Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
17.1.2017 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje”

Dnro 66/2016 Lausuntopyyntönne: 23.12.2016 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSESTA ”VARAINSIIRTOVEROTUKSEN YHTENÄISTÄMISOHJE” Pääkaupunkiseudun verotoimisto on pyytänyt lausuntopyynnössään 23.12.2016 Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohje” (ohjeen päivitys vuodelle 2017). Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen ja toteaa, että varainsiirtoverotuksen yhtenäistämisohjeen päivittäminen on erityisesti varainsiirtoverolakiin tehdyt, vuoden 2017 alusta voimaan tulleet uudistukset…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-varainsiirtoverotuksen-yhtenaistamisohje/
26.10.2016 Oikeusuutiset

Lahjoitettuun asunto-osakkeesen sisältyvä yhtiölainaosuus ei johtanut varainsiirtoveroon

KHO:2016:160 Varainsiirtovero – Asunto-osakkeet – Lahja – Vastike – Yhtiölainaosuus A oli saanut lahjaksi osuuden asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista asunto-osakkeista, joihin kohdistui osuus asunto-osakeyhtiön lainasta. Koska luovutussopimuksessa ei ollut sovittu varainsiirtoverolain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vastikkeesta, yhtiölainaosuutta ei voitu lukea varainsiirtoveron perusteena olevaan vastikkeeseen mainitun pykälän 4 momentin nojalla. Kun…

https://asianajajaliitto.fi/2016/10/lahjoitettuun-asunto-osakkeesen-sisaltyva-yhtiolainaosuus-ei-johtanut-varainsiirtoveroon/
16.9.2016 Oikeusuutiset

Henkilö ei ollut ensiasunnon ostaja kun hän oli aiemmin perinyt 50 % vanhusten palveluasunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista ja tuon asunnon oltua vuokralla

KHO:2016:134 Varainsiirtovero – Ensiasunto – Aikaisempi omistus – Palvelutalo  A oli vuonna 1998 perinyt 50 prosenttia Asunto Oy X:n osakkeista, jotka oikeuttivat kaksi huonetta ja keittiön käsittävän asuinhuoneiston hallintaan palvelutalossa. Asunto Oy X:n huoneistot oli tarkoitettu vanhusten ja kehitysvammaisten asumiseen. A ei itse ollut asunut huoneistossa, vaan se oli ollut…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/henkilo-ei-ollut-ensiasunnon-ostaja-kun-han-oli-aiemmin-perinyt-50-vanhusten-palveluasunnon-hallintaan-oikeuttavista-osakkeista-ja-tuon-asunnon-oltua-vuokralla/
31.3.2016 Oikeusuutiset

KHO: Kiinteistön kauppakirjan korjaaminen muodosti uuden saannon

KHO:2016:34 Varainsiirtovero – Kauppakirjan korjaaminen – Ensiasunnon verovapaus – Asunnon aikaisempi omistus A ja B olivat 27.9.2012 allekirjoittamallaan kauppakirjalla ostaneet kiinteistön, jolla sijaitsi omakotitalo talousrakennuksineen. Kauppakirjan mukaan omistusoikeus kaupan kohteeseen siirtyi ostajille, kun kauppahinta oli kokonaisuudessaan maksettu, mikä oli tapahtunut 1.10.2012. Kauppakirjaa korjattiin 15.10.2012 allekirjoitetulla asiakirjalla, jonka mukaan kiinteistön ostajana…

https://asianajajaliitto.fi/2016/03/kho-kiinteiston-kauppakirjan-korjaaminen-muodosti-uuden-saannon/
27.2.2016 Oikeusuutiset

Murto-osina omistettujen kiinteistöjen jakaminen omistajien kesken johti varainsiirtoveroon, kyse vaihdosta

Pohjois-Suomen HAO: Varainsiirtovero – Kiinteistöjen yhteisomistussuhteen purkaminen – Halkominen – Vaihto Ennakkoratkaisun hakija ja hänen kaksi sisarustaan olivat saaneet vanhemmiltaan vuonna 2009 tehdyllä lahjakirjalla kukin yhden kolmasosan T:n ja S:n tiloista sekä äidiltään vuonna 2012 tehdyllä lahjakirjalla kukin yhden kuudesosan M:n tilasta. Lisäksi he omistivat isänsä kuolinpesän osakkaina A:n tilan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/murto-osina-omistettujen-kiinteistojen-jakaminen-omistajien-kesken-johti-varainsiirtoveroon-kyse-vaihdosta/
7.10.2015 Oikeusuutiset

Onko lahjoitettuja asunto-osakkeita rasittava yhtiölainaosuus vastike, josta maksetaan varainsiirtoveroa?

Turun HAO: Varainsiirtovero – Yhtiölaina – Asunto-osake – Lahja – Vastike – Luottamuksensuoja Ratkaistavana asiassa oli, onko asunto-osakkeisiin liittyvä yhtiölaina varainsiirtoveronalaista vastiketta, kun osakkeet lahjoitetaan. Kyse oli lisäksi luottamuksensuojasta. A oli lahjoittanut pojalleen B:lle asunto-osakeyhtiön osakkeet. Osakkeisiin kohdistui yhtiölainaa, joka oli lahjoitushetkellä ollut maksettavissa pois. Verohallinto oli hylännyt Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/onko-lahjoitettuja-asunto-osakkeita-rasittava-yhtiolainaosuus-vastike-josta-maksetaan-varainsiirtoveroa/
4.7.2013 Oikeusuutiset

Asunnon vuokratontin ostaminen ei ollut verovapaa ensiasunnon hankintana

KHO:2013:124 Varainsiirtovero – Ensiasunnon verovapaus – Asunnon aikaisempi omistus – Maanvuokrasopimus – Tontin lunastaminen A oli puolisonsa B:n kanssa vuonna 1999 vuokrannut kunnalta tontin. Puolisot olivat rakentaneet tontille omakotitalon, jota he olivat käyttäneet vakituisena asuntonaan 20.11.1999 alkaen. A ja B olivat 4.11.2009 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostaneet kunnalta vuokraamansa tontin. A oli…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/asunnon-vuokratontin-ostaminen-ei-ollut-verovapaa-ensiasunnon-hankintana/
31.8.2023 Lausunnot

Lausunto maakaaren muutostarpeita koskevasta työryhmämietinnöstä

Oikeusministeriölle   Dnro L2023-31   Lausuntopyyntönne: VN/27926/2021, 5.6.2023 LAUSUNTO MAAKAAREN MUUTOSTARPEITA KOSKEVASTA TYÖRYHMÄMIETINNÖSTÄ   Pyydettynä lausuntona Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) esittää seuraavaa.    Yleiset huomiot työryhmämietinnöstä   1. Voitte tässä lausua yleisesti työryhmän mietinnöstä ja muutosehdotuksista:   Asianajajaliitto pitää kannatettavana vuonna 1997 voimaan tulleen maakaaren osittaisuudistusta vastaamaan paremmin nykyolosuhteita ja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/lausunto-maakaaren-muutostarpeita-koskevasta-tyoryhmamietinnosta/
11.3.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi vastikkeellinen saanto jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa

Verohallinnolle LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI VASTIKKEELLINEN SAANTO JÄÄMISTÖOSITUKSESSA JA PERINNÖNJAOSSA Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi Vastikkeellinen saanto jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa (”Verohallinnon ohjeluonnos”). Asianajajaliitto pitää ohjeen julkaisemista erittäin kannatettavana. Lausuntonaan Asianajajaliitto esittää seuraavaa: Ohjekirjeen otsikointi Verohallinnon ohjeluonnoksen kansilehdellä olevassa ingressissä todetaan, että ohjeessa käsitellään vastikkeellisia saantoja…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/lausunto-luonnoksesta-verohallinnon-ohjeeksi-vastikkeellinen-saanto-jaamistoosituksessa-ja-perinnonjaossa/
26.4.2016 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus”

Dnro 19/2016 Lausuntopyyntönne: 6.4.2016LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI: ”OSITUKSEN YHTEYDESSÄ TAPAHTUVAT OMISTAJANVAIHDOKSET JA NIIHIN LIITTYVÄ VARAINSIIRTOVEROTUS” Verohallinto on pyytänyt lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) luonnoksesta uudeksi Verohallinnon ohjeeksi: ”Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus” Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1 YleistäAsianajajaliitto puoltaa ohjeen antamista koskien ohjeessa käsiteltyjä kysymyksiä. Aihepiirillä on suuri…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-osituksen-yhteydessa-tapahtuvat-omistajanvaihdokset-ja-niihin-liittyva-varainsiirtoverotus/