Puutteellisten perusteluiden vuoksi lähestymiskieltoasiassa olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa

19.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:34 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Tarkistusperuste – Lähestymiskielto – Muutoksenhaku – Valituksen tutkiminen

Käräjäoikeus oli määrännyt A:n B:tä suojaavaan laajennettuun lähestymiskieltoon. A oli valittanut hovioikeuteen, joka ei ollut myöntänyt hänelle jatkokäsittelylupaa, ja edelleen Korkeimpaan oikeuteen. Lähestymiskielto oli päättynyt muutoksenhaun ollessa vireillä Korkeimmassa oikeudessa.

Korkein oikeus katsoi, että lähestymiskieltoon määrätyllä on lähestymiskiellon päättymisestä huolimatta oikeudellinen tarve saada lausunto lähestymiskieltoa koskevan ratkaisun lainmukaisuudesta. A:n muutoksenhakemus voitiin siten tutkia.

Käräjäoikeus ei ollut ratkaisussaan lausunut, millä perusteilla B:n kertomusta muun muassa A:n häneen kohdistamasta väkivallasta oli pidettävä A:n kertomusta uskottavampana, tai millä perusteilla muun asiassa esitetyn todistelun oli katsottu tukevan B:n kertomusta. Käräjäoikeuden ratkaisusta ei myöskään lainkaan ilmennyt, millä perusteilla lähestymiskielto oli määrätty laajennettuna. Korkein oikeus katsoi, että hovioikeuden olisi pitänyt myöntää A:lle jatkokäsittelylupa tarkistusperusteella.

KKO:2023:34

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments