Tuomioistuinmaksuja korotetaan 1.1.2016 alkaen.

10.12.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Maksut nousevat lähemmäksi asioiden käsittelyn kustannuksia ja asioinnista tulee pääsääntöisesti maksullista.

Nykyisin ilmaiseksi käsiteltävistä asioista muuttuvat maksullisiksi muun
muassa valitukset, jotka koskevat verotusta ja julkisia maksuja, kuten
pysäköintivirhe- ja terveyskeskusmaksuja. Myös ulkomaalaislain mukaiset
asiat muuttuvat maksullisiksi lukuun ottamatta turvapaikka-asioita.

Oikeudenkäyntimaksut
nousevat asiasta ja tuomioistuimesta riippuen yleisesti 50 – 500 euroa,
markkinaoikeudessa ja työtuomioistuimessa kuitenkin huomattavasti
enemmän.

Esimerkiksi laajassa riita-asiassa oikeudenkäyntimaksu on
vuoden 2016 alusta lähtien 500 euroa jokaisessa tuomioistuinasteessa.
Lähestymiskieltoasiassa maksu on 250 euroa, kun asia nykyisin on
maksuton. Maksua ei kuitenkaan peritä, jos lähestymiskielto määrätään.
Rikostuomiota koskevassa valitusasiassa maksu on 250 euroa.
Hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa ja korkeimmassa
hallinto-oikeudessa 500 euroa.

Tuomioistuimet perivät asiakkailta
oikeudenkäyntimaksujen lisäksi hakemusmaksuja. Myös hakemusmaksuja
korotetaan lähelle asioiden käsittelyn kustannuksia. Esimerkiksi
avioeron ensimmäisen vaiheen hakemusmaksu nousee vuoden 2016 alussa 200
euroon, kun se nyt on 100 euroa. Hakemusmaksuista säädetään lähiaikoina
annettavalla oikeusministeriön asetuksella.

Vähävarainen vapautuu
edelleen tuomioistuinmaksuista. Jos henkilölle on myönnetty oikeusapua,
hänen ei tarvitse maksaa tuomioistuinmaksua. Jatkossakaan maksuja ei
peritä perustoimeentuloa eikä sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa
valituksissa.

 Tuomioistuinmaksuja korotetaan lähemmäksi asioiden käsittelyn kustannuksia

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments