Jatkokäsittelylupa olisi tullut myöntää myös korvauksen perusteena olleen rikoksen osalta

6.10.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:70

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa –
Muutosperuste – Tarkistusperuste
Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
Kunnianloukkaus

Käräjäoikeus oli tuominnut A:n yksityiselämää loukkaavasta tiedon
levittämisestä ja kunnianloukkauksesta yhteiseen sakkorangaistukseen ja
velvoittanut hänet suorittamaan asianomistajalle vahingonkorvausta
kärsimyksestä kummankin rikoksen perusteella. Hovioikeus oli myöntänyt
A:lle jatkokäsittelyluvan vain vahingonkorvausten osalta.

Korkein
oikeus myönsi A:lle jatkokäsittelyluvan myös syyksilukemisen osalta
tarkistusperusteella, koska käräjäoikeus ei ollut lausunut kaikista A:n
esittämistä seikoista eikä niitä koskevasta selvityksestä, ja
yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä koskevan syytteen osalta
myös muutosperusteella huomioon ottaen A:n muutoksenhakemuksessaan
hovioikeudelle esittämät seikat ja lisäksi säännöksen
tulkinnanvaraisuus.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments