Virvoitusjuoman heittäminen poliitikon päälle ei kuulu ilmaisunvapauteen

23.11.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2016:4

Kunnianloukkaus, Sananvapaus

Rikoslain 24 luvun 9 §:n esitöissä
lausutun mukaan toisen menettelyyn politiikassa kohdistuvan arvostelun
tulee noudattaa alalla vallitsevia pelisääntöjä ja hyviä tapoja eikä
arvostelu saa ylittää sitä, mikä on tarpeen kohteensa toiminnan
arvioimiseksi. Vaikka politiikan alueella terävää ja jossain määrin
halventavaakin arvostelua voidaan pitää hyväksyttävänä (HE 184/1999
vp.), arvostelun kohteen kunniaan puuttunut toiminta on ylittänyt tässä
tapauksessa hovioikeuden käsityksen mukaan sen, mikä demokraattisessa
yhteiskunnassa on tarpeen arvostelun kohteen toiminnan arvioimiseksi.
Hyvinkin voimakas arvostelu olisi ollut tässä tapauksessa
toteutettavissa muulla tavoin puuttumatta B:n kunniaan syytteessä
kerrotuin tavoin ilman, että menettely olisi kaventanut A:n oikeutta
ilmaista mielipidettään. Se A:n esille tuoma seikka, että hallituksen ja
nyt kysymyksessä olevan ministerin toiminta on aiheuttanut
mielenilmauksia myös muissa henkilöissä kuin A:ssa, ei ole peruste
arvioida sallitun arvostelun rajaa tältä osin olennaisesti toisin. A on
siten toteuttanut B:hen kohdistamansa arvostelun tavalla, joka on
selvästi ylittänyt hyväksyttävän arvostelun rajan, ja näin ollen
syyllistynyt kunnianloukkaukseen.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments