KKO: Tulevaan aikaan kohdistuvan ansionmenetyksen määrän tuli ilmetä tuomiosta

11.4.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2017:17

Työsopimus
Työtapaturma
Vahingonkorvaus – Ansionmenetys
Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenmukainen oikeudenkäynti – Tutkimatta jättäminen
Tuomion oikeusvaikutus – Täytäntöönpanokelpoisuus

A vaati kanteessaan, että
työnantajayhtiö velvoitetaan suorittamaan hänelle korvausta
työtapaturmassa saatujen vammojen johdosta aiheutuneesta työansion
menetyksestä euromääräinen summa kuukausittain siihen saakka, kunnes hän
täyttää 65 vuotta. Kanteen mukaan korvauksesta oli vähennettävä, mitä
A:lle on maksettu tai tullaan maksamaan sairauspäivärahaa,
työttömyyskorvausta, palkkaa tai eläkettä. A ei esittänyt selvitystä
saamistaan tuloista, vaan katsoi, että ne tuli selvittää vasta
täytäntöönpanovaiheessa. Yhtiö kiisti kanteen perusteeltaan ja
määrältään. Hovioikeus antoi perusteiltaan kanteen mukaisen tuomion.

Korkein
oikeus katsoi lausumillaan perusteilla, että myös tulevaan aikaan
kohdistuvan ansionmenetyksen määrän tuli ilmetä tuomiosta. Kun kantaja
ei ollut esittänyt selvitystä ansionmenetyksestään, kanne hylättiin.
(Ään.)

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments