Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
28.10.2013 Oikeusuutiset

OM: Osakeyhtiölain lunastusriitoja koskeviin säännöksiin muutoksia ensi vuoden alusta

Osakeyhtiölain säännöksiä vähemmistöosakkeenomistajien osakkeiden lunastusmenettelystä täsmennetään. Muutosten tavoitteena on tehostaa ja selventää lunastusmenettelyä sekä parantaa vähemmistöosakkeenomistajien oikeussuojaa Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan kokoonpano muuttuu siten, että lautakuntaan valitaan jatkossa vähintään yksi jäsen ensi sijassa muita kuin ammattimaisia sijoittajia edustavien järjestöjen ehdotuksesta. Lunastusmenettelyä muutetaan siten, että uskottua miestä ei tarvitse valita lunastusriitaa varten, jollei…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/om-osakeyhtiolain-lunastusriitoja-koskeviin-saannoksiin-muutoksia-ensi-vuoden-alusta/
14.10.2013 Oikeusuutiset

Uusi osakeyhtiölaki herätti tehottoman lunastuslausekkeen henkiin

KKO:2013:75 Osakeyhtiö – Osakkeen lunastaminen – Lunastuslauseke Kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestykseen sisältyvää lunastuslauseketta oli muutettu vuonna 1981 siten, ettei uusi lunastuslauseke vastannut tuolloin voimassa olleen vuoden 1978 osakeyhtiölain pakottavia säännöksiä lunastusvaatimuksen esittämiselle määrätyn ajan osalta. Tällaista lunastuslauseketta on sanotun lain nojalla pidetty tehottomana, mistä on katsottu seuraavan, ettei osakeyhtiössä ole ollut lunastusoikeutta…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/uusi-osakeyhtiolaki-heratti-tehottoman-lunastuslausekkeen-henkiin/
4.4.2023 Oikeusuutiset

Sovintokorvaus vähennyskelpoinen ansiotulon hankkimisesta johtunut meno, kun se oli maksettu pääosin ansiotuloa kerryttävään työhön ja osakkuusasemaan liittyvien syiden vuoksi

KVL:2023/10 Henkilökohtaisen tulon verotus, Sovintokorvaus, Tuomioistuimen ulkopuolinen sovintomenettely, Tulonhankkimismeno  Hakija oli toiminut useiden vuosien ajan työntekijänä ja osakkeenomistajana A Oy:ssä. Työsuhde oli päättynyt vuonna 2020 A Oy:n purettua hakijan työsuhteen, minkä jälkeen myös hakijan omistamat osakkeet A Oy:ssä lunastettiin osakassopimuksen lunastuslausekkeen nojalla. Hakijan ja A Oy:n sekä sen muiden osakkeenomistajien…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/sovintokorvaus-vahennyskelpoinen-ansiotulon-hankkimisesta-johtunut-meno-kun-se-oli-maksettu-paaosin-ansiotuloa-kerryttavaan-tyohon-ja-osakkuusasemaan-liittyvien-syiden-vuoksi/
8.2.2019 Oikeusuutiset

Purkavaa uusrakentamista helpotetaan maaliskuun alusta lähtien

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää 4/5:n määräenemmistöllä purkamisesta ja uusrakentamisesta. Asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa rakennusten purkamisesta ja uusrakentamisesta helpotetaan. Uudistukseen liittyvät lainmuutokset tulevat voimaan 1. maaliskuuta 2019. Keskeisin muutos on se, että taloyhtiön yhtiökokous voi päättää 4/5:n määräenemmistöllä purkamisesta ja uusrakentamisesta, kun voimassa olevan lain mukaan asunto-osakeyhtiön on päätettävä hankkeesta yksimielisesti. Uudistus tuo…

https://asianajajaliitto.fi/2019/02/purkavaa-uusrakentamista-helpotetaan-maaliskuun-alusta-lahtien/
9.5.2018 Oikeusuutiset

OM:n työryhmä ehdottaa asunto-osakeyhtiöiden purkavan uusrakentamisen helpottamista

Purkavan uusrakentamisen helpottamisella voidaan uudistaa asuntokantaa Työryhmä luovutti mietintönsä 8.5.2018 oikeusministeri Antti Häkkäselle. Työryhmän ehdotuksen tarkoituksena on helpottaa asunto-osakeyhtiön päätöksentekoa, jotta päätöksiä purkavasta uusrakentamisesta voitaisiin tehdä nykyistä yksinkertaisemmin. Mietinnössään työryhmä esittää erilaisia keinoja, joilla hankkeita voidaan edistää niin, että samalla turvataan osakkaiden asuminen ja asuntovarallisuuden arvo sekä yhtiön ja osakkaiden…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/omn-tyoryhma-ehdottaa-asunto-osakeyhtioiden-purkavan-uusrakentamisen-helpottamista/
17.5.2017 Oikeusuutiset

Yhtiöjärjestyksen muutos voitiin jättää rekisteröimättä kun selvitystä kaikkien osakkaiden suostumuksesta ei ollut esitetty

Markkinaoikeus: Kaupparekisteri-ilmoitus – lunastusehdon lisääminen yhtiöjärjestykseen Markkinaoikeus toteaa, että valittajan yhtiöjärjestyksen muutoksessa on viimeksi mainitulta osin ollut kysymys osakeyhtiölain 5 luvun 29 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetusta tilanteesta. Ottaen huomioon, että kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestykseen ei aikaisemmin ole sisältynyt lainkaan määräyksiä yhtiön oikeudesta lunastaa osakkeenomistajan osake, mainitun säännöksen nojalla kiinteistöosakeyhtiön kaikilta…

https://asianajajaliitto.fi/2017/05/yhtiojarjestyksen-muutos-voitiin-jattaa-rekisteroimatta-kun-selvitysta-kaikkien-osakkaiden-suostumuksesta-ei-ollut-esitetty/
23.12.2013 Oikeusuutiset

OM: Vuoden 2014 alusta voimaan tulevia muutoksia oikeusministeriön hallinnonalalla

Seuraavat muutokset tulevat voimaan oikeusministeriön hallinnonalalla 1.1.2014 Rikoksen esitutkintaa ja pakkokeinoja koskevat lait uudistuvat Viranomaisten toimivaltuuksista säädetään nykyistä täsmällisemmin ja kattavammin. Lakiin lisätään uusia salaisia pakkokeinoja, joita voidaan käyttää salassa niiden kohteilta rikoksen selvittämiseksi. Samanaikaisesti tulee voimaan poliisilain uudistus.Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, puh. 02951 50492Tiedote 13.12.2013 Laki valvotusta koevapaudesta voimaan,…

https://asianajajaliitto.fi/2013/12/om-vuoden-2014-alusta-voimaan-tulevia-muutoksia-oikeusministerion-hallinnonalalla/