Lautamiesten valintatavan uudistamista arvioitu

25.2.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa tarkastellaan lautamiesten eli käräjäoikeuksien maallikkojäsenten valintatapaa. Tarkastelussa on lautamiesten ehdokasasettelu, henkilövalinta ja nimittäminen. Työ on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa, jonka mukaan lautamiesten valintatavan uudistamista selvitetään tuomioistuinten riippumattomuutta ja puolueettomuutta vahvistavasti.

Hallitusohjelman mukaan lautamiesjärjestelmä säilytetään, joten muistiossa ei arvioida, tulisiko lautamiesjärjestelmä säilyttää vai tulisiko siitä luopua. Lautamiesten mahdollisia valintatapoja ei myöskään ole asetettu muistiossa paremmuusjärjestykseen.

Lautamiehet voivat osallistua käräjäoikeuksissa rikosasioiden ja maaoikeusasioiden ratkaisemiseen. Hovioikeuksissa, hallinto-oikeuksissa, korkeimmissa oikeuksissa ja erityistuomioistuimissa lautamiehiä ei ole. 

Lautamiesten valintaan useita vaihtoehtoja

Nykyisin kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikauden ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa. Vaihtoehtona nykyiselle kunnallisten viranomaisten tekemille nimeämisille voitaisiin arviomuistion mukaan harkita, että Tuomioistuinvirasto tai tuomioistuimet julistaisivat lautamiestehtävät haettavaksi.

Jos lautamiesten ehdokasasettelu halutaan säilyttää kunnallisilla viranomaisilla, ehdokkaat voitaisiin valita hakemusten tai ilmoittautumisten perusteella, arviomuistiossa todetaan. Tällöin myös ehdokkaiden taustojen tarkastaminen olisi luontevinta säilyttää kunnallisten viranomaisten vastuulla. 

Ehdokasasettelun jälkeen varsinainen henkilövalinta voitaisiin arpoa, kun ehdokkaiden taustat on tarkistettu ja heidän on todettu täyttävän kelpoisuusvaatimukset. Toisena vaihtoehtona henkilöiden valintaan voisi arviomuistion mukaan olla taustatarkistusten jälkeen tapahtuvat nimitysehdotukset. Ehdotukset voisi tehdä joko kunnallinen viranomainen tai käräjäoikeus.

Varsinaisena lautamiesten nimittäjänä voisi toimia joko valtioneuvosto, korkein oikeus, hovioikeudet, käräjäoikeudet, tuomarinvalintalautakunta tai Tuomioistuinvirasto. Jos lautamiesvalintoja varten päätettäisiin perustaa kokonaan uusi lautakunta tai muu toimielin, myös lautamiesten nimittäminen voitaisiin osoittaa sen tehtäväksi. 

Arviomuistiossa todetaan, että jos lautamiesten valintatapa muutetaan, samassa yhteydessä tulisi arvioida tarkemmin myös muun muassa lautamiesten lukumäärä sekä kouluttautumisvelvollisuus. Valtioneuvoston marraskuussa 2022 antamassa selonteossa oikeudenhoidosta esitetään yhtenä toimenpide-ehdotuksena lautamiesjärjestelmän tarkoituksenmukaisuuden tarkastelua kokonaisuutena. 

Muistio lähetään lausunnolle ensi viikolla ruotsinkielisen käännöksen valmistuttua.

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments