Oikeudenkäynnissä sai esittää salaa otettuja kuvia päihtyneestä lapsen huoltajakandidaatista

9.6.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


HelHO:2014:1

Salakatselu
Kunnianloukkaus

A oli ottanut valokuvia ja videotallenteen kotonaan päihtymyksen
vuoksi tiedottomassa tilassa olleesta aviopuolisostaan B:stä sekä
esittänyt kuvaamansa aineiston kirjallisina todisteina lasten huoltoa,
asumista ja tapaamisoikeutta koskeneessa oikeudenkäynnissä.

Kysymys siitä, täyttikö A:n menettely salakatselun ja kunnianloukkauksen tunnusmerkistöt.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments