Generic filters
Exact matches only
19.5.2023 Oikeusuutiset

Puutteellisten perusteluiden vuoksi lähestymiskieltoasiassa olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa

KKO:2023:34 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Tarkistusperuste – Lähestymiskielto – Muutoksenhaku – Valituksen tutkiminen Käräjäoikeus oli määrännyt A:n B:tä suojaavaan laajennettuun lähestymiskieltoon. A oli valittanut hovioikeuteen, joka ei ollut myöntänyt hänelle jatkokäsittelylupaa, ja edelleen Korkeimpaan oikeuteen. Lähestymiskielto oli päättynyt muutoksenhaun ollessa vireillä Korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus katsoi, että lähestymiskieltoon määrätyllä on…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/puutteellisten-perusteluiden-vuoksi-lahestymiskieltoasiassa-olisi-tullut-myontaa-jatkokasittelylupa/
24.3.2023 Lausunnot

Lausunto arviomuistiosta pienriitamenettelystä

Oikeusministeriölle Dnro L2023-01 Lausuntopyyntönne: VN/28937/2021, 18.1.2023 ARVIOMUISTIO PIENRIITAMENETTELYSTÄ Tulisiko pienriitamenettelystä säätää? Asianajajaliitto katsoo, että erillisestä pienriitamenettelystä ei tulisi säätää tässä vaiheessa. Sen sijaan nykyistä oikeudenkäyntimenettelyä tulisi kehittää kokonaisuudessaan nopeammaksi ja edullisemmaksi. Nykytilan suurin epäkohta ei ole liian korkea oikeudenkäyntikynnys pienissä riita-asioissa vaan liian korkea oikeudenkäyntikynnys kaikissa riita-asioissa. Nykyisen siviiliprosessin hitauden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/lausunto-arviomuistiosta-pienriitamenettelysta/
16.10.2019 Oikeusuutiset

Hovioikeus palautti asian puutteellisten perusteluiden johdosta

I-SHO:2019:3 Tuomion perusteleminen – Jutun palauttaminen Kysymys tuomion perusteluvelvollisuudesta ja sen laajuudesta.   Hovioikeus katsoo, että käräjäoikeuden tuomion perusteluista ei kohdassa 1 teon osittainen kiistäminen sekä todistusaineiston ja teon laatu ja tuomittu ehdoton vankeusrangaistus huomioon ottaen riittävästi ilmene, mihin seikkoihin ja minkälaiseen henkilötodistelun arviointiin ja päättelyyn ratkaisu perustuu. Kohdassa 2…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/hovioikeus-palautti-asian-puutteellisten-perusteluiden-johdosta/
1.10.2018 Oikeusuutiset

EOA arvostelee vangitsemispäätöksen pelkistettyjä perusteluja

Puolustuksen keskeisimpiin väitteisiin olisi tullut ottaa nimenomaisesti kantaa. Pakkokeinolain 3 luvun 10 § edellyttää edellä todetuin tavoin vangitsemispäätökseltä vain ”lyhyitä” perusteluja. Kun vangitsemiskäsittelyssä ei kuulla todistajia tai esitetä näyttöä, onkin selvää, ettei ainakaan laajoja näyttöperusteluja tarvita. Mikäli vangitsemisvaatimus tai muu pakkokeinoa koskeva hakemus on hyvin ja seikkaperäisesti laadittu, siihen viittaaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/eoa-arvostelee-vangitsemispaatoksen-pelkistettyja-perusteluja-2/
1.10.2018 Oikeusuutiset

EOA arvostelee vangitsemispäätöksen pelkistettyjä perusteluja

Puolustuksen keskeisimpiin väitteisiin olisi tullut ottaa nimenomaisesti kantaa. Pakkokeinolain 3 luvun 10 § edellyttää edellä todetuin tavoin vangitsemispäätökseltä vain ”lyhyitä” perusteluja. Kun vangitsemiskäsittelyssä ei kuulla todistajia tai esitetä näyttöä, onkin selvää, ettei ainakaan laajoja näyttöperusteluja tarvita. Mikäli vangitsemisvaatimus tai muu pakkokeinoa koskeva hakemus on hyvin ja seikkaperäisesti laadittu, siihen viittaaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/eoa-arvostelee-vangitsemispaatoksen-pelkistettyja-perusteluja/
30.1.2018 Oikeusuutiset

Pääkäsittelyn jälkeen vangittuna pitäminen sotkemisvaaran vuoksi ei ollut perusteltua

I-SHO:2018:1 Pakkokeino – Vangitseminen – Vaikeuttamisvaara Ratkaisun perusteleminen Käräjäoikeus oli pääkäsittelyn päätyttyä ilmoittanut, että tuomio annetaan myöhemmin kansliassa, ja määrännyt törkeistä huumausainerikoksista syytetyt A:n ja B:n pidettäväksi edelleen vangittuina sillä perusteella, että asiassa oli edelleen vaara asian selvittämisen vaikeuttamisesta. Kysymys vangittuna pitämisen edellytyksistä tuomioharkinnan ajan. Vahvennettu jaosto. I-SHO:2018:1

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/paakasittelyn-jalkeen-vangittuna-pitaminen-sotkemisvaaran-vuoksi-ei-ollut-perusteltua/
20.12.2016 Oikeusuutiset

Vanhentumisväite oli ratkaistu väärin, asia palautettiin hovioikeuteen

KKO:2016:91 Oikeudenkäyntimenettely – Tuomion perusteleminen – Jutun palauttaminen Velan vanhentuminen – Vanhentumisen katkaiseminen Hovioikeus oli perustanut ratkaisunsa osinkosaatavien vanhentumista koskevassa asiassa riidattomana pitämäänsä seikkaan, vaikka se oli riitainen ja vaikka pelkästään sen perusteella kysymystä saatavien vanhentumisesta ei voitu arvioida. Lisäksi hovioikeus oli jättänyt lausumatta vanhentumiskysymyksen arvioinnin kannalta merkityksellisistä seikoista. Menettelyvirheiden…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/vanhentumisvaite-oli-ratkaistu-vaarin-asia-palautettiin-hovioikeuteen/
3.11.2015 Oikeusuutiset

Käräjäoikeuden ei olisi tullut ottaa kantaa toissijaiseen perusteeseen kun ensisijainen menestyi.

KKO:2015:77 Oikeudenkäyntimenettely – Tuomion perusteleminen – Tuomioistuimen ratkaisu – Jutun palauttaminen Käräjäoikeus oli vahvistanut tuomiossaan V Oy:n kanteesta asiassa I, että M Oy:n patentti oli ollut alun alkaen mitätön. Tämän jälkeen käräjäoikeus oli hylännyt asiassa II antamassaan tuomiossa M Oy:n patentin loukkausta koskevan kanteen asiassa I antamansa ratkaisun johdosta. Sen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/karajaoikeuden-ei-olisi-tullut-ottaa-kantaa-toissijaiseen-perusteeseen-kun-ensisijainen-menestyi/