OKV: Alle 15-vuotiaalla rikollisesta teosta epäillyllä on esitutkintalain mukaiset epäillyn oikeudet

12.6.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisilaitokselle oli ilmoitettu kolmen alle 15-vuotiaan tekemäksi epäillystä kunnianloukkausrikoksesta. Epäilty teko oli liittynyt yläkoululuokassa tapahtuvaan kiusaamiseen.

Poliisin menettelyä arvosteltiin muun muassa siltä osin, ettei alle 15-vuotiaille kuulusteltaville ollut ilmoitettu heidän asemaansa esitutkinnassa. Esitutkintalain  mukaan kun henkilöön kohdistetaan esitutkintatoimenpiteitä, hänelle on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava hänen asemansa esitutkinnassa.

Kuulusteltaville ei oltu myöskään ilmoitettu heidän oikeudestaan pyytää avustaja tai todistaja paikalle, eikä epäillyn oikeudesta olla myötävaikuttamatta rikoksensa selvittämiseen. Asiassa selvityksen antanut poliisimies ei ollut ilmoittanut kuulusteltaville esitutkintalain velvoittamia seikkoja, koska tapauksessa ei ollut hänen mukaansa kyse rikoksen tutkinnasta, vaan rikollisen teon tutkinnasta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan esitutkintalain mukaiset ilmoitusvelvollisuudet ja niihin liittyvät oikeudet kuuluvat kuitenkin kaikille epäillyille riippumatta siitä, epäilläänkö heitä rikoksesta vai rikollisesta teosta. Kuulusteltaville olisi näin ollen tullut ilmoittaa heidän edellä mainituista oikeuksistaan.

Poliisin menettely alle 15-vuotiasta kuultaessa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments