Myyjän avio-oikeuden nojalla saaman kiinteistöosuuden omistusaika ja hankintameno oli laskettava puolison saannosta lukien.

12.6.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2013:106
Henkilökohtaisen tulon verotus – Omaisuuden luovutusvoitto – Saantoajankohta – Hankintameno – Ositus – Avio-oikeus

A oli verovuonna 2008 myynyt kiinteistön, joka oli ollut A:n puolison
omistuksessa vuodesta 1978 lähtien. A:n puoliso oli kuollut vuonna
2006. Aviopuolisoilla ei ollut rintaperillisiä ja heillä oli avio-oikeus
toistensa omaisuuteen. Lesken A omaisuus oli pienempi kuin ensin
kuolleen puolison omaisuus. A:n katsottiin saaneen kiinteistön osittain
perintönä ja osittain avio-oikeuden nojalla. Vaikka A:n kuoleman jälkeen
ei ollut toimitettu eikä olisi edes voitu toimittaa ositusta, A:n
avio-oikeuden nojalla saaman kiinteistön puoliosuuden omistusaika ja
hankintameno oli laskettava A:n saantoa edeltäneestä saannosta.
Verovuosi 2008.

KHO:2013:106

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments