Lähestymiskiellolle ei edellytyksiä kun häiritseviä viestejä oli lähetetty työnantajalle

13.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2018:2

Lähestymiskielto

B oli riidattomasti lähettänyt A:n
työnantajalle kaksi viestiä. Hovioikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla, vaikka kysymys oli ollut A:han kohdistuneesta muulla
vastaavalla tavalla kuin puhelimitse tai kirjeitse toteutuneesta A:n
elinpiirin häirinnästä, lähestymiskiellon määräämisen edellytykset eivät
kokonaisarvioinnissa täyttyneet.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments