Generic filters
Exact matches only
18.5.2020 Oikeusuutiset

Puoliso oli passiivisuutensa ja ajan kulumisen perusteella luopunut oikeudestaan vaatia omaisuuden ositusta

HelHO:2020:6 Perinnönjaon moite – Ositusvaade – Ositusvaateen menettäminen Hovioikeus katsoi, että avioliittolain mukainen oikeus vaatia omaisuuden ositusta avioliiton purkauduttua ei ole sidoksissa määräaikaan eikä ositusvaade siten lähtökohtaisesti vanhene. Ositusvaateen menettäminen voi kuitenkin painavilla perusteilla olla ajan kulumisen ja passiivisuuden vuoksi mahdollista. Hovioikeus toteaa, että ositusta koskeva vaatimus on esitetty ensimmäisen…

https://asianajajaliitto.fi/2020/05/puoliso-oli-passiivisuutensa-ja-ajan-kulumisen-perusteella-luopunut-oikeudestaan-vaatia-omaisuuden-ositusta/
14.3.2019

Johdon CV:t

Asianajajaliiton luottamusjohto Asianajaja Eero-Pekka Uotila Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja (2024–) s. 23.6.1967 OTK 1993, Helsingin yliopisto asianajaja 1997 sovittelija, Suomen Asianajajaliitto, 2015 Luottamustoimia Suomen Asianajajaliitossa: Hallituksen varapuheenjohtaja 2020–2024 Hallituksen jäsen 2013–2020 Eettisen valiokunnan pj 2014– Eettisen valiokunnan jäsen 2013–2014 Hallituksen varajäsen 2012–2013 Helsingin Asianajajayhdistyksen hallituksen jäsen 2011–2014 Valtuuskunnan jäsen 2010–2012 Valtuuskunnan…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/organisaatio/viestinta/logot-kuvat-ja-videot/johdon-cvt/
26.4.2016 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta “Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus”

Dnro 19/2016 Lausuntopyyntönne: 6.4.2016LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI: ”OSITUKSEN YHTEYDESSÄ TAPAHTUVAT OMISTAJANVAIHDOKSET JA NIIHIN LIITTYVÄ VARAINSIIRTOVEROTUS” Verohallinto on pyytänyt lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) luonnoksesta uudeksi Verohallinnon ohjeeksi: ”Osituksen yhteydessä tapahtuvat omistajanvaihdokset ja niihin liittyvä varainsiirtoverotus” Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. 1 YleistäAsianajajaliitto puoltaa ohjeen antamista koskien ohjeessa käsiteltyjä kysymyksiä. Aihepiirillä on suuri…

https://asianajajaliitto.fi/2016/04/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksesta-osituksen-yhteydessa-tapahtuvat-omistajanvaihdokset-ja-niihin-liittyva-varainsiirtoverotus/
8.2.2016 Lausunnot

Lausunto verohallinnon ohjeeksi “Ensin kuolleen puolison tai lesken jälkeisessä perintöverotuksessa tarvittavat tiedot”

Dnro 03/2016 Lausuntopyyntönne: 19.1.2016 LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI: ”ENSIN KUOLLEEN PUOLISON TAI LESKEN JÄLKEISESSÄ PERINTÖVEROTUKSESSA TARVITTAVAT TIEDOT” Verohallinto on pyytänyt 19. tammikuuta 2016 päivätyssä lausuntopyynnössään lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) luonnoksesta uudeksi Verohallinnon ohjeeksi: ”Ensin kuolleen puolison tai lesken jälkeisessä perintöverotuksessa tarvittavat tiedot”. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. Ohjeessa on viittauksia vielä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-verohallinnon-ohjeeksi-ensin-kuolleen-puolison-tai-lesken-jalkeisessa-perintoverotuksessa-tarvittavat-tiedot/
3.9.2015 Oikeusuutiset

Perintökaareen ehdotetaan säännöksiä perinnönjaon oikaisemisesta

Ehdotettuja säännöksiä sovellettaisiin tilanteissa, joissa lapsen ja vanhemman suhde vahvistetaan vasta perinnönjaon jälkeen tai perillinen on sivuutettu aiemmin toimitetussa perinnönjaossa. Perinnönjaon oikaisua pohtinut työryhmä on saanut mietintönsä valmiiksi. Työryhmä ehdottaa, että perintökaareen lisätään uusi perinnönjaon oikaisua ja omaisuuden palautusvelvollisuutta koskeva luku.  Uuden perillisen tai perinnönjaossa sivuutetun tulisi itse vaatia oikaisua.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/09/perintokaareen-ehdotetaan-saannoksia-perinnonjaon-oikaisemisesta/
29.6.2015 Oikeusuutiset

Verohallinto: Ohje ositus- ja perinnönjakosopimuksesta perintöverotuksessa

23.6. annetussa ohjeessa käsitellään osituksen ja perinnönjaon merkitystä perintöverotuksessa. Ohjeella yhdenmukaistetaan soveltamiskäytäntöjä perintöverotuksessa Ohjeessa kuvataan, miten ja miltä osin osituksen ja perinnönjaon toimittaminen vaikuttavat perintöverotukseen. Ohjeessa ei käsitellä yksityiskohtaisesti verotusmenettelyyn liittyviä säännöksiä Linkki ohjeeseen

https://asianajajaliitto.fi/2015/06/verohallinto-ohje-ositus-ja-perinnonjakosopimuksesta-perintoverotuksessa/
16.9.2014 Oikeusuutiset

KHO: Tasingosta luopuminen ei aiheuta verotettavaa lahjaa

KHO:2014:135 Lahjaverotus – Verovelvollisuus – Avioero – Ositus – Tasingosta luopuminen Puolisoiden A:n ja B:n avioeron johdosta laatimassa osituskirjaluonnoksessa olevan laskennallisen osituksen mukaan A:lla olisi oikeus saada avio-oikeuden perusteella tasinkoa B:n omaisuudesta avioero-osituksessa. Puolisot A ja B olivat pyytäneet ennakkoratkaisua siitä, saako B lahjan, jos A luopuu kokonaan vaatimasta avio-oikeuteen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/kho-tasingosta-luopuminen-ei-aiheuta-verotettavaa-lahjaa/
12.6.2013 Oikeusuutiset

Myyjän avio-oikeuden nojalla saaman kiinteistöosuuden omistusaika ja hankintameno oli laskettava puolison saannosta lukien.

KHO:2013:106 Henkilökohtaisen tulon verotus – Omaisuuden luovutusvoitto – Saantoajankohta – Hankintameno – Ositus – Avio-oikeus A oli verovuonna 2008 myynyt kiinteistön, joka oli ollut A:n puolison omistuksessa vuodesta 1978 lähtien. A:n puoliso oli kuollut vuonna 2006. Aviopuolisoilla ei ollut rintaperillisiä ja heillä oli avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Lesken A omaisuus oli…

https://asianajajaliitto.fi/2013/06/myyjan-avio-oikeuden-nojalla-saaman-kiinteistoosuuden-omistusaika-ja-hankintameno-oli-laskettava-puolison-saannosta-lukien/
17.5.2013 Oikeusuutiset

Kannetta voitiin muuttaa supistavalla tavalla KKO:ssa. Osituksen osapuolilla ei ole oikeutta tehdä oikeudelle esitystä omaisuuden myymiseksi.

KKO:2013:34 Avioliittto – Omaisuuden ositus – Osituksen moite – Osituksen sovittelu – Kiinteistön myyntilupa Oikeudenkäyntimenettely – Muutoksenhaku – Kanteen muuttaminen Puolisoiden avioliitto oli kestänyt yli 30 vuotta ja sen aikana hankittu omaisuus oli pääosin puolisoiden yhteistä. Ositustoimituksessa vaimo vaati, että hänen perimänsä kiinteistö ja puolet yhteisesti omistetusta kesämökkikiinteistöstä määrätään omaisuudeksi,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/kannetta-voitiin-muuttaa-supistavalla-tavalla-kkossa-osituksen-osapuolilla-ei-ole-oikeutta-tehda-oikeudelle-esitysta-omaisuuden-myymiseksi/
26.2.2013 Oikeusuutiset

Avio-oikeutta soviteltiin, ei tasingonmaksuvelvollisuutta.

KKO:2013:13 Avioliitto – Omaisuuden ositus – Osituksen sovittelu A ja B olivat solmineet avioliiton 16.8.1996. Sitä ennen he olivat asuneet vuosia yhdessä. B joutui palvelukotiin noin puoli vuotta avioliiton solmimisen jälkeen ja A muutamia kuukausia myöhemmin. Heillä ei ollut yhteisiä rintaperillisiä. A kuoli 16.4.2000 ja B 22.2.2001. Ositettava omaisuus koostui…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/avio-oikeutta-soviteltiin-ei-tasingonmaksuvelvollisuutta/