Puoliso oli passiivisuutensa ja ajan kulumisen perusteella luopunut oikeudestaan vaatia omaisuuden ositusta

18.5.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2020:6 Perinnönjaon moite – Ositusvaade – Ositusvaateen menettäminen

Hovioikeus katsoi, että avioliittolain mukainen oikeus vaatia omaisuuden ositusta avioliiton purkauduttua ei ole sidoksissa määräaikaan eikä ositusvaade siten lähtökohtaisesti vanhene. Ositusvaateen menettäminen voi kuitenkin painavilla perusteilla olla ajan kulumisen ja passiivisuuden vuoksi mahdollista.

Hovioikeus toteaa, että ositusta koskeva vaatimus on esitetty ensimmäisen kerran yli 40 vuotta avioeron jälkeen. F ja hänen kuolemansa jälkeen myös hänen perillisensä ovat siten usean vuosikymmenen ajan olleet osituksen suhteen passiivisia.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments