Väliaikaiseen lähestymiskieltoon kohdistettu kantelu jätettiin tutkimatta

10.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Edilex: Hovioikeus ei tutkinut kantelua vaikka tulkintaan “voi asianosaisen oikeusturvan kattavuuden kannalta sisältyä puutteita”

Kantelukirjelmässä oli muun ohella esitetty väitteitä
oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa viitattujen
niin sanottujen ehdottomien prosessinedellytysten puuttumisesta ja 2
kohdassa viitatun kuulemisvelvollisuuden laiminlyömisestä. Mikäli
kantelua ei miltään osin oteta tutkittavaksi, muutoksenhakuoikeus
toteutuu vasta oikeutena hakea muutosta varsinaiseen lähestymiskieltoon
eli siinä vaiheessa, kun väliaikainen lähestymiskielto on jo päättynyt.
Tälle kannalle, johon voi asianosaisen oikeusturvan kattavuuden kannalta
sisältyä puutteita, on kuitenkin saatavissa tukea muustakin
lainsäädännöstä kuin lähestymiskiellosta annetun lain 11 §:n 4 momentin
nimenomaisesta säännöksestä. Oikeudenkäymiskaaren 16 luvun 3 §:stä
ilmenee, että esimerkiksi silloin, kun tuomarin esteellisyyttä koskeva
väite hylätään, muutoksenhaku siihen tapahtuu lähtökohtaisesti vasta
pääasiaratkaisun antamisen jälkeen. Kaikki päätöksessä lausumansa
huomioon ottaen hovioikeus päätyi siihen, ettei kantelukirjelmässä
esitetty muutoksenhaun perusteiksi sellaisia seikkoja, jotka antaisivat
miltään osin aiheen tutkia kantelun. (Vailla lainvoimaa 9.5.2017)

Turun hovioikeus 8.5.2017, päätös nro 429, dnro R 171713
Kanta-Hämeen käräjäoikeus 21.4.2017 nro 137

Hovioikeus ei tutkinut lähestymiskieltoasiaa
kanteluna vaikka tulkintaan “voi asianosaisen oikeusturvan kattavuuden
kannalta sisältyä puutteita”
9.5.2017 15.45

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments