Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
20.2.2013 Oikeusuutiset

OM: Lähestymiskieltoja koskevan EU-direktiivin täytäntöönpanosta ehdotus

Oikeusministeriön työryhmä on saanut valmiiksi ehdotuksensa niin sanottua eurooppalaista suojelumääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta. Vuonna 2011 hyväksytty uusi direktiivi mahdollistaa kansallisten lähestymiskieltojen vastavuoroisen tunnustamisen EU-maiden välillä Direktiivin tarkoituksena on tehostaa EU:n jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä erityisesti väkivaltarikosten sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen liittyvien rikosten torjumiseksi. Jäsenmaiden on pantava direktiivi kansallisesti täytäntöön…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/om-lahestymiskieltoja-koskevan-eu-direktiivin-taytantoonpanosta-ehdotus/
19.9.2022 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön hallinnonala valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2023 – ei korotusta oikeusapupalkkioihin

Hallitus esittää vuoden 2023 talousarvioesityksessä oikeusministeriön hallinnonalalle määrärahoja kaikkiaan 1,1 miljardia euroa. Kokonaismäärärahan taso on noin 42 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei huomioida. Virastojen toimintamenojen osuus määrärahoista on noin 80 prosenttia. Lisärahoitusta varattiin muun muassa lähestymiskiellon tehostamiseen, saamelaiskäräjien resurssien vahvistamiseen ja oikeudenhoidon…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/oikeusministerion-hallinnonala-valtion-talousarvioesityksessa-vuodelle-2023-ei-korotusta-oikeusapupalkkioihin/
25.2.2022 Oikeusuutiset

Suoritettujen pakkokeinojen määrä laski 11,6 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät vuonna 2021 pakkokeinoja 177 700 kertaa, mikä oli 23 400 pakkokeinoa (11,6 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Takavarikoita tehtiin 14,1 prosenttia ja kiinniottoja 13 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2004–2021 Poliisi käytti vuonna 2021 pakkokeinoja 172 500 kertaa. Tämä on 97,1 prosenttia kaikista käytetyistä pakkokeinoista.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/suoritettujen-pakkokeinojen-maara-laski-116-prosenttia/
28.11.2019 Oikeusuutiset

Parisuhdeväkivallan erityispiirteet jäävät vähälle huomiolle Poliisihallituksen ohjeissa

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen kehottaa parantamaan ohjeistusta Ohjeissa tulisi ottaa huomioon parisuhdeväkivallan erityispiirteet ja väkivallan uhrin haavoittuva asema. Näin ohjeet vastaisivat myös paremmin Istanbulin sopimuksen vaatimuksia. Apulaisoikeuskanslerin mielestä Poliisihallituksen tulisi harkita, olisiko ohjeistuksen oikeudellista asemaa syytä vahvistaa ja tulisiko osa niistä antaa ohjeiden sijasta määräyksinä. Apulaisoikeuskansleri otti omana aloitteenaan arvioitavaksi Poliisihallituksen antamat…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/parisuhdevakivallan-erityispiirteet-jaavat-vahalle-huomiolle-poliisihallituksen-ohjeissa/
3.6.2019 Oikeusuutiset

Hallitusohjelmaluonnoksessa seitsemän sivua oikeusvaltion kehittämisestä

Otteita Antti Rinteen vetämien neuvotteluiden tuloksena syntyneestä hallitusohjelmaluonnoksesta: Turvallinen oikeusvaltio edellyttää perus- ja ihmisoikeuksien ja oikeusturvan yhdenvertaista toteutumista sekä hyvien väestösuhteiden, osallisuuden ja osallistumisoikeuksien vahvistamista. Näin ylläpidetään yhteiskuntarauhaa ja kansalaisten luottamusta. Erityistä huomiota kiinnitetään heikoimmassa asemassa olevien ihmisten oikeuksien turvaamiseen. Esimerkiksi lähisuhdeväkivallan uhrien, vanhusten, vammaisten, sukupuolivähemmistöjen, etnisten vähemmistöjen sekä turvapaikanhakijoiden…

https://asianajajaliitto.fi/2019/06/hallitusohjelmaluonnoksessa-seitseman-sivua-oikeusvaltion-kehittamisesta/
17.10.2018 Oikeusuutiset

HelHO: Avustajalla oikeus jälkitoimia koskevaan oikeusapupalkkioon, vaikka ratkaisu olisi julistettu istunnossa

HelHO:2018:18 Oikeusapu – Avustajan palkkio Presidentti on 4.6.2018 siirtänyt vahvennetun kokoonpanon ratkaistavaksi kysymyksen siitä, onko avustajalle maksettava oikeusavun palkkioperusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 a §:ssä tarkoitettu palkkio jälkitoimista. Valmistautuminen istuntoon A:n käräjäoikeudelle toimittamasta vedoslaskusta ilmenee, että A:n valmistautuminen pääkäsittelyyn on kestänyt 5 tuntia ja käsittänyt neuvottelun päämiehen kanssa toimistolla, yhteydenoton…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/helho-avustajalla-oikeus-jalkitoimia-koskevaan-oikeusapupalkkioon-vaikka-ratkaisu-olisi-julistettu-istunnossa/
31.8.2018 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Suomen 8. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kv yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

Dnro 43/2018 Lausuntopyyntönne: HEL7M1371-2, 21.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA SUOMEN KAHDEKSANNEKSI MÄÄRÄAIKAISRAPORTIKSI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN (CEDAW) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Suomen kahdeksannesta määräaikaisraportista kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta. Suomen Asianajajaliitto pitää Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017–2019[1] laatimista ja hyväksymistä merkittävänä perus-…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-luonnoksesta-suomen-8-maaraaikaisraportiksi-kaikkinaisen-naisten-syrjinnan-poistamista-koskevan-kv-yleissopimuksen-cedaw-taytantoonpanosta/
2.9.2013 Oikeusuutiset

Valtakunnansyyttäjänvirasto: Syyttäjän käytös pääkäsittelyssä, hyvä syyttäjätapa

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on toimittanut päätöksensä kihlakunnansyyttäjän tietoon vastaisen varalta huomioon otettavaksi Käräjäoikeuden puheenjohtajan ja kihlakunnansyyttäjän keskustelu asianomistajan esittämän lähestymiskieltoasian käsittelystä oli muuttunut väittelyksi, jossa syyttäjä oli keskeyttänyt puheenjohtajan ja muita asianosaisia sekä pyytänyt välipäätöstä käyttäen osin kärkevää kieltä. Puheenjohtaja käytettyä hänelle kuuluvaa prosessinjohtovaltaa syyttäjä oli välittömästi noudattanut hänelle annettuja määräyksiä. Käräjätuomarin…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/valtakunnansyyttajanvirasto-syyttajan-kaytos-paakasittelyssa-hyva-syyttajatapa/
1.7.2013 Oikeusuutiset

Tilastokeskus: Hovioikeuksissa ratkaistujen asioiden määrä pieneni 7 prosenttia vuonna 2012

Hovioikeudet ratkaisivat 10 200 asiaa vuonna 2012. Käsitellyistä asioista oli rikosoikeudellisia asioita 6 500, riita-asioita 2 000 ja hakemusasioita 1 700 Rikosasioista suurin osa oli edellisvuoden tapaan omaisuusrikoksia, henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia sekä liikennerikoksia. Hovioikeuksiin saapui 9 800 asiaa vuonna 2012 eli noin 5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuotena.  …

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/tilastokeskus-hovioikeuksissa-ratkaistujen-asioiden-maara-pieneni-7-prosenttia-vuonna-2012/