Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.11.2023 Oikeusuutiset

Lautamies nukkui murha-asian käsittelyssä – asia palautettiin uudelleen käsiteltäväksi

Vaa­HO:2023:8 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Oikeudenkäyntimenettely Käräjäoikeus on murhaa ym. koskeneessa rikosasiassa antanut tuomion kokoonpanolla, johon on kuulunut lainoppinut puheenjohtaja ja yksi lautamies. Käräjäoikeus on samalla kokoonpanolla antanut asiassa erillisen tuomion, jolla se on muuntanut B:lle määrätyn yhdyskuntapalvelurangaistuksen vankeudeksi. Hovioikeus on katsonut, ettei käräjäoikeuden kokoonpano ole ollut päätösvaltainen ratkaisemaan asiaa. Käräjäoikeuden…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/lautamies-nukkui-murha-asian-kasittelyssa-asia-palautettiin-uudelleen-kasiteltavaksi/
9.11.2023 Oikeusuutiset

Tuomarinvakuutuksen antaminen on laillinen edellytys sille, että lautamies voi toimia käräjäoikeuden ratkaisukokoonpanossa – juttu palautettiin

KKO:2023:82 Tuomioistuimen päätösvaltaisuus – Tuomari – Lautamies – Tuomarinvakuutus – Lainvoima – Osittainen lainvoima Käräjäoikeus oli ratkaissut rikosasian käräjätuomarin ja kahden lautamiehen kokoonpanossa. Myöhemmin kävi ilmi, että toinen lautamiehistä ei ollut antanut tuomarinvakuutusta. Korkein oikeus katsoi, että käräjäoikeuden lautamies ei ollut kelpoinen toimimaan lautamiehenä eikä käräjäoikeuden kokoonpano ollut asiaa käsiteltäessä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/tuomarinvakuutuksen-antaminen-on-laillinen-edellytys-sille-etta-lautamies-voi-toimia-karajaoikeuden-ratkaisukokoonpanossa-juttu-palautettiin/
25.2.2023 Oikeusuutiset

Lautamiesten valintatavan uudistamista arvioitu

Oikeusministeriössä on valmistunut arviomuistio, jossa tarkastellaan lautamiesten eli käräjäoikeuksien maallikkojäsenten valintatapaa. Tarkastelussa on lautamiesten ehdokasasettelu, henkilövalinta ja nimittäminen. Työ on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmaa, jonka mukaan lautamiesten valintatavan uudistamista selvitetään tuomioistuinten riippumattomuutta ja puolueettomuutta vahvistavasti. Hallitusohjelman mukaan lautamiesjärjestelmä säilytetään, joten muistiossa ei arvioida, tulisiko lautamiesjärjestelmä säilyttää vai tulisiko…

https://asianajajaliitto.fi/2023/02/lautamiesten-valintatavan-uudistamista-arvioitu/
25.5.2022 Tiedotteet

Lautamiesjärjestelmän poistaminen vaatii huomattavia lisäresursseja

Lautamiesjärjestelmän toimivuus on ollut viime aikoina julkisessa keskustelussa. Asianajajaliitto näkee, että lautamiesjärjestelmä on tullut tiensä päähän ja kannattaa sen lakkauttamista. Muutos vaatii kuitenkin entistä suurempaa oikeudenhoidon lisäresursointia, koska liian suuri työmäärä aiheuttaa jo nyt oikeudenkäyntien merkittävää viipymistä. Suomalaiseen oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu, että jokaisen tulee saada oikeudellista apua kohtuullisessa ajassa. Kuten Asianajajaliitto…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/lautamiesjarjestelman-poistaminen-vaatii-huomattavia-lisaresursseja/
8.7.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus äänesti 4-3 voitiinko asia ratkaista toisen lautamiehen jäätyä esteestä ilmoittamatta pois asian jatkokäsitelystä

Hel­HO:2020:19 Päätösvaltaisuus – Lautamies – Este Syyte koskee tapon yritystä. Pääkäsittely käräjäoikeudessa on aloitettu 2.10.2018 oikeudenkäymiskaaren 2 luvun 1 §:n mukaisessa kokoonpanossa, johon ovat kuuluneet puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä. Asian käsittelyä on lykätty ja uudeksi käsittelypäiväksi on määrätty 15.10.2018. Toinen lautamies oli esteestä ilmoittamatta jäänyt saapumatta istuntoon, eikä tietoa hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/07/hovioikeus-aanesti-4-3-voitiinko-asia-ratkaista-toisen-lautamiehen-jaatya-esteesta-ilmoittamatta-pois-asian-jatkokasitelysta/
1.9.2020

Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä

Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä Asessori, asianajaja, herastuomari… Valmisteluistunto, käräjäoikeus, sovittelu, vastaaja, pääkäsittely... Oikeudenhoidon alalla vilisee termejä, joiden merkitystä harva ymmärtää. Oikeusrattaat tutuksi -kampanjallamme haluammekin lisätä ymmärrystä oikeudenhoidon alan ihan keskeisimmästä sanastosta. Listamme sisältää ammattinimikkeitä, organisaatioita, prosesseja ja muita oikeudenhoitoon liittyviä termejä.  Oikeudenhoidon sanastoja on jo nyt jonkin verran…

https://asianajajaliitto.fi/advokatforbundet/organisation/kommunikation/oikeusrattaat-tutuksi/
1.9.2020

Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä

Oikeusrattaat tutuksi – sanastoa oikeuden ympäriltä Asessori, asianajaja, herastuomari… Valmisteluistunto, käräjäoikeus, sovittelu, vastaaja, pääkäsittely... Oikeudenhoidon alalla vilisee termejä, joiden merkitystä harva ymmärtää. Oikeusrattaat tutuksi -kampanjallamme haluammekin lisätä ymmärrystä oikeudenhoidon alan ihan keskeisimmästä sanastosta. Listamme sisältää ammattinimikkeitä, organisaatioita, prosesseja ja muita oikeudenhoitoon liittyviä termejä.  Oikeudenhoidon sanastoja on jo nyt jonkin verran…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/viestinta/oikeusrattaat-tutuksi/
13.10.2017 Oikeusuutiset

Lautamies ei ollut esteellinen, vaikka oli ratkaistavana olevan kaltaisen rikoksen uhri

KKO:2017:70 Esteellisyys – Lautamies Käräjäoikeuden lautamies oli lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta koskevan asian käsittelyn yhteydessä kertonut joutuneensa itse lapsena 40 vuotta aikaisemmin seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein lautamiestä ei pidetty esteellisenä. KKO:2017:70

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/lautamies-ei-ollut-esteellinen-vaikka-oli-ratkaistavana-olevan-kaltaisen-rikoksen-uhri/
2.1.2017 Oikeusuutiset

Tuomareiden sidonnaisuus- ja sivutoimirekisteri otettu käyttöön

Rekisteriin merkitään tiedot tuomarin, asiantuntijajäsenen ja lautamiehen sidonnaisuuksista sekä myönnetyistä sivutoimiluvista ja sivutoimista saaduista tuloista. Rekisteröinnillä toteutetaan sidonnaisuuksia ja sivutoimia koskevien tietojen julkisuutta. Rekisteriä ylläpitää Oikeusrekisterikeskus. Tuomari, tuomioistuimen asiantuntijajäsen ja lautamies ovat velvollisia ilmoittamaan sidonnaisuutensa rekisteriin. Sivutoimiluvan kirjaa sen myöntänyt tuomioistuin. Lisäksi tuomarin ja tuomioistuimen esittelijän on vuosittain ilmoitettava, mitä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/01/tuomareiden-sidonnaisuus-ja-sivutoimirekisteri-otettu-kayttoon/
25.4.2014 Oikeusuutiset

OM:Lautamieskokoonpanot pienenevät toukokuun alusta

Käräjäoikeuden lautamieskokoonpano kevenee toukokuun alusta lähtien. Samalla lautamiesten valintakelpoisuuden yläikärajaa nostetaan Muutos on tarkoitus vahvistaa tasavallan presidentin esittelyssä huomenna 25. huhtikuuta. Käräjäoikeus on jatkossa lautamieskokoonpanossa päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä. Lautamiehet ovat siis jatkossakin peruskokoonpanossa enemmistönä. Erikseen säädetyin edellytyksin kokoonpanoa voidaan vahvistaa vielä kolmannella lautamiehellä. Käytännössä muutoksella…

https://asianajajaliitto.fi/2014/04/omlautamieskokoonpanot-pienenevat-toukokuun-alusta/