hän oli matkalla kotoaan töihin ja poikkesi huoltoasemalle ostamaan juotavaa työpäivää varten. Vakuutusoikeus katsoi, että kävelymatkassa autolta huoltoaseman myymälän ovelle on vielä ollut kyse kulkemisesta poikkeavaa matkareittiä pitkin ja asiointi huoltoaseman…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/tyomatkalla-huoltoasemalle-poikkeamisen-aikana-tapahtunut-tapaturma-korvattiin-tyotapaturmana/
28.8.2019 Oikeusuutiset

Naisystävän asunnolta alkaneella työmatkalla tapahtunut tapaturma ei ollut työtapaturma.

Vakuutusoikeus: Työtapaturma – Työmatka – Asunto A liukastui ollessaan matkalla töihin naisystävänsä asunnolta paikkakunnalta Y työkohteeseen paikkakunnalle Z. A oli tapaturman sattuessa kirjoilla paikkakunnalla X sijaitsevassa asunnossa. Vakuutusoikeus katsoi, että paikkakunnalla Y sijaitsevaa naisystävän asuntoa ei voitu pitää hallituksen esityksessä tarkoitettuna A:n vakinaisena asuntona, tilapäisenä asuntona tai majoituksena taikka vapaa-ajanasuntona,…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/naisystavan-asunnolta-alkaneella-tyomatkalla-tapahtunut-tapaturma-ei-ollut-tyotapaturma/
20.3.2017 Oikeusuutiset

Työmatkalla Siperiassa saatu paleltumisvamma oli työtapaturma

Vakuutusoikeus: Tapaturmavakuutus – Työtapaturma – Työstä johtuvat olosuhteet – Työmatka A oli työmatkalla Siperiassa. A:n oli pitänyt poistua majoituksestaan ruokailua varten, jolloin A sai erittäin kireässä pakkasessa sormiinsa paleltumavammat. Vakuutusoikeus katsoi, että A:ta tilanteessa poikkeuksellisissa olosuhteissa kohdannut paleltumistapaturma oli sattunut tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa työstä johtuvissa olosuhteissa matkalla…

https://asianajajaliitto.fi/2017/03/tyomatkalla-siperiassa-saatu-paleltumisvamma-oli-tyotapaturma/
28.11.2016 Oikeusuutiset

Työmatkakulut olivat vähennyskelpoisia kun vanhempi tapasi lapsiaan toisessa asunnossaan lasten kotipaikkakunnalla

KHO:2016:188 Henkilökohtaisen tulon verotus – Asunnon ja työpaikan väliset matkakustannukset – Asunto – Perhe A työskenteli vakituisessa työpaikassa Etelä-Karjalassa sijaitsevassa X:n kaupungissa, jossa hänellä oli myös vuokra-asunto. A:lla oli kaksi yhteishuoltajuudessa olevaa alaikäistä lasta, jotka asuivat vakinaisesti ja olivat kirjoilla äitinsä luona. A oli jäänyt asumaan entiseen Pohjois-Savossa sijaitsevassa Y:n…

https://asianajajaliitto.fi/2016/11/tyomatkakulut-olivat-vahennyskelpoisia-kun-vanhempi-tapasi-lapsiaan-toisessa-asunnossaan-lasten-kotipaikkakunnalla/
11.12.2019 Tiedotteet

Asianajajaliiton Säätiö on myöntänyt apurahan 13 hakijalle

Suomen Asianajajaliiton Säätiön hallitus on kokouksessaan 25.11.2019 myöntänyt apurahan seuraaville hakijoille: 1. Asianajaja Marjo Valtoselle (Asianajotoimisto Marjo Valtonen) 1 000 euron apuraha kattamaan ERA:n järjestämän Annual Conference in European Family Law 2019 -konferenssin osallistumiskuluja.  2. Asianajaja Mika Lehtimäelle (Asianajotoimisto Trust Oy) 2 500 euron apuraha kattamaan Oxfordin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/12/asianajajaliiton-saatio-on-myontanyt-apurahan-13-hakijalle/
18.4.2019 Oikeusuutiset

Työtapaturman seurannaisvahingot voidaan korvata työtapaturma- ja ammattitautilain nojalla

Vakuutusoikeus: Työtapaturma – Syy-yhteys – Seurannaisvahinko A kaatui työmatkalla 9.11.2016, jolloin hänen vasen nilkkansa murtui. Vakuutuslaitos myönsi hänelle työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisia korvauksia vasemman jalan ulkokehräksen murtuman johdosta. Vasemman ulkokehräksen murtumaa hoidettiin kipsillä. Ultraäänitutkimuksessa todettiin A:n laskimoissa tuoretta tukosta ja säären laskimotulehduksen hoidoksi määrättiin Xarelto-lääkitys. Vakuutuslaitos pyysi asiassa tapaturma-asiain korvauslautakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2019/04/tyotapaturman-seurannaisvahingot-voidaan-korvata-tyotapaturma-ja-ammattitautilain-nojalla/