Murto-osina omistettujen kiinteistöjen jakaminen omistajien kesken johti varainsiirtoveroon, kyse vaihdosta

27.2.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


Pohjois-Suomen HAO: Varainsiirtovero – Kiinteistöjen yhteisomistussuhteen purkaminen – Halkominen – Vaihto

Ennakkoratkaisun hakija ja hänen kaksi sisarustaan olivat saaneet
vanhemmiltaan vuonna 2009 tehdyllä lahjakirjalla kukin yhden kolmasosan
T:n ja S:n tiloista sekä äidiltään vuonna 2012 tehdyllä lahjakirjalla
kukin yhden kuudesosan M:n tilasta. Lisäksi he omistivat isänsä
kuolinpesän osakkaina A:n tilan ja puolet M:n tilasta.

Tiloilla
oli tarkoitus suorittaa kokonaisarvohalkominen siten, että kukin
yhteisomistaja saisi arvomääräisesti samansuuruisen osuuden halkomisen
kohteesta ilman tilikorvauksien suorittamista.

====

Edellä
olevissa olosuhteissa ja kun ennakkoratkaisuhakemuksessa kerrotun
maanmittaustoimituksen johdosta kysymyksessä olevien kiinteistöjen
omistussuhteet muuttuivat, asiassa ei ollut kyse varainsiirtoverolain 4
§:n 3 momentissa tarkoitetusta yhteisomistussuhteen purkamiseen
perustuvasta verovapaasta kiinteistön saannosta, joka voitaisiin
rinnastaa vapaaehtoiseen tilusvaihtoon. Koska kyse ei ollut muullakaan
perusteella verovapaasta luovutuksesta, hakijan oli suoritettava
vaihdonluonteisista kiinteistöjen määräosien saannoista
varainsiirtoveroa.

Vrt. KHO 26.9.2008 T:2348, KHO:1993-B-572

Äänestys 2-1.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments