Generic filters
Exact matches only
25.2.2023 Oikeusuutiset

Lautamiesten valintatavan uudistamista arvioitu

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa tarkastellaan lautamiesten eli käräjäoikeuksien maallikkojäsenten valintatapaa. Tarkastelussa on lautamiesten ehdokasasettelu, henkilövalinta ja nimittäminen. Työ on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa, jonka mukaan lautamiesten valintatavan uudistamista selvitetään tuomioistuinten riippumattomuutta ja puolueettomuutta vahvistavasti. Hallitusohjelman mukaan lautamiesjärjestelmä säilytetään, joten muistiossa ei arvioida, tulisiko lautamiesjärjestelmä säilyttää vai tulisiko…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/lautamiesten-valintatavan-uudistamista-arvioitu/
3.11.2022 Oikeusuutiset

AOA Pölönen: Vahva oikeusvaltio tarvitsee vahvoja tuomioistuimia

Apulaisoikeusasiamiehen puhe Tuomaripäivässä 14.10.2022. – – – Suomessa tuomioistuinten riippumattomuuden sääntely perustuslaillisella tasolla on niukkaa. Olemme tottuneet elämään tämän asiantilan kanssa, kun ei siitä ole koitunut erityisen suuria ongelmia. Joitain ongelmallisia tilanteita on tosin ollut. Mainitsen tästä pian esimerkkinä vuoden 2010 käräjäoikeusuudistuksen. Tuomioistuinten riippumattomuutta voidaan heikentää teknisiltä vaikuttavilla lainmuutoksilla tai…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/aoa-polonen-vahva-oikeusvaltio-tarvitsee-vahvoja-tuomioistuimia/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Tomi Vistilä Keski-Suomen käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Keski-Suomen käräjäoikeuden laamanniksi käräjätuomari Tomi Vistilä. Hän on suorittanut laoikeustieteellsien loppututkinnon vuonna 1994. Vistilä on Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari ja hän toimii siellä osastonjohtajana. Hän on aikaisemmin toiminut laamannin ja johtavan laamannin tehtävissä käräjäoikeuksissa, hovioikeudessa kansliapäällikkönä ja esittelijänä, lääninoikeudessa lääninoikeudensihteerinä ja verotoimistossa verosihteerinä. Vistilä on ollut jäsenenä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/tomi-vistila-keski-suomen-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
28.4.2022 Oikeusuutiset

Sirpa Pakkala Helsingin käräjäoikeuden uusi laamanni

Tasavallan presidentti on nimittänyt Helsingin käräjäoikeuden uudeksi laamanniksi käräjätuomari Sirpa Pakkalan. Hän on suorittanut oikeustieteellisen loppututkinnon vuonna 1989. Pakkala on Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomari, ja hän toimii määräaikaisena laamannina Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa sijaistaen Tuomioistuinviraston ylijohtajana toimivaa Riku Jaakkolaa. Pakkala on hoitanut muitakin käräjätuomarin tehtäviä ja oikeusneuvosmiehen tehtävää sekä toiminut hovioikeudenneuvoksena hovioikeudessa. Pakkala…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/sirpa-pakkala-helsingin-karajaoikeuden-uusi-laamanni/
13.11.2020

Miten tuomarit valitaan? – Kokemuksia tuomarinvalintalautakunnasta

Tuomarinvalintalautakunta valmistelee ja tekee esitykset vakinaisten tuomareiden nimittämisestä valtioneuvostolle. Poikkeuksena ovat KKO:n ja KHO:n jäsenet, jotka nimitetään asianomaisen tuomioistuimen esityksestä. Viime vuosina lautakunta on antanut nimitysesityksen vuositasolla n. 140 tuomarinvirkaan.   Tuomarinvalintalautakunta aloitti toimintansa vuonna 2000 tuomareiden valintamenettelyä uudistettaessa. Lautakunnassa on 12 jäsentä, joilla kaikilla on myös henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnassa…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/miten-tuomarit-valitaan-kokemuksia-tuomarinvalintalautakunnasta/
1.9.2020

Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä

Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä Asessori, asianajaja, herastuomari… Valmisteluistunto, käräjäoikeus, sovittelu, vastaaja, pääkäsittely... Oikeudenhoidon alalla vilisee termejä, joiden merkitystä harva ymmärtää. Oikeusrattaat tutuksi -kampanjallamme haluammekin lisätä ymmärrystä oikeudenhoidon alan ihan keskeisimmästä sanastosta. Listamme sisältää ammattinimikkeitä, organisaatioita, prosesseja ja muita oikeudenhoitoon liittyviä termejä.  Oikeudenhoidon sanastoja on jo nyt jonkin verran…

https://asianajajaliitto.fi/advokatforbundet/organisation/kommunikation/oikeusrattaat-tutuksi/
25.8.2020

Markku Fredman: Tuomarinimityksistä

Keväällä tuli kuluneeksi 20 vuotta tuomarien nimitysuudistuksen voimaantulosta. Laki tuomarien nimittämisestä (205/2000) liittyi perustuslakiuudistukseen. Tuomarin virkojen täyttämistä varten perustettiin riippumaton tuomarinvalintalautakunta, jonka tehtävänä on valmistella viran täyttämistä ja tehdä perusteltu esitys tuomarin virkaan nimittämisestä, joka toimitetaan valtioneuvostolle nimitysasian tasavallan presidentille esittelemistä varten. Lain yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin tuomarinuran avaaminen siten,…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/markku-fredman-tuomarinimityksista/
20.6.2017 Oikeusuutiset

KKO kannattaa asianajajajäsentä tuomioistuinviraston johtokuntaan

Korkein oikeus kannattaa tuomioistuinviraston perustamista. Lausunto tuomioistuinviraston perustamisesta Viite: Lausuntopyyntö tuomioistuinviraston perustamisesta (OM 9/021/2016) 21.4.2017(Lausuntopyynnön kysymykset kursivoituina) Kannatatteko vai vastustatteko tuomioistuinviraston perustamista? Korkein oikeus kannattaa tuomioistuinviraston perustamista. Mikä on yleinen arvionne toimikunnan ehdotuksesta? Yleistä Korkein oikeus on jo tuomioistuinlaitoksen kehittämiskomitean mietinnöstä (KM 2003:3) 26.5.2004 antamassaan lausunnossa, samoin kuin viimeksi selvitysmiesten…

https://asianajajaliitto.fi/2017/06/kko-kannattaa-asianajajajasenta-tuomioistuinviraston-johtokuntaan/
22.4.2016 Oikeusuutiset

Tuomarinvalintalautakunta teki viime vuonna 151 nimitysesitystä. Esitetyistä naisia oli 87 (58 %)

Nimitysasioiden määrä pysyy näin korkealla tasolla ainakin muutaman seuraavan vuoden ajan. Nimitysesitysten lukumäärä näyttää vakiintuneen noin 150 esitykseen vuodessa. Oletettavaa on, että nimitysasioiden määrä pysyy näin korkealla tasolla ainakin muutaman seuraavan vuoden ajan. Myös tuomioistuinten päällikköinä toimivien tuomareiden vaihtuminen tuntuu olevan runsasta. Lautakunnalla on suuri vastuu siitä, että päällikkötuomareiksi valikoituu…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/tuomarinvalintalautakunta-teki-viime-vuonna-151-nimitysesitysta-esitetyista-naisia-oli-87-58/
24.4.2015 Oikeusuutiset

Uusi tuomarinvalintalautakunta asetettu

Päätös asettaa tuomarinvalintalautakunta viisivuotiskaudeksi 155.2015-14.5.2020. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeusneuvos Hannu Rajalahti (oikeusneuvos Marjut Jokela) korkein oikeus; varapuheenjohtaja: hallintoneuvos Riitta Mutikainen (hallintoneuvos Outi Suviranta) korkein hallinto-oikeus; jäsenet: hovioikeuden presidentti Mikko Könkkölä Helsingin hovioikeus (hovioikeuden presidentti Tapani Vasama Vaasan hovioikeus), hallinto-oikeuden ylituomari Liisa Talvitie Vaasan hallinto-oikeus (hallinto-oikeuden ylituomari Veijo Tarukannel Itä-Suomen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/uusi-tuomarinvalintalautakunta-asetettu/