Kannetta voitiin muuttaa supistavalla tavalla KKO:ssa. Osituksen osapuolilla ei ole oikeutta tehdä oikeudelle esitystä omaisuuden myymiseksi.

17.5.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2013:34
Avioliittto – Omaisuuden ositus – Osituksen moite – Osituksen sovittelu – Kiinteistön myyntilupa
Oikeudenkäyntimenettely – Muutoksenhaku – Kanteen muuttaminen

Puolisoiden avioliitto oli kestänyt yli 30 vuotta ja sen aikana
hankittu omaisuus oli pääosin puolisoiden yhteistä. Ositustoimituksessa
vaimo vaati, että hänen perimänsä kiinteistö ja puolet yhteisesti
omistetusta kesämökkikiinteistöstä määrätään omaisuudeksi, johon
miehellä ei ole avio-oikeutta. Pesänjakajan soviteltua ositusta
määräämällä vaimon aviovarallisuuden ulkopuolelle jääväksi omaisuudeksi
kaksi kolmasosaa tämän perintönä saamasta kiinteistöstä käräjäoikeus
kumosi osituksen tältä osin. Hovioikeus, jossa vaimo edelleen toisti
alkuperäisen sovitteluvaatimuksensa, pysytti ratkaisun. Korkeimmassa
oikeudessa vaimo vaati osituksen sovittelua siten, että laskennallisesta
tasingosta miehelle vähennetään puolet vaimon perimän kiinteistön
arvosta.

Kysymys siitä, oliko sovitteluvaatimuksen muuttaminen sanotuin tavoin
Korkeimmassa oikeudessa sallittua. Kysymys myös osituksen sovittelun
edellytyksistä.

Pesänjakajan päätöksen mukaan kesämökkikiinteistön sai mies. Miehen
moitekanteessa esittämästä vaatimuksesta käräjäoikeus oli myöntänyt
pesänjakajalle oikeuden myydä kiinteistö osituksen toimittamiseksi.
Koska osituksen osapuolilla ei ole oikeutta tehdä sanotunlaista
esitystä, vaatimusta ei olisi tullut tutkia. Myyntilupaa koskeva määräys
kumottiin.

KKO:2013:34

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments