Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.8.2015 Oikeusuutiset

Yle.fi: Identiteettivarkaus ei enää pelkkää petkuhuiputusta vaan oikea rikos

Ensi viikon perjantaina identiteettivarkaudesta tulee Suomessa rikos, josta voi rapsahtaa rangaistukseksi sakko. Muutos liittyy EU:n tietoverkkorikosdirektiiviin, joka velvoittaa tekemään muutoksia Suomen rikoslakiin Nettipoliisin mukaan teko olisi pitänyt kriminalisoida jo vuosia sitten. Nyt ihmisillä on jo vahva mielikuva siitä, että somen valeprofiilit eivät ole rikollisia – Kysymys on täysin uudesta rikoslain…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/yle-fi-identiteettivarkaus-ei-enaa-pelkkaa-petkuhuiputusta-vaan-oikea-rikos/
7.12.2014 Oikeusuutiset

Jatkokäsittelylupa olisi pitänyt myöntää verkkoviestin hävittämisasiassa

KKO:2014:89 Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste – Muutosperuste Kunnianloukkaus Sananvapaus – Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä – Verkkoviestin hävittämismääräys A:n internet-sivustoillaan julkaisema laaja aineisto oli sisältänyt X:n ja Y:n kunniaa loukkaavia väitteitä, joiden osalta A tuomittiin käräjäoikeudessa rangaistukseen kunnianloukkauksesta. Sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentin nojalla käräjäoikeus määräsi A:n…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/jatkokasittelylupa-olisi-pitanyt-myontaa-verkkoviestin-havittamisasiassa/
9.6.2014 Oikeusuutiset

Oikeudenkäynnissä sai esittää salaa otettuja kuvia päihtyneestä lapsen huoltajakandidaatista

HelHO:2014:1 Salakatselu Kunnianloukkaus A oli ottanut valokuvia ja videotallenteen kotonaan päihtymyksen vuoksi tiedottomassa tilassa olleesta aviopuolisostaan B:stä sekä esittänyt kuvaamansa aineiston kirjallisina todisteina lasten huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskeneessa oikeudenkäynnissä. Kysymys siitä, täyttikö A:n menettely salakatselun ja kunnianloukkauksen tunnusmerkistöt. HelHO:2014:1

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/oikeudenkaynnissa-sai-esittaa-salaa-otettuja-kuvia-paihtyneesta-lapsen-huoltajakandidaatista/
13.12.2013 Oikeusuutiset

EIT hyväksyi yhden valituksen käsiteltäväksi suuressa jaostossa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuren jaoston paneeli on hyväksynyt suuren jaoston käsiteltäväksi yhden valituksen, jossa oli kyse asianajajan saamasta kunnianloukkaustuomiosta. Muut 20 valitusta, joissa suuren jaoston käsittelyä oli pyydetty, pyyntö evättiin, jolloin jaostoratkaisuista tuli lopullisia. Hylättyjen pyyntöjen joukossa oli muun muassa kolme Ruotsia koskevaa valitusta, joissa oli kyse turvapaikanhakijoiden käännyttämisestä Irakiin.…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/eit-hyvaksyi-yhden-valituksen-kasiteltavaksi-suuressa-jaostossa/
12.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Vainoamisesta tulee rangaistavaa ensi vuoden alusta – Sananvapausrikoksia koskevat säännökset täsmentyvät

Rikoslakiin lisätty vainoamisen kieltävä rangaistussäännös tulee voimaan vuoden 2014 alusta. Myös viestintärauhan rikkomisesta tulee rangaistava teko Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa uudistuksen voimaantulo huomenna perjantaina 13.12. Samassa yhteydessä sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä täsmennetään niin, että niiden soveltaminen jatkossa paremmin vastaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä. Vainoaminen rangaistavaksi Uuden säännöksen mukaan vainoamiseen syyllistyy henkilö,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-vainoamisesta-tulee-rangaistavaa-ensi-vuoden-alusta-sananvapausrikoksia-koskevat-saannokset-tasmentyvat/
31.10.2013 Oikeusuutiset

EIT:lta Suomelle langettava tuomio sananvapauden loukkauksesta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on 29.10. antamassaan tuomiossa katsonut, että Suomi loukkasi kahden valittajina olleen henkilön sananvapautta, kun valittajat oli tuomittu kunnianloukkauksesta ja määrätty maksamaan vahingonkorvauksia. Ulkoasiainministeriön lehdistötiedotteesta: Tapaus koski kansallista tuomiota kunnianloukkausasiassa, jossa valittajina olleet toimittaja ja hänen esimiehensä oli tuomittu sakkorangaistukseen ja määrätty maksamaan kunnianloukkauksen johdosta vahingonkorvausta A:lle. Kansallisessa…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/eitlta-suomelle-langettava-tuomio-sananvapauden-loukkauksesta/
23.9.2013 Oikeusuutiset

KKO:lta kaksi sananvapautta koskevaa ennakkopäätöstä

Kumpikin koskee 7 päivää -lehden julkaisiamia kirjoituksia KKO:2013:70 KunnianloukkausSananvapaus 7 päivää -nimisessä lehdessä 30.3.2006 julkaistussa kirjoituksessa oli käsitelty kolmeen henkilöön kohdistunutta epäiltyä henkirikosta. Kirjoituksessa todettiin tekoihin olevan epäiltynä 29-vuotiaan helsinkiläismiehen. Esitutkinnan aikana julkaistussa kirjoituksessa ei ollut mainittu epäiltyä nimeltä, mutta hänestä oli esitetty osittain kasvojen alueelta peitetty kuva. Lehtikirjoituksen otsikko…

https://asianajajaliitto.fi/2013/09/kkolta-kaksi-sananvapautta-koskevaa-ennakkopaatosta/
23.8.2013 Oikeusuutiset

Tasa-arvovaltuutettu: Transihmisiin kohdistuva vihakirjoittelu

Tasa-arvovaltuutetulta kysyttiin keinoja puuttua transihmisiin kohdistuvaan vihakirjoitteluun, jota esiintyy esimerkiksi internetissä Vihapuhe ja vihakirjoittelu ovat vakava yhteiskunnallinen ongelma. Ne luovat koko yhteiskuntaan uhkaavaa ja vihamielistä ilmapiiriä ja loukkaavat kohteeksi joutuneita henkilöitä ja ihmisryhmiä. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset, kuten transihmiset ja intersukupuoliset henkilöt, ovat erityisen alttiita joutumaan tasa-arvolaissa kielletyn sukupuoleen perustuvan häirinnän…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/tasa-arvovaltuutettu-transihmisiin-kohdistuva-vihakirjoittelu/
20.3.2013 Oikeusuutiset

OM: Sananvapausrikoksia koskeva esitys eduskunnalle – Vainoaminen rangaistavaksi teoksi

Sananvapausrikoksia koskevia säännöksiä aiotaan muuttaa niin, että niiden soveltaminen olisi linjassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön kanssa Tänään eduskunnalle annettu hallituksen esitys korostaa sananvapautta perusoikeutena ja kaventaa jonkin verran rangaistavuuden aluetta. Sananvapausrikoksista säädettyjä rangaistuksia lievennettäisiin muissa kuin rasistisissa rikoksissa. Lisäksi hallitus esittää rikoslakiin uutta vainoamisen kieltävää rangaistussäännöstä. Lakiin lisättäisiin uutena rikoksena myös…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/om-sananvapausrikoksia-koskeva-esitys-eduskunnalle-vainoaminen-rangaistavaksi-teoksi/
5.3.2013 Oikeusuutiset

Syyte virkamiehen kunnianloukkauksesta ja väärästä ilmiannosta hylättiin

KKO:2013:15 Väärä ilmianto Kunnianloukkaus Sananvapaus Virkamies Kihlakunnanvouti oli ollessaan ulosottomiehenä panemassa täytäntöön päätöstä, jonka mukaan 11-vuotiaan lapsen tuli asua äitinsä luona, ottanut vastaanhangoittelevasta lapsesta ja tämän repusta kiinni ja yrittänyt irrottaa tämän otetta porraskaiteesta. Lapsen isä oli poliisille tekemässään tutkintapyynnössä ja esitutkinnassa väittänyt, että ulosottomies olisi muun ohella riuhtonut, kiskonut…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/syyte-virkamiehen-kunnianloukkauksesta-ja-vaarasta-ilmiannosta-hylattiin/