Jatkokäsittelylupa olisi pitänyt myöntää verkkoviestin hävittämisasiassa

7.12.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2014:89

Oikeudenkäyntimenettely – Jatkokäsittelylupa – Ennakkoratkaisuperuste – Muutosperuste
Kunnianloukkaus
Sananvapaus – Sananvapauden käyttäminen joukkoviestinnässä – Verkkoviestin hävittämismääräys

A:n internet-sivustoillaan julkaisema laaja aineisto oli sisältänyt
X:n ja Y:n kunniaa loukkaavia väitteitä, joiden osalta A tuomittiin
käräjäoikeudessa rangaistukseen kunnianloukkauksesta. Sananvapauden
käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 22 §:n 3 momentin nojalla
käräjäoikeus määräsi A:n poistamaan ylläpitämiltään internet-sivustoilta
kaikki sellaiset verkkoviestit, joissa mainittiin X:n tai Y:n nimi tai
muutoin esitettiin viittauksia heihin tai heitä koskevaan asiaan.
Valituksessaan hovioikeudelle A katsoi, että poistettavaksi olisi saanut
määrätä ainoastaan lainvastaisiksi todetut verkkoviestit.

Hovioikeus
ei myöntänyt asiassa jatkokäsittelylupaa. Korkeimman oikeuden
päätöksestä ilmenevillä perusteilla katsottiin, että hovioikeuden olisi
pitänyt myöntää jatkokäsittelylupa muutos- ja
ennakkoratkaisuperusteella.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments