OM: Tuomioistuinmaksuja esitetään korotettavaksi lähemmäksi asioiden käsittelyn kustannuksia

29.9.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää tuomioistuinmaksujen korottamista ja maksutta käsiteltävien asiaryhmien määrän vähentämistä. Tuomioistuinasioinnista tulisi pääsääntöisesti maksullista

Esityksen tavoitteena on lisätä tuomioistuintuloja ja tehostaa
maksujen ohjausvaikutusta. Maksut voivat johtaa perusteettomien
valitusten vähenemiseen ja siten pienentää tuomioistuimeen tulevien
asioiden määrää. Tällöin voimavaroja voidaan ohjata niihin asioihin,
joissa oikeusturvan tarve on suurin.

Nykyisillä maksuilla katetaan
tuomioistuinten kokonaiskustannuksista noin 12 prosenttia. Tavoitteena
on nostaa vastaavuus 18 prosenttiin, mikä olisi lähempänä
yleiseurooppalaista 28 prosentin tasoa.

Vähävarainen vapautuisi
edelleen tuomioistuinmaksuista. Jatkossakaan maksuja ei perittäisi
perustoimeentuloa eikä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa
valituksissa. Jos henkilölle on myönnetty oikeusapua, hänen ei tarvitse
maksaa tuomioistuinmaksua.

Nykyisin ilmaiseksi käsiteltävistä
asioista muuttuisivat maksullisiksi muun muassa valitukset, jotka
koskevat verotusta ja julkisia maksuja, kuten pysäköintivirhe- ja
terveyskeskusmaksuja. Myös ulkomaalaislain mukaisten asioiden esitetään
muuttuvan maksullisiksi lukuun ottamatta turvapaikka-asioita.

Oikeudenkäyntimaksut
nousisivat asiasta ja tuomioistuimesta riippuen yleisesti 50 – 500
euroa. Markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa korotukset olisivat
kuitenkin huomattavasti suurempia. Täysi maksu perittäisiin nykyistä
useammin myös siinä tapauksessa, että tuomioistuin ei myönnä
valituslupaa tai valitus tai kanne perutaan.

Laajan riita-asian oikeudenkäyntimaksuksi 500 euroa

Laajassa
riita-asiassa oikeudenkäyntimaksu olisi esityksen mukaan 500 euroa
jokaisessa tuomioistuinasteessa. Lähestymiskieltoasiassa maksu olisi 250
euroa, kun asia nykyisin on maksuton. Maksua ei kuitenkaan perittäisi,
jos lähestymiskielto määrätään. Rikostuomiota koskevassa valitusasiassa
maksu olisi 250 euroa.

Hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu olisi 250 euroa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa 500 euroa.

Voittanut
osapuoli saisi juttunsa käsitellyksi maksutta jatkossa
hallinto-oikeuksien lisäksi myös korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
Yleisissä tuomioistuimissa asian voittanut osapuoli voi vaatia
maksamaansa tuomioistuinmaksua vastapuolelta samalla tavalla kuin
muitakin oikeudenkäyntikulujaan.

Markkinaoikeudessa käsiteltävissä
julkista hankintaa koskevissa asioissa esitetään otettavaksi käyttöön
hankinnan arvon perusteella määräytyvä oikeudenkäyntimaksu, joka olisi
enimmillään 6 000 euroa. Yksityishenkilöltä veloitettaisiin 500 euroa.

Vakuutusoikeudessa
ei aiemmin ole peritty maksuja lainkaan. Jatkossa valittaminen maksaisi
500 euroa, mutta yksityishenkilöille valitukset etuutta koskevissa
asioissa olisivat edelleen maksuttomia.

Tuomioistuimet perivät
asiakkailta oikeudenkäyntimaksujen lisäksi hakemusmaksuja. Valtaosa
hakemusasioista on avioeroja. Hakemusmaksuja on tarkoitus korottaa
lähelle asian käsittelykustannuksia. Hakemusmaksuista säädettäisiin
myöhemmin annettavalla oikeusministeriön asetuksella.

Uusien
maksujen ja korotusten on esityksen mukaan tarkoitus tulla voimaan
vuoden 2016 alusta lähtien. Valtiolle lasketaan kertyvän tuomioistuin-
ja hakemusmaksujen korotusten myötä lisätuloja arviolta 12-15 miljoonaa
euroa vuodessa.

Tuomioistuinmaksujen korottaminen on osa oikeudenhoidon uudistamisohjelmaa vuosille 2013-2025.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments